Jūs esate čia

AKTUALU

KAIP SĄMONINGAI IR AKTYVIAI GALIME DALYVAUTI ŠV. MIŠIOSE

Tags: 

SAKRAMENTAI

KRIKŠTAS

KŪDIKIŲ (VAIKŲ) KRIKŠTAS

Tags: 

FOTOGRAFAMS

Bendri patarimai fotografams:

Bažnyčia yra sakrali erdvė, todėl čia filmuojant ar fotografuojant, būtina laikytis pagarbos šventovei ir apeigoms.

Bažnyčia gerbia fotografų ir filmuotojų darbą, supranta atmintinų akimirkų įamžinimo svarbą, tačiau negali toleruoti, kai  filmavimo ar fotografavimo procesas užgožia pačias apeigas, joms trukdo, todėl, kad ir kokių pažiūrų būtumėte, kad ir kaip atsakingai žiūrėtumėte į savo darbą – bažnyčioje turite susitaikyti su tuo, kad svarbiausios čia pačios apeigos, o ne jų fotografavimas ar filmavimas.

Tags: 

DĖL ATGAILOS IR PASNINKO DIENŲ

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS INSTRUKCIJA DĖL ATGAILOS IR PASNINKO DIENŲ
2006 12 12

Dieviškąja teise visi tikintieji, kiekvienas sau tinkamu būdu, įpareigojami daryti atgailą, bet, siekiant, kad visi tarpusavyje būtų sujungti bendru atgailos laikymusi, yra nustatytos atgailos dienos, kai tikintieji ypatingu būdu dalyvauja malda, atlieka gailestingumo ir meilės darbus, aukoja save, ištikimiau atlikdami savo pareigas ir ypač laikydamiesi pasninko ir abstinencijos (plg. CIC kan. 1249), pagal šias Lietuvos Vyskupų Konferencijos nustatytas normas:

Tags: 
Užsiprenumeruoti RSS - AKTUALU