Jūs esate čia

Naujienos

Liepos 14 d. Veikliųjų žmonių bendrija kviečia į banketą

Sekmadienį, liepos 14 d. 16 val. Veikliųjų žmonių bendrija kviečia į banketą Parapijos salėje.

Tags: 

Liepos 12 d. Prienų parapijos namų kiemelyje sustos pailsėti lenkų piligrimai

Penktadienį, liepos 12 d. Prienų parapijos namų kiemelyje sustos pailsėti lenkų piligrimai, kasmet šiuo metu pėsčiomis keliaujantys į Vilnių. Atvyks 14 val. Labai kviečiame galinčius ateiti pasitikti ir pabūti su jais. Juos reikės pamaitinti, todėl prašome galinčius pasidalinti atnešti sumuštiniams tinkamų produktų. Carito žmonės lauks ketvirtadienį nuo 10 val.

Svečią ir pakeleivį pamaitinti - tai patį Kristų pamaitinti.

Tags: 

Liepos 9 d. 19 val. Anoniminių alkoholikų grupės susirinkimas

Antradienį, liepos 9 d. 19 val. Anoniminių alkoholikų grupės susirinkimas. Kviečiame įsijungti į šią Bendruomenę - turinčius sunkumų dėl alkoholio ar jų artimuosius.

Tags: 

Liepos 6 -14 d. Marijampolėje vyks PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI

Liepos 6 -14 d. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje vyks PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO MIC PASKELBIMO PALAIMINTUOJU MINĖJIMAS IR ATLAIDAI.

Antradienį, liepos 9 d. kviečiame vykti į Pal.Jurgio Matulaičio minėjimą ir atlaidus Marijampolėje. Norinčius vykti prašome kreiptis į kleboną Vaidotą arba diakoną Gediminą. Galite vykti savarankiškai. 11.30 katechezė, 12 val. Šv. Mišios.

Tags: 

NENUTRŪKSTAMA ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE

NENUTRŪKSTAMA ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE

Mūsų bažnyčioje adoracija vyks nuo liepos 1d. (pirmadienio) 8.30 val. iki liepos 2 d. (antradienio) 8.00 val.

Kviečiame jungtis į visos paros maldą.

Tags: 

BIRŽELIO 24 D. ŠVENČIAME ŠV. JONO KRIŠTYTOJO IŠKILMĘ

BIRŽELIO 24 D. ŠVENČIAME ŠV. JONO KRIŠTYTOJO IŠKILMĘ.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje 8, 10 ir 18 val.

ATKREIPKITE DĖMESĮ - Šv. Mišių 12.30 val. nebus.

Tags: 

Birželio 16 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami Šv. Antano atlaidai

Birželio 16 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami Šv. Antano atlaidai, kuriuos ves Žiežmarių parapijos rezidentas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas kunigas Algirdas Akelaitis.

Eucharistinė procesija vyks 10 val. Šv. Mišiose.

Tags: 

Birželio 13 d. minėsime Šv. Antaną

Birželio 13 d., ketvirtadienį, minėsime Šv. Antaną, Vilkaviškio vyskupijos globėją. Ta proga esate kviečiami į Šv. Mišias Vilkaviškio katedroje 12 val. Norinčius vykti prašome kreiptis į mūsų kleboną Vaidotą.

Tags: 

Birželio 2 d. švęsime Devintines ir Tėvo dieną

Sekmadienį, birželio 2 d. švęsime Devintines (Švč. Kristaus Kūną ir Kraują).

Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.30 ir 18.00 val.

DEVINTINIŲ PROCESIJA VYKS PO 10 VAL. ŠV. MIŠIŲ!. 

TĖVO diena. Šv. Mišias už tėvus galima užsirašyti bažnyčios gale prie klausyklos kairėje pusėje sekmadienį prieš ir po kiekvienų Mišių. Mišios už tėvus bus aukojamos visą savaitę.

Tags: 

Gegužės 31 d. kviečiame melstis kūno ar kitomis ligomis sergančius bei jų artimuosius

Penktadienį, gegužės 31 d. 18 val. kviečiame melstis kūno ar kitomis ligomis sergančius bei jų artimuosius. POLA iniciatyva ypatingai melskimės už onkologinėmis ligomis sergančius.

Taip pat paskutinė Gegužinių pamaldų Švč. Mergelės Marijos garbei diena.

Tags: 

Gegužės 27 d. Kryžiaus Kelio maldos mūsų bažnyčioje transliavimas per Marijos radiją

Šiandien 15.25 val. Kryžiaus Kelio maldos mūsų bažnyčioje transliavimas per Marijos radiją. Kviečiame!

Tags: 

Melsimės už Prienų krašto žmones

Vyksta Prienų krašto šventė. Sekmadienį gegužės 26 d. 10 val. šv. Mišiose melsimės ir už Prienų krašto žmones.

Kviečiame visus jau dabar melstis, kad kuo daugiau Prienų krašto žmonių pažintų Dievą.

Tags: 

Pirmosios Komunijos šventė gegužės 25 d.

Pirmosios Komunijos šventė mūsų bažnyčioje: gegužės 25 d., šeštadienį, 18 val. ir 25 d., sekmadienį, 10 val.

Kviečiame melstis už mūsų mažuosius tikėkimo seses ir brolius.

Tags: 

KVIEČIAME Į SEKMINIŲ VIGILIJĄ!!!

Gegužės 19 d., sekmadienį, Bažnyčia švenčia ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMĄ - SEKMINES. Šv. Mišios kaip įprastai sekmadieniais.

Šį kartą Sekmines švęsti pradėsime iš vakaro, šeštadienį.

18 val. šv. Mišios, šlovinimas, liudijimai, adoracija, agapė (suneštinė). Bet jei ir nieko neatsinešit, vis tiek ateikit!

Laukiami visi.

Tags: 

Geros savijautos susitikimas senjorams gegužės 14d.

GILĖS SODAS kviečia į geros savijautos susitikimą gegužės 14d. 13 val.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos