Jūs esate čia

Naujienos

Gegužės 6 d. Motinos diena

Gegužės 6 d., sekmadienį, Visuotinė Katalikų Bažnyčia švenčia Motinos dieną. 8.00 val. ir 10.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už gyvąsias, o 18.00 val. - už mirusias motinas.

Tags: 

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnesį kaip ir kasmet, Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius gegužinėms pamaldoms tiek bendrai bažnyčioje, tiek privačiai namuose savo šeimose. Gegužines pamaldas sudaro Švč. M. Marijos litanija, šv. Bernardo malda ir giesmė "Sveika Marija, Motina Dievo...". Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks prieš vakarines šv. Mišias 17. 45 val., o sekmadieniais po sumos šv. Mišių.

Tags: 

Balandžio 29 d. parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas

Balandžio 29 d. po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas „Muzikos sparnais per pavasarį“, skirtas Motinos dienai. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 27 d. 18 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Balandžio 27 d., penktadienį vakare 18 val. Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija R. Norvila mūsų bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti ir kartu su Ganytoju už sutvirtinamuosius pasimelsti.

Tags: 

26 d. Kviečiame adoruoti Švč. Sakramentą

Kaip ir ankstesniais metais Lietuvoje tęsiama Švč. Sakramento adoracija. Šiemet ji ypatingai siejama su Valstybės šimtmečiu. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks balandžio 26 d. Kviečiame tikinčiuosius adoruoti Švč. Sakramentą.

Tags: 

Balandžio 25 d. - šv. Morkaus evangelisto šventė

Balandžio 25 d. - šv. Morkaus evangelisto šventė. Vakare 18 val. vyks maldavimų pamaldos, prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.

Tags: 

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją. Adoracija prasidės balandžio 15 d., sekmadienį 15 val. bažnyčioje. Vaikams tęsis iki pusvalandžio. Po to bus tęsiama iki 18 val. - vakarinių Šv. Mišių.

Tags: 

Balandžio 27–29 d. piligriminis žygis Alytus - Pivašiūnai - Onuškis - Trakai

Organizuojamas tradicinis pavasarinis piligriminis žygis, šiek tiek papildytu maršrutu,

Alytus – Pivašiūnai – Onuškis – Trakai, kurį pavadinome Sveika Marija!

Jis vyks balandžio paskutinį savaitgalį 27 – 28 – 29 dienomis.

Žygis skirtas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100-osioms metinėms, Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms, Pivašiūnų Dievo Motinos vainikavimo 30-osioms metinėms, Šventojo Tėvo atvykimui pasiruošti, Gyvybės dienai paminėti.

Piligriminio žygio vieta ir laikas:

Tags: 

Prienų parapijos jaunimo bendruomenė dėkoja visiems aukojusiems

Prienų parapijos jaunimo bendruomenė dėkoja visiems aukojusiems ir taip prisidedantiems prie jaunimo veiklos Prienų parapijoje vykdymo. Aukos buvo renkamos Verbų sekmadienį ir Didįjį šeštadienį. Jaunimą paremti buvo galima įsigyjant verbą Verbų sekmadienį bei įsigyjant žvakę prieš Didžiojo šeštadienio pamaldas ar po Šv. Mišių įsigyjant jaunimo margintą pašventintą margutį velykų stalui.

Tags: 

Po 50 metų Prienų bažnyčioje rekolekcijas vedė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Po 50 metų Prienų bažnyčioje rekolekcijas vedė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Prienų jaunimas jį pasveikino...

Tags: 

Balandžio 1 d. Velykos - Kristaus Prisikėlimo šventė

Balandžio 1 d., sekmadienis - Velykos, Kristaus Prisikėlimo šventė. Prisikėlimo šv. Mišios ryte 8 val. Po to šv. Mišios dar bus aukojamos 10. 30 val. ir vakare 18 val. Velykų ryto liturgiją pradėsime švęsti eucharistine procesija, todėl labai nuoširdžiai prašome tikinčiuosius įsijungti ir dalyvauti procesijoje, nebūti tik stebėtojais, bet dalyviais. Prašome rinktis 7. 30 val., kad galėtume tinkamai pasiruošti procesijai ir džiaugsmingai švęsti liturgiją. Ypatingai kviečiame jaunimą.

Tags: 

Didžiojo tridienio pamaldos

Velykų tridienio, t.y. didžiojo ketvirtadienio, penktadienio ir šeštadienio pamaldos vyks vakarais 18 val.

Didysis Ketvirtadienis - Paskutinės vakarienės Šv. Mišios .
Didysis Penktadienis - Kristaus Kančios  pamaldos .
​Didysis Šeštadienis - Velyknakčio Šv. Mišios.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Didįjį Penktadienį bus daroma rinkliava visuotinės Bažnyčios reikalams - Šventosios Žemės šventovių išlaikymui.

Tags: 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 2018 m. KOVO 24 – 25 DIENOMIS

REKOLEKCIJŲ DIENOTVARKĖ:

Kovo 24 diena    

(šeštadienis)

8.00 val. – rekolekcijų pradžia, himnas Šv. Dvasiai, Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;

12.30 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

17.00 val. – SUSITAIKINIMO PAMALDOS su individualia išpažintimi, po jų Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Kovo 25 diena

(Verbų sekmadienis)

8.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

Tags: 

Prašome pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai.

Kreipiamės į visus, kurie dirbate, prašydami pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai. Tai puiki galimybė, neišleidžiant nei vieno papildomo cento, paremti Bažnyčią ir jos veiklą. Prašome užeiti į zakristiją ar kleboniją, užpildysime prašymo formą, tereikės nunešti į mokesčių inspekciją. Tai galima padaryti ir elektroniniu būdu. Esame visiems dėkingi už jūsų prisidėjimą prie Bažnyčios išlaikymo, jos veiklos ir remontų. Dievas teatlygina!

Prašymai priimami iki gegužės 1 d.

Tags: 

Nuo kovo 25 d. vakarinės šv. Mišios 18 val.

Kovo 25 d., sekmadienį prasidės vasaros laikas. Prasidėjus vasaros laikui, vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 18 val.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos