Jūs esate čia

Naujienos

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo takais

    Mes, dvylika parapijiečių, vykome į piligriminę kelionę. Tikslas – geriau pažinti Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio paskelbimo palaimintuoju iškilmė vyks birželio 25 d. Vilniuje. Kelionę organizavo Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenė (šios bendruomenės grupelė yra ir Prienuose).

Tags: 

2015-04-27 parapijos namuose vykusio Atvelykio renginio atgarsiai

Nuoširdumo, džiaugsmo ir tyrumo oazė vaikams parapijos namuose

arba

„Vaikai, tas medinis daiktas ant sienos – ne didelis kardas, o kryžius“

 

Tu atverk langelį, pamuojuok žvaigždelei

Vakaro žvaigždelė šypsosi tau,

Ir į žemę krinta meilės kibirkštėlės,

Kad širdelėje būtų šviesiau…

 

Tags: 

Vyskupo Jono Ivanausko kvietimas

Brangūs broliai ir seserys,

 

          Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą.

Tags: 

Birželio 25 dieną organizuojama išvyka į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje.

Birželio 25 dieną organizuojama išvyka į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje. Kelionės kaina – 8 Eur. Kviečiame registruotis bažnyčios zakristijoje.

Tags: 

Gegužės 7 d. Motinos diena

Gegužės 7 d. Motinos diena. Melsimės už gyvas ir mirusias motinas.

Tags: 

Bažnyčia kviečia gegužinėms pamaldoms

Gegužės mėnesį kaip ir kasmet, Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius gegužinėms pamaldoms tiek bendrai bažnyčioje, tiek privačiai namuose savo šeimose. Gegužines pamaldas sudaro Švč. M. Marijos litanija, šv. Bernardo malda ir giesmė "Sveika Marija, Motina Dievo...". Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks prieš vakarines šv. Mišias 17. 45 val., o sekmadieniais po sumos šv. Mišių.  

Tags: 

Balandžio 30 d. kviečiame į renginį „Gyvybės diena“

Balandžio 30 d. po 10 val. šv. Mišių Prienų parapijos

namuose vyks minėjimas, skirtas gyvybės dienai.

Programoje:

Paskaita apie gyvybę, piešiniai gyvybės tema, žaidimai

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

Tags: 

Balandžio 24 d. kviečiame pasiklausyti mokymo "Paslaptingoji Šventoji Dvasia"

Kviečiame pasiklausyti mokymo

"Paslaptingoji Šventoji Dvasia"

Balandžio 24 d. 18.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves teologijos dr. Benas Ulevičius.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Velykų II-ąją dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka

Velykų II-ąją dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka. Sumos šv. Mišiose melsimės už geradarius paskyrusius 2% sumokėto pajamų mokesčio Bažnyčiai.

Tags: 

Velykos, Kristaus Prisikėlimo šventė

Velykos, Kristaus Prisikėlimo šventė. Prisikėlimo šv. Mišios ryte 8 val. Po to šv. Mišios dar bus aukojamos 10. 30 val. ir vakare 18 val. 

Tags: 

Velykų tridienio pamaldos

Velykų tridienio, t.y. didžiojo ketvirtadienio, penktadienio ir šeštadienio pamaldos vyks vakarais 18 val. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 10 d. kviečiame pasiklausyti mokymo "Kaip švęsti Velykas?"

Kviečiame pasiklausyti mokymo

"Kaip švęsti Velykas?"

Balandžio 10 d. 18.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves Marijos radijo bendradarbis kunigas Juozas Fakėjavas.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Verbų sekmadienį prieš kiekvienas šv. Mišias iš Prienų parapijos jaunimo galėsite įsigyti verbas

KVIEČIA PRIENŲ JAUNIMAS

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks balandžio 8 - 9 dienomis

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks balandžio 8 - 9 dienomis. Tai bus šeštadienis prieš Verbas ir Verbų sekmadienis. Rekolekcijas ves Lietuvos kariuomenės kapelionas kun. Edvardas Baniulis. Rekolekcijų dienomis Šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi 8; 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 18 val. Šeštadienį vakare 18 val. - susitaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi ir Šv.

Tags: 

Nuo kovo 25 d. keičiasi vakarinių šv. Mišių laikas

Kovo 25 d.  prasideda vasaros laikas, todėl vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 18 val.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos