Jūs esate čia

KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRIJŲ KARALIŲ) IŠKILMĖS

Trijų Karalių iškilmę švęsime sausio 6 d.  Šv. Mišios 8 val., 10 val., 18 val.
 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KURIJOS PAAIŠKINIMAS DĖL KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRIJŲ KARALIŲ) IŠKILMĖS 

„Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija patenkino LVK prašymą leisti Lietuvoje kasmet švęsti Viešpaties Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmę sausio 6 d. (nebekilnojant jos į sekmadienį) bei suteikti šiai iškilmei neprivalomos liturginės šventės rangą. Šią dieną klebonai neturi Missa pro populo (melstis už parapiją) pareigos, nebent ta diena būtų sekmadienis. Taip pat ir tikintiesiems ši šventė yra nustatyta kaip neprivaloma iškilmė.
Kadangi Lietuvoje Kristaus Apsireiškimo iškilmė yra populiari Dievo tautoje (šventinama kreida bei smilkalai), patartina pamaldas organizuoti tokiu metu, kad jose galėtų dalyvauti tiek dirbantys tiek nedirbantys tikintieji. Tai paliekama spręsti kiekvienos parapijos klebonui atsižvelgiant į sielovadinį poreikį.“
 
 

 

 

Tags: