Jūs esate čia

Naujienos

Rugsėjo 24 d. 11 val. Prienų jaunimas kviečia ateiti į koncertą Prienų parapijos namuose

Prienų jaunimas kviečia ateiti į koncertą – metų aptarimą, kuris vyks Prienų parapijos namuose kitą sekmadienį (rugsėjo 24 dieną) po 10 val. Šv. Mišių (11 val.) Susitikimo metu kartu dainuosime, klausysimės muzikinių kūrinių, dalinsimės įspūdžiais iš praeitų metų, bendrausime prie arbatos. Visų labai lauksime.

 

Tags: 

Vyksta registracija vaikų, besirengiančių priimti Pirmąją Šv. Komuniją ir Sutvirtinimo Sakramentą

Vyksta registracija vaikų, besirengiančių priimti Pirmąją Šv. Komuniją  (besimokančių ketvirtoje klasėje ir vyresnių). Prašome registruotis parapijos namuose, sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių. Registruojantis reikia turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Spalio 1 d., sekmadienį, 10.00 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją Šv. Komuniją. Po Mišių pirmas susitikimas.

Taip pat registruojame jaunimą ir suaugusius Sutvirtinimo Sakramentui.

Tags: 

Saldumynų akcija Prienų parapijoje

       Liepos 30 d. Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje buvo švenčiami šv. Onos atlaidai. Atlaidų metu parapijos caritietės jau ketvirtą kartą organizavo saldumynų akciją. Žmonės negailėjo, noriai aukojo įvairių saldumynų, kurie buvo išdalinti daugiavaikėms šeimoms ir vienišiems seneliams.  Lauknešėlius su saldumynais gavo 58 vaikai ir 14 vienišų senelių.  Gavusieji dovanas nuoširdžiai dėkojo.

      Prienų dekanato Carito vadovė  Regina Baltrušaitienė.

Tags: 

Prienų parapijos žmonės dalyvavo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju šventėje birželio 25 d.

Birželio 25 d. 14 val. iškilminga procesija į Katedros aikštę atlydėtas Teofiliaus Matulionio sarkofagas.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kreipėsi į popiežiaus legatą kardinolą Angelo Amato, prašydamas paskelbti palaimintuoju arkivyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį.

Beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Mindaugas Sabonis perskaitė trumpą arkivyskupo Teofiliaus biografiją.

Kardinolas Amato, perskaitė popiežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką, kuriame sakoma:

Tags: 

Liepos 30 d. bus švenčiami šv. Onos atlaidai

      Liepos 30 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12.30 ir vakare 18 val. Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. Prieš sumą bus daroma Eucharistinė procesija. Kviečiame atlaiduose gausiai dalyvauti, įsijungti į procesiją ir džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.

Tags: 

Lietuvos Jaunimo dienų atgarsiai: Prienų jaunimo įspūdžiai

 

Tags: 

Birželio 18 d. - Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Birželio 18 d. - Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Po sumos šv. Mišių bus daroma tradicinė Devintinių procesija. Po 10 val. šv. Mišių bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos bei vaikai.

Tags: 

Birželio 14 d.- Gedulo ir Vilties diena

Birželio 14 d. - Gedulo ir Vilties diena. Vakare 18 val. melsimės už tremtinius ir politinius kalinius. Po Šv. Mišių vyks Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Prienuose vyks renginiai, skirti Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju iškilmėms

                  2016 m. gruodžio 2 d. Vatikano radijas pranešė nuostabią žinią visai Katalikų Bažnyčiai, o ypač brangią Lietuvai. Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Paskutinį kartą palaimintuoju buvo skelbiamas arkivyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais Romoje. Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m.

Tags: 

Birželio 11 d. šv. Antano atlaidai

Birželio 11 d., sekmadienį,  mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Antano, vyskupijos Globėjo, atlaidai.  

Tags: 

Birželio 10 d. Vilkaviškyje vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė

Birželio 10 d. Vilkaviškyje vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė: ,,trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai". Kviečiame šeimas dalyvauti. Renginio metu vyks atskira programa vaikams ir paaugliams. Šeimas, norinčias dalyvauti šventėje, kviečiame registruotis bažnyčios zakristijoje.

Tags: 

Birželio 4 d. Sekminės ir Tėvo diena

Birželio 4 d. Sekminės ir Tėvo diena. Šv. Mišios bus aukojamos už tėvus. 

Tags: 

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei

Ketvirtadienį prasideda birželio mėnuo, kuris skirtas Švč. J. Širdies garbei. Birželinės pamaldos vyks prieš vakarines šv. Mišias 17.40 val.

Tags: 

Tarptautinė ALFA konferencija. Unikali patirtis

Tarptautinė ALFA konferencija. Unikali patirtis

Didžioji dauguma visuomenės yra girdėjusi apie Lietuvoje paplitusį evangelizacinį ALFA kursą, skirtą visiems, kurie nori susipažinti su krikščionybe, ieško atsakymų į gyvenimo klausimus ar nori pagilinti savo tikėjimą. Kurso metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama atrasti asmeninį santykį su Jėzumi. Šis kursas jau nebe pirmi metai vyksta ir Prienuose, parapijos namuose, o jiems vadovauja Danutė ir Gediminas Olsevičiai.

Tags: 

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo takais

    Mes, dvylika parapijiečių, vykome į piligriminę kelionę. Tikslas – geriau pažinti Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio paskelbimo palaimintuoju iškilmė vyks birželio 25 d. Vilniuje. Kelionę organizavo Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenė (šios bendruomenės grupelė yra ir Prienuose).

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos