Jūs esate čia

Naujienos

Kviečiame į seminarą „Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“

Tai kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu, kurio metu:

išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklandesniais; susipažinsime su nesmurtinio (atjaučiančio) bendravimo principais; mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius; gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

Tags: 

Liepos 29 d. šv. Onos atlaidai

Liepos 29 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12.30 ir vakare 18 val. Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. 8; 11 val. ir vakaro šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis, prašant Šv. Onos užtarimo. Kviečiame tikinčiuosius atlaiduose gausiai dalyvauti, įsijungti į procesiją ir džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.

Tags: 

Liepos 22 d. vyskupas Rimantas Norvila konsekruos naująjį altorių

Kviečiame visus parapijiečius ir svečius į iškilmes. Liepos 22 d., sekmadienį 10 val. mūsų bažnyčioje svečiuosis vyskupas  Rimantas Norvila. Jis konsekruos naująjį altorių. Po šv. Mišių, parapijos namų salėje vyks Agapė, visi kartu praleisime Viešpaties dovanojamą bendrystės laiką. Lauksime visų! Sumos Šv. Mišių nebus.

Tags: 

Kviečiame vykti į pal. J. Matulaičio atlaidus

Liepos 8 d., sekmadienį, Marijampolėje, Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje 12:00 val. šv. Mišiomis prasidės pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Ši diena skirta padėkai už palaiminojo užtarimu patirtas malones ir maldai už šeimas.

Po šv. Mišių prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus bus sudėti votai už gautas malones, jas patyrę asmenys dalinsis asmeniniais liudijimais. Vėliau visi kviečiami į agapę Marijonų vienuolyno sode.

15:00 val. visus kviečiame melstis pal. J. Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

 

Tags: 

Prienų parapijos jaunimas organizuoja stovyklą jaunimui „KLAUSYKITĖS“

Prienų parapijos jaunimas organizuoja stovyklą jaunimui „KLAUSYKITĖS“. Stovykloje kviečiami dalyvauti jaunuoliai 14-20 metų amžiaus. Stovykla vyks rugpjūčio 5-9 dienomis stovyklavietėje Mankūnuose. Registracija į stovyklą vyksta iki liepos 6 dienos, dalyvių skaičius ribotas. Kviečiame registuotis ir dalyvauti.

 

Tags: 

Birželio 17 d. Šv. Antano atlaidai

Birželio 17 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami Vyskupijos globėjo Šv. Antano atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12. 30 ir vakare 18 val.

Tags: 

Birželio 8 d. - Švč. Jėzaus Širdies iškilmė

Birželio 8 d., penktadienis - Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šv. Mišios ryte 8 val. ir vakare 18 val. 

Tags: 

Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenės (KGB) Prienų grupelė atšventė susitikimų užbaigimą

Šiltą gegužės 30-tosios vakarą Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenės (KGB) Prienų grupelė susirinkome atšvęsti susitikimų užbaigimą prieš vasaros atostogas. Meldėmės litaniją Gegužinėse pamaldose, Mišiose meldėmės už visą Bendruomenę, dėkojome Dievui už gautas malones. Kartu su mumis, prieniškiais, buvo ir mūsų grupelės palydėtoja Sigutė iš Kauno. Po Mišių visi susirinkom Vytautės ir Virginijaus jaukiame kiemelyje pabendravimui ir vaišėms. Vakaras buvo šiltas visomis prasmėmis. Išsiskirstėme, linkėdami vieni kitiems gražios,  Dievo palaiminimų gausios vasaros.

Tags: 

Birželio 3 d. - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Birželio 3 d., sekmadienis, - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Tėvo diena. 8.00 ir 10.00 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios už gyvus tėvus, 18.00 val. - už mirusius tėvus. Šią dieną Bažnyčia teikia iškilmingą palaiminimą tėvams.

Rinkliava bus daroma Popiežiaus vizito išlaidoms padengti. Iš anksto dėkojame.

Tags: 

Birželinės pamaldos - Švč. Jėzaus Širdies garbei

Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos vyks prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val.

Tags: 

Informcija, norintiems dalyvauti pop. Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d.

Norintys dalyvauti popiežiaus Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje, prašome registruotis parapijos klebonijoje arba zakristijoje. Kvietimus galėsite atsiimti rugpjūčio mėn. pabaigoje.

 

Tags: 

Gegužės 27 d. - Švč. Trejybės šventė.

Gegužės 27 d. - Švč. Trejybės šventė.

Tags: 

Gegužės 20 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

"Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti“ (Apd 2, 1-4).

Tags: 

Gegužės 13 d. Viešpaties žengimo į Dangų šventė - Šeštinės

Gegužės 13 d., sekmadienis  - Viešpaties žengimo į Dangų šventė - Šeštinės. Bažnyčiose rinkliava bus daroma krikščioniškai žiniasklaidai paremti. Ši rinkliava skiriama Marijos radijui ir kitai krikščioniškai žiniasklaidai palaikyti.

Tags: 

Gegužės 6 d. Motinos diena

Gegužės 6 d., sekmadienį, Visuotinė Katalikų Bažnyčia švenčia Motinos dieną. 8.00 val. ir 10.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už gyvąsias, o 18.00 val. - už mirusias motinas.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos