Jūs esate čia

BENDRUOMENĖ

PARAPIJINĖ BENDRUOMENĖ

       Vieną pagrindinių Katalikų Bažnyčios kaip bendruomenės struktūrų yra parapija. Bažnyčia parapijomis vadina tikinčiųjų bendruomenes, susibūrusias atskirose vietovėse ir tvarkomas vyskupui atstovaujančio kunigo, nes vyskupas negali nei visuomet, nei visur pats būti su visa savo tikinčiųjų bendruomene, todėl jį parapijoje atstovauja klebonas. Jis tikintiesiems Bažnyčios vardu teikia sakramentus, skelbia Dievo Žodi, vadovauja parapijos gyvenimui.

ORGANIZACIJOS

CARITAS

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi

Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Lietuvos Caritas – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio narių daugumą (95 proc.) sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

Veikla

MALDOS GRUPĖS

"Lectio Divina". Šv.Raštas yra Dievo Žodis, Dievo Laiškas (LECTIO DIVINA) skirtas mums visiems ir man asmeniškai. Užsiėmimo metu skaitome šv.Rašto ištrauką, gilinamės į teksto prasmę ir tyloje, išgyvendami Dievo artumą, klausiame savęs - ką Dievas nori pasakyti man? Po to pasidaliname savo įžvalgomis bendrame rate. Kaip Dievas mane prakalbino, kokie teksto žodžiai palietė mano širdį, ką turėčiau pakeisti savo gyvenime? LECTIO DIVINA užsiėmimai vyksta penktadieniais parapijos namuose po vakarinių šv.Mišių. Dalyvių grupelė maža.

KATECHETAI

Pasirengimo Pirmąjai Šv. Komunijai kursai. Telefonas pasiteirauti: +37068259394 Ernesta.
Pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui kursai. 

DVASININKAI

Klebonas – kun. g. kan. dek. Jonas BALIŪNAS
1960 06 18*1987 05 31*2003 04 28
Kęstučio g. 7, 59129 Prienai, tel. (319) 5 21 90, mob. 8 611 43727
El. p. jbaliunas@gmail.com

Vikaras – kun. Vitalij Volodkovič
1983 04 25*2012 06 29
Kęstučio g. 16, 59129 Prienai mob. tel. +370 673 81296
el. p. vitalivolodkovic@gmail.com

Altaristas – mons. Juozas UŽUPIS
1929 01 23*1952 09 21*2003 04 28
Kęstučio g. 5–3, 59129 Prienai, tel. (319) 5 41 90

Užsiprenumeruoti RSS - BENDRUOMENĖ