Jūs esate čia

Naujienos

Balandžio 27–29 d. piligriminis žygis Alytus - Pivašiūnai - Onuškis - Trakai

Organizuojamas tradicinis pavasarinis piligriminis žygis, šiek tiek papildytu maršrutu,

Alytus – Pivašiūnai – Onuškis – Trakai, kurį pavadinome Sveika Marija!

Jis vyks balandžio paskutinį savaitgalį 27 – 28 – 29 dienomis.

Žygis skirtas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100-osioms metinėms, Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms, Pivašiūnų Dievo Motinos vainikavimo 30-osioms metinėms, Šventojo Tėvo atvykimui pasiruošti, Gyvybės dienai paminėti.

Piligriminio žygio vieta ir laikas:

Tags: 

Prienų parapijos jaunimo bendruomenė dėkoja visiems aukojusiems

Prienų parapijos jaunimo bendruomenė dėkoja visiems aukojusiems ir taip prisidedantiems prie jaunimo veiklos Prienų parapijoje vykdymo. Aukos buvo renkamos Verbų sekmadienį ir Didįjį šeštadienį. Jaunimą paremti buvo galima įsigyjant verbą Verbų sekmadienį bei įsigyjant žvakę prieš Didžiojo šeštadienio pamaldas ar po Šv. Mišių įsigyjant jaunimo margintą pašventintą margutį velykų stalui.

Tags: 

Po 50 metų Prienų bažnyčioje rekolekcijas vedė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Po 50 metų Prienų bažnyčioje rekolekcijas vedė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Prienų jaunimas jį pasveikino...

Tags: 

Balandžio 1 d. Velykos - Kristaus Prisikėlimo šventė

Balandžio 1 d., sekmadienis - Velykos, Kristaus Prisikėlimo šventė. Prisikėlimo šv. Mišios ryte 8 val. Po to šv. Mišios dar bus aukojamos 10. 30 val. ir vakare 18 val. Velykų ryto liturgiją pradėsime švęsti eucharistine procesija, todėl labai nuoširdžiai prašome tikinčiuosius įsijungti ir dalyvauti procesijoje, nebūti tik stebėtojais, bet dalyviais. Prašome rinktis 7. 30 val., kad galėtume tinkamai pasiruošti procesijai ir džiaugsmingai švęsti liturgiją. Ypatingai kviečiame jaunimą.

Tags: 

Didžiojo tridienio pamaldos

Velykų tridienio, t.y. didžiojo ketvirtadienio, penktadienio ir šeštadienio pamaldos vyks vakarais 18 val.

Didysis Ketvirtadienis - Paskutinės vakarienės Šv. Mišios .
Didysis Penktadienis - Kristaus Kančios  pamaldos .
​Didysis Šeštadienis - Velyknakčio Šv. Mišios.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Didįjį Penktadienį bus daroma rinkliava visuotinės Bažnyčios reikalams - Šventosios Žemės šventovių išlaikymui.

Tags: 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 2018 m. KOVO 24 – 25 DIENOMIS

REKOLEKCIJŲ DIENOTVARKĖ:

Kovo 24 diena    

(šeštadienis)

8.00 val. – rekolekcijų pradžia, himnas Šv. Dvasiai, Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;

12.30 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

17.00 val. – SUSITAIKINIMO PAMALDOS su individualia išpažintimi, po jų Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Kovo 25 diena

(Verbų sekmadienis)

8.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

Tags: 

Prašome pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai.

Kreipiamės į visus, kurie dirbate, prašydami pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai. Tai puiki galimybė, neišleidžiant nei vieno papildomo cento, paremti Bažnyčią ir jos veiklą. Prašome užeiti į zakristiją ar kleboniją, užpildysime prašymo formą, tereikės nunešti į mokesčių inspekciją. Tai galima padaryti ir elektroniniu būdu. Esame visiems dėkingi už jūsų prisidėjimą prie Bažnyčios išlaikymo, jos veiklos ir remontų. Dievas teatlygina!

Prašymai priimami iki gegužės 1 d.

Tags: 

Nuo kovo 25 d. vakarinės šv. Mišios 18 val.

Kovo 25 d., sekmadienį prasidės vasaros laikas. Prasidėjus vasaros laikui, vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 18 val.

Tags: 

Kovo 25 d. - Verbų sekmadienis

Verbų sekmadienį visose bažnyčiose bus daroma rinkliava Kunigų seminarijai - klierikų studijoms ir išlaikymui. Prašome tikinčiuosius pagal išgales prisidėti.

Verbų sekmadienį prieš kiekvienas šv. Mišias iš Prienų parapijos jaunimo galėsite įsigyti verbas. Už verbas surinktos aukos bus skirtos vyskupijos jaunimo dienoms Alytuje ir jaunimo susitikimui su Popiežiumi Vilniuje bei kitai jaunimo veiklai paremti. Tad kviečiame įsigyti verbą ir taip paremti jaunimo veiklą Prienuose. Jaunimą bus galima atpažinti iš ryškių geltonų liemenių.

Tags: 

Kovo 19 d. - šv. Juozapas

Kovo 19 d., pimadienis - šv. Juozapo, Švč. M. M. Sužadėtinio, Bažnyčios globėjo iškilmė. Vakare 17 val. šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis, prašant šv. Juozapo užtarimo.

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos vyks kovo 24 - 25 dienomis

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks kovo 24 - 25 dienomis. Tai bus šeštadienis ir Verbų sekmadienis. Rekolekcijas ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Rekolekcijų dienomis Šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi 8; 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 17 val. Šeštadienį vakare 17 val. - susitaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi ir Šv. Mišiomis.  Kviečiame dalyvauti, su pasitikėjimu ir meile žvelgti į Viešpatį, prašyti sustiprinti mus visuose pasiryžimuose įveikti savo paklydimus, nugalėti savyje bet kokį blogį ir kaip Jis nešti šviesą pasauliui.

Tags: 

Maltos Ordino akcija “Lurdo žvakės”

   Maltos Ordino pagalbos tarnyba ir Jaunieji maltiečiai vykdo “Lurdo žvakių” akciją.

   Akcijos tikslas – nuvežti maldas, intencijas ar prašymus Šv. Mergelei tų žmonių, kurie, deja, negali keliauti kartu į Lurdą.

Tags: 

Tęsiamas parapijiečių kalėdojimas

Vasario 25 d. po sumos Šv. Mišių bus kalėdojama Alksnių, Klonio, Pakalnės, Mykolaičio Putino ir Lakštingalų gatvės.

Kovo 10 d. - Martišiaus, Alyvų ir Šiltnamių gatvės

Kovo 17 d. - Basanavičiaus gatvė.

.

 

Tags: 

Kovo 3 d. Balbieriškyje bus konsekruojama naujai pastatyta bažnyčia

Kovo 3 d., šeštadienį Balbieriškyje bus konsekruojama naujai pastatyta Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčia ir altorius. Šv. Mišios 12 val.

Tags: 

Kovo 3 d. - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmė

Kovo 3 d., šeštadienis - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmė. Vakare 17 val. šv. Mišios bus aukojamos prašant šv. Kazimiero užtarimo

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos