Jūs esate čia

Naujienos

Velykų tridienio pamaldos

Velykų tridienio, t.y. didžiojo ketvirtadienio, penktadienio ir šeštadienio pamaldos vyks vakarais 18 val. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 10 d. kviečiame pasiklausyti mokymo "Kaip švęsti Velykas?"

Kviečiame pasiklausyti mokymo

"Kaip švęsti Velykas?"

Balandžio 10 d. 18.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves Marijos radijo bendradarbis kunigas Juozas Fakėjavas.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Verbų sekmadienį prieš kiekvienas šv. Mišias iš Prienų parapijos jaunimo galėsite įsigyti verbas

KVIEČIA PRIENŲ JAUNIMAS

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks balandžio 8 - 9 dienomis

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks balandžio 8 - 9 dienomis. Tai bus šeštadienis prieš Verbas ir Verbų sekmadienis. Rekolekcijas ves Lietuvos kariuomenės kapelionas kun. Edvardas Baniulis. Rekolekcijų dienomis Šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi 8; 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 18 val. Šeštadienį vakare 18 val. - susitaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi ir Šv.

Tags: 

Nuo kovo 25 d. keičiasi vakarinių šv. Mišių laikas

Kovo 25 d.  prasideda vasaros laikas, todėl vakarinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 18 val.

Tags: 

Kovo 27 d. kviečiame pasiklausyti mokymo "Kaip aiškiname Kristaus atneštą išgelbėjimą"

Kviečiame pasiklausyti mokymo

"Kaip aiškiname Kristaus atneštą išgelbėjimą"

Kovo 27 d. 17.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves daktaras, VDU teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Tapkite Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos rėmėjais

Tapkite Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos rėmėjais, paskirdami 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Jūs savo auka prisidėsite prie parapijoje vykdomų darbų, bažnyčios stogo ir fasadų restauravimo.Tai galite padaryti iki 2017 m. gegužės 1 d. užpildydami bei pateikdami FR0512 formos (02 versija) prašymą.

 Mūsų rekvizitai:

– paramos gavėjo pavadinimas: Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia;

– buveinės adresas: Kęstučio g. 7, Prienai;

– juridinio asmens kodas: 291289050;

Tags: 

Kovo 17 d. 14 val. Prienų bažnyčioje vyks vaikų 1-oji Išpažintis

Kovo 17 d. 14 val. Prienų bažnyčioje vyks vaikų 1-oji Išpažintis. 

Tags: 

Kovo 14 d. katechezė, skirta tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikų ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks kovo 14 d.,  17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Lietuvos diena Fatimoje, kviečiame registruotis

LIETUVOS DIENA FATIMOJE
spalio 19-22 dienomis

 

Fatima (Portugalijoje) - viena reikšmingiausių Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietų pasaulyje. 2017 metais čia švenčiamas Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejus.

Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis prie Lietuvos dienos šventimo Fatimoje ir patirti Švč. Mergelės Marijos užtarimo malonę vietoje, kurioje nuolat vyksta užtarimo stebuklas.

PROGRAMA

Tags: 

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kaip melstis?”

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kaip melstis?”

Kovo 13 d. 17.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves daktaras, VDU teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Kviečiame į maldos grupės ,,Motinos maldoje" pristatymą

Kviečiame į maldos grupės ,,Motinos maldoje" pristatymą. Dalyvaus ,,Motinos maldoje" judėjimo koordinatorė Lietuvoje Vilma Cicėnienė. Kviečiame visas motinas, moteris, norinčias melstis už savo vaikus, krikšto vaikus į susitikimą, kuris įvyks kovo 5 d. 13. 30 val. po sumos Šv. Mišių parapijos namuose.

Tags: 

Kovo 2 d. šv Mišios bus aukojamos už "Žiburio" gimnazijos įkūrėją kan. Feliksą Martišių

Kovo 2 d. ryte 9-tą val. šv Mišios bus aukojamos už "Žiburio" gimnazijos įkūrėją ir ilgametį direktorių kan. Feliksą Martišių, bei gimnazijos bendruomenę: mirusius mokytojus, mokinius, prašysime bendruomenės nariams Dievo palaimos bei sveikatos. Kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius bendruomenės narius ir kartu pasimelsti. Vakare 17 val. melsimės už pašaukimus.

Tags: 

Kovo 1 d. - Pelenų diena, gavėnios pradžia

Kovo 1 d. - Pelenų diena, gavėnios pradžia. Šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10 ir 17 val. 10val. Šv. Mišių metu bus šventinami pelenai, kurie barstomi ant tikinčiųjų galvų. Tai kvietimas atsiversti, pradedant šį atgailos metą. Pelenų dieną ir visais gavėnios penktadieniais privalomas pasninkas, susilaikome nuo triukšmingų pasilinksminimų. Kiekvieną penktadienį 16.20 val., o sekmadieniais 11.50 val. bus apmąstomi kryžiaus keliai.

Tags: 

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Psichologija ir tikyba: priešai ar draugai?”

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Psichologija ir tikyba: priešai ar draugai?” Vasario 27 d. 17.30 val. Prienų parapijos namų salėje. Mokymą ves Skriaudžių parapijos klebonas kunigas Arūnas Simonavičius.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos