Jūs esate čia

Naujienos

Vėlinėms skirtas maldos ir susikaupimo vakaras

Lapkričio 1 d., pasitinkant visų išėjusiųjų Amžinybėn dieną – Vėlines, gedulinio giedojimo grupės „De profundis” nariai Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje mirusiųjų atminimą pagerbs ir už juos melsis šimtmečių gelmes siekiančia tradicine malda – giedodami Švč. Jėzaus Vardo rožinį. Bus giedama trečioji rožinio dalis – Garbės slėpiniai. Vėlinėms skirtame maldos ir susikaupimo vakare taip pat dalyvaus skaitovas  – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis, kuris maldų ir giesmių pynę prasmingai papildys refleksijai ir susikaupimui skatinančiais tekstais.

Tags: 

Informacija tėvams dėl pasiruošimo vaikų ir jaunimo Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams

Kviečiame visus ketvirtokus ir vyresnius vaikučius ruoštis priimti Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentus Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje.

Reikia:

1.Pasirinkti tinkamą dieną (trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį) klausytis katechezės 14 val.

2.Užsiregistruoti parapijos namuose sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

3.Užpildyti gautąją anketą, bei turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Katechezės prasideda nuo 2019 m. Spalio mėn.

Tags: 

Kviečiame piligrimystei į amžinąjį miestą

Tags: 

Kviečiame Į ALFA kurso užbaigimo šventę

Tags: 

Dėkojame už visokeriopą paramą bažnyčiai.

     Mieli tikintieji, nuoširdžiai dėkojame už visokeriopą paramą bažnyčiai. Dėka Jūsų aukų bažnyčioje palaikoma tvarka, atliekami kapitaliniai ir einamieji darbai, išlaikomi bažnyčios tarnautojai. Šiais metais bus rengiamas bažnyčios vidaus remonto ir restauravimo darbų projektas. Primename, kad iki gegužės 1 d. dirbantieji gali 2 proc. pajamų mokesčio sumos pervesti mūsų bažnyčiai. Tai išties puiki galimybė padaryti gerą darbą, paremti Bažnyčią ir jos veiklą, be to, tai jums nieko nekainuos.
Tags: 

Kviečiame į katechezę, skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, kviečiame jus į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks balandžio 10 d., trečiadienį 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Didžiojo tridienio ir Velykų pamaldų tvarka Prienų parapijoje

Didžiojo tridienio ir Velykų pamaldų tvarka Prienų parapijoje

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos balandžio 13-14 d.

Gavėnios rekolekcijos Prienų bažnyčioje balandžio 13-14 d.

Tags: 

Gavėnios laikotarpiu kviečiami eiti kryžiaus kelią

Tags: 

Vasario 10 d. kviečiame kartu paminėti „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejų

2019 m Vasario 10 d. kviečiame kartu paminėti „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejų Prienuose.
Programa:
10 val. - šv. mišios Prienų bažnyčioje;
11 val. - Komiteto įsteigimo paminėjimas Prienų parapijos salėje.
Pranešėjai - arkivysk. Sigitas Tamkevičius, vysk. Jonas Kauneckas, Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė, Politologas Dovilas Petkus.
Koncertuos Skriaudžių ansamblis „Kanklės“ (vadovė Elena Sakavičiūtė)

Tags: 

Dar galima įsijungti į Alfa kursą vasario 7 d.

Tags: 

Alfa kursas prasideda sausio 31 d.

ALFA KURSAS

 

Tai mokymai apie krikščionybę, bendrystė ir diskusijos rūpimais klausimais, kurie gal seniai neduoda tau ramybės. Tai vieta, kur bet koks klausimas yra svarbus.

Kas gali dalyvauti Alfa kurse?

Kiekvienas, kuris ieško atsakymų į jam rūpimus klausimus, jaučiasi vienišas ar nori atrasti gyvenimo prasmę.

Kur ir kada vyks Alfa kursas?

Prienų Kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje 1 a., ketvirtadieniais, 17.30 val. (12 susitikimų).

Tags: 

Pusę amžiaus - su Prienų krašto žmonėmis

     Sekmadienį Sumos šv. Mišių metu Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje susirinkę Prienų krašto žmonės ir garbūs svečiai meldėsi kartu su monsinjoru Juozapu Užupiu, dėkojančiu Dievui už gyvenimo metus ir pašaukimą, minint jo gyvenimo 90-ties metų sukaktį. Padėkos šv. Mišioms vadovavo JE Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, homiliją sakė Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Vytautas Mazirskas.

Tags: 

Sausio 27 d. 10 val. Šv. Mišiose kviečiame melstis už Alfa kursą Prienuose

Kviečiame!
Sausio 27 d. 10 val. Šv. Mišiose kviečiame melstis už Alfa kursą Prienuose - už kiekvieną dalyvį, kad Viešpats juos ypatingai laimintų.
Bus keletas svečių, kurie trumpai papasakos, ką Dievas jų gyvenime nuveikė šio kurso dėka.
Kviečiame atsivesti namiškius, kaimynus, pažįstamus, draugus, bičiulius.

 

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą. Pirmasis susitikimas sausio 31 d.

ALFA KURSAS

Atrask gyvenimo prasmę

Kas yra Alfa kursas?

Tai mokymai apie krikščionybę, bendrystė ir diskusijos rūpimais klausimais, kurie gal seniai neduoda tau ramybės. Tai vieta, kur bet koks klausimas yra svarbus.

Kas gali dalyvauti Alfa kurse?

Kiekvienas, kuris ieško atsakymų į jam rūpimus klausimus, jaučiasi vienišas ar nori atrasti gyvenimo prasmę.

Kur ir kada vyks Alfa kursas?

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos