Jūs esate čia

Naujienos

Tiesioginės šv. Mišių transliacijos internetu

Tiesioginės šv. Mišių transliacijos per parapijos facebook paskyrą: https://www.facebook.com/Prien%C5%B3-Kristaus-Apsirei%C5%A1kimo-parapija...

Tags: 

Lietuvos vyskupų kreipimasis

2020 m. gruodžio 15 d. (INFO 24)

Brangieji,

Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo.

Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, Dievo garbė yra gyvas žmogus...

Tags: 

Informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d.

2020 m. lapkričio 4 d.

Tags: 

Informacija dėl sielovados pandemijos labiau paveiktuose šalies regionuose

2020 m. spalio 30 d.

Lietuvoje sparčiai didėjant susirgimų COVID-19 skaičiui, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, nuoširdžiai dėkojame stovintiems pirmosiose kovos su pandemija gretose – medikams, slaugytojams, savanoriams, Caritas darbuotojams bei visiems, kurie lydi jų misiją savo malda. Vieni kitiems pagelbėdami, atsakingai elgdamiesi, išlaikydami ramybę, likime ir toliau susitelkę bei saugokime vieni kitus.

Tags: 

Spalio 11 d. 11 val. pučiamųjų orkestro koncertas Prienų bažnyčioje

Spalio 11 d. Prienų bažnyčioje po 10 val. šv. mišių klausysime pučiamųjų orkestro iš Kybartų koncerto sakralinės programos „Muzikos ir gyvenimo garsai“.
Orkestro meno vadovas ir dirigentas - Donatas Ziegoraitis
Koncertmeisteriai - Karolis Ruočkus, Linas Daubaras ir Julius Jurkus
Šokėjų grupės choreografė – Greta Meseckaitė
1960 m. muzikos mokytojo S. Sinkevičiaus iniciatyva vidurinėje mokykloje susibūrė pučiamųjų instrumentų orkestras. Po 4 metų intensyvaus darbo orkestras tapo Respublikinės dainų šventės laureatu.

Tags: 

Kviečiame Prienų katalikus vyrus į vyrišką maldos susirinkimą

Kviečiame Prienų katalikus vyrus į vyrišką maldos susirinkimą.
Tokios Katalikų Vyrų Maldos Grupės jau penkerius metus veikia Alytuje, Marijampolėje ir Tauragėje.
Pirmajame susirinkime Prienuose rugsėjo 25 d. svečiuosis vyrai iš Alytaus.
Programa: 18 val. šv. Mišios Prienų bažnyčioje, po šv. Mišių parapijos namuose malda, šv. Rašto skaitymas, dalijimasis mintimis, šlovinimas, liudijimai, agapė.

Tags: 

Prienų dekanato Šeimos centras kviečia į sužadėtinių kursus

Sužadėtiniai rengiami santuokai pagal atnaujintą programą "Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti" (Kor. 4, 9 - 10). Tai darbas grupėse, dalijantis patirtimi, atliekant pratimus, sprendžiant situacijas, diskutuojant. Vienas susitikimas trunka apie dvi valandas. Viso yra aštuoni susitikimai:

Tags: 

Spalio 6 d. mūsų parapijoje pradėsime Alfa kursą

     Spalio 6 d. mūsų parapijoje pradėsime Alfa kursą. Tai 12 susitikimų antradienio vakarais ir
vienas savaitgalis kurso viduryje. Pirmasis susitikimas spalio 6 d. 18.00 val. parapijos
namuose.
     Turėsite galimybę pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo
klausimus bei rasti bendraminčių. Kursas skirtas tiek netikintiems, tiek tikintiems asmenims,
kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.
     Kurso vadovas - kunigas Vaidotas Labašauskas, kordinatorius Gediminas Olsevičius.

Tags: 

Pradedama vaikų ir jaunuolių registracija Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui

     Pradedama mūsų parapijoje vaikų (sulaukusių 10 m.) ir jaunuolių (sulaukusių 13 m.)
registracija į pamokas ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.
Registruotis galima bažnyčioje arba mokykloje pas tikybos mokytojus. Apie pirmą susitikimą
bus pranešta vėliau.

Tags: 

Penktadieniais vyks Šv. Rašto grupelės susitikimai

     Penktadieniais, po Šv. Mišių, parapijos namuose vyks Šv. Rašto grupelės susitikimai.
Kviečiame visus, kurie nori pasigilinti į tai, ką Dievo Žodis man kalba šiandien.

Tags: 

Rugpjūčio 16 d. sutikome naująjį kleboną kun. Vaidotą Labašauską.

Sekmadienį, rugpjūčio 16 d., mūsų parapijoje sutikome naująjį kleboną kun. Vaidotą Labašauską. Šv. Mišių metu naujasis klebonas prašė prisiminti jį maldoje ir palaikyti naujoje tarnystėje.

 

Tags: 

Rugpjūčio 9 d. atsisveikinome su klebonu kun. kan. Jonu Baliūnu

Rugpjūčio 9 d., atsisveikinome su septyniolika metų mūsų parapijoje tarnavusiu klebonu kun. kan. Jonu Baliūnu ir išlydėjone jį į naują tarnystę Metelių Kristaus Atsimainymo parapijoje bei Kryžių Švč Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinėje šventovėje.
Šventėme padėkos šv. Mišias, kurių metu dėkojome už tuos praėjusius metus, už augimą kartu, bendras patirtis ir nuveiktus mažus ir didelius darbus.
Homilijos metu kun. kan. Jonas Baliūnas kalbėjo: „Peržvelgdamas savo 17 metų kunigišką tarnystę tarsi kino juostą, matau daug gražių prasmingų įvykių bei patirčių.

Tags: 

Dėl asmeninio saugumo priemonių maldos namuose bei bažnytiniuose renginiuose

2020 m. liepos 31 d.

Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Tags: 

Liepos 26d. mūsų parapijoje vyko šv. Onos atlaidai

Liepos 26d.  mūsų parapijoje vyko šv. Onos atlaidai.
Šv. Ona, melski už mus!

 

Tags: 

Atsisveikinome su kun. Vitalij Volodkovič

Praeitą sekmadienį (06-07) atsisveikinome su kun. Vitalij Volodkovič, dvejus metus tarnavusiu mūsų parapijoje ir aktyviai dalyvavusiu bendruomenės gyvenime.
Šį sekmadienį (06-14) naujoje tarnystėje pasitikome kun. Valdemarą Mačį. Palydėkime maldoje.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos