Jūs esate čia

Naujienos

Prašome pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai.

Kreipiamės į visus, kurie dirbate, prašydami pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai. Tai puiki galimybė, neišleidžiant nei vieno papildomo cento, paremti Bažnyčią ir jos veiklą. Prašome užeiti į zakristiją ar kleboniją, užpildysime prašymo formą, tereikės nunešti į mokesčių inspekciją. Tai galima padaryti ir elektroniniu būdu. Esame visiems dėkingi už jūsų prisidėjimą prie Bažnyčios išlaikymo, jos veiklos ir remontų. Dievas teatlygina!

Prašymai priimami iki gegužės 1 d.

Tags: 

Nuo kovo 25 d. vakarinės šv. Mišios 18 val.

Kovo 25 d., sekmadienį prasidės vasaros laikas. Prasidėjus vasaros laikui, vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 18 val.

Tags: 

Kovo 25 d. - Verbų sekmadienis

Verbų sekmadienį visose bažnyčiose bus daroma rinkliava Kunigų seminarijai - klierikų studijoms ir išlaikymui. Prašome tikinčiuosius pagal išgales prisidėti.

Verbų sekmadienį prieš kiekvienas šv. Mišias iš Prienų parapijos jaunimo galėsite įsigyti verbas. Už verbas surinktos aukos bus skirtos vyskupijos jaunimo dienoms Alytuje ir jaunimo susitikimui su Popiežiumi Vilniuje bei kitai jaunimo veiklai paremti. Tad kviečiame įsigyti verbą ir taip paremti jaunimo veiklą Prienuose. Jaunimą bus galima atpažinti iš ryškių geltonų liemenių.

Tags: 

Kovo 19 d. - šv. Juozapas

Kovo 19 d., pimadienis - šv. Juozapo, Švč. M. M. Sužadėtinio, Bažnyčios globėjo iškilmė. Vakare 17 val. šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis, prašant šv. Juozapo užtarimo.

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos vyks kovo 24 - 25 dienomis

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks kovo 24 - 25 dienomis. Tai bus šeštadienis ir Verbų sekmadienis. Rekolekcijas ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Rekolekcijų dienomis Šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi 8; 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 17 val. Šeštadienį vakare 17 val. - susitaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi ir Šv. Mišiomis.  Kviečiame dalyvauti, su pasitikėjimu ir meile žvelgti į Viešpatį, prašyti sustiprinti mus visuose pasiryžimuose įveikti savo paklydimus, nugalėti savyje bet kokį blogį ir kaip Jis nešti šviesą pasauliui.

Tags: 

Maltos Ordino akcija “Lurdo žvakės”

   Maltos Ordino pagalbos tarnyba ir Jaunieji maltiečiai vykdo “Lurdo žvakių” akciją.

   Akcijos tikslas – nuvežti maldas, intencijas ar prašymus Šv. Mergelei tų žmonių, kurie, deja, negali keliauti kartu į Lurdą.

Tags: 

Tęsiamas parapijiečių kalėdojimas

Vasario 25 d. po sumos Šv. Mišių bus kalėdojama Alksnių, Klonio, Pakalnės, Mykolaičio Putino ir Lakštingalų gatvės.

Kovo 10 d. - Martišiaus, Alyvų ir Šiltnamių gatvės

Kovo 17 d. - Basanavičiaus gatvė.

.

 

Tags: 

Kovo 3 d. Balbieriškyje bus konsekruojama naujai pastatyta bažnyčia

Kovo 3 d., šeštadienį Balbieriškyje bus konsekruojama naujai pastatyta Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčia ir altorius. Šv. Mišios 12 val.

Tags: 

Kovo 3 d. - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmė

Kovo 3 d., šeštadienis - Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmė. Vakare 17 val. šv. Mišios bus aukojamos prašant šv. Kazimiero užtarimo

Tags: 

Tęsiamas parapijiečių kalėdojimas

Vasario 17 d. bus kalėdojama Žemaitės gatvė.

Vasario 20 d. - Strielčių kaimas.

Vasario 24 d. - Kudirkos gatvė.

Tags: 

Vasario 18 d. nuo 15 val. vyks Adoracija bažnyčioje

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją. Adoracija - tai buvimas, bendravimas, šlovinimas, atsiprašymas, prašymas, dėkojimas ir susitikimas su gyvuoju Kristumi savo širdies tyloje. Adoracija vyks vasario 18 d. sekmadienį 15 val. bažnyčioje. Vaikams tęsis iki pusvalandžio. Po to bus tęsiama iki 17 val. - vakarinių Šv. Mišių. Tokia adoracija numatoma kiekvieno mėnesio III-jį sekmadienį. Leiskime Kristui apkabinti mūsų vaikus ir patirti Jo dievišką gerumą.

Tags: 

Vasario 14 d. PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė). ​GAVĖNIOS PRADŽIA

Vasario  14 d. PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė). ​GAVĖNIOS PRADŽIA.

Pamaldos vyks 8.00; 10.00 ir vakare 17 val. Šv. Mišių metu bus šventinami pelenai, kurie barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti, pradedant šį atgailos metą. Pelenų dieną ir visais gavėnios penktadieniais privalomas pasninkas, susilaikome nuo triukšmingų pasilinksminimų. Kryžiaus Kelio apmąstymas penktadieniais 16:20 val. ir sekmadieniais 11:50 val.

Tags: 

Vasario 13 d. 17.30 val. parapijos salėje vyks katechezė, skirta tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikų ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks vasario 13 d. antradienį 17.30 val. parapijos namų salėje.

 

Tags: 

Vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena.

Vasario 11 d., sekmadienis - šv. Jono Pauliaus II-ojo paskelbta Pasaulinė ligonių diena. Tą dieną pasimelskime už sergančius, juos aplankykime..

Tags: 

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?

Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:

– išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus sakydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27);

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos