Jūs esate čia

BENDRUOMENĖ

PARAPIJINĖ BENDRUOMENĖ

       Vieną pagrindinių Katalikų Bažnyčios kaip bendruomenės struktūrų yra parapija. Bažnyčia parapijomis vadina tikinčiųjų bendruomenes, susibūrusias atskirose vietovėse ir tvarkomas vyskupui atstovaujančio kunigo, nes vyskupas negali nei visuomet, nei visur pats būti su visa savo tikinčiųjų bendruomene, todėl jį parapijoje atstovauja klebonas. Jis tikintiesiems Bažnyčios vardu teikia sakramentus, skelbia Dievo Žodi, vadovauja parapijos gyvenimui.

ORGANIZACIJOS

CARITAS

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi

Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Lietuvos Caritas – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio narių daugumą (95 proc.) sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

Veikla

MALDOS GRUPĖS

"Lectio Divina". Šv.Raštas yra Dievo Žodis, Dievo Laiškas (LECTIO DIVINA) skirtas mums visiems ir man asmeniškai. Užsiėmimo metu skaitome šv.Rašto ištrauką, gilinamės į teksto prasmę ir tyloje, išgyvendami Dievo artumą, klausiame savęs - ką Dievas nori pasakyti man? Po to pasidaliname savo įžvalgomis bendrame rate. Kaip Dievas mane prakalbino, kokie teksto žodžiai palietė mano širdį, ką turėčiau pakeisti savo gyvenime? LECTIO DIVINA užsiėmimai vyksta penktadieniais parapijos namuose po vakarinių šv.Mišių. Dalyvių grupelė maža.

KATECHETAI

Pasirengimo Pirmąjai šv. Komunijai kursai. Telefonas pasiteirauti: 8 614 15515
El. p. lvaidotas68@gmail.com

Pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui kursai. Telefonas pasiteirauti: 8 614 15515
El. p. lvaidotas68@gmail.com

DVASININKAI

Klebonas – kun. Teol. Lic. dek. Vaidotas LABAŠAUSKAS, 1968 03 19*1997 12 07*2020 07 12 Kęstučio g. 7, 59129 Prienai, tel. +370 (319) 5 21 90 arba +370 614 15515 El. p. lvaidotas68@gmail.com

Vikaras – kun. Valdemaras MAČYS, 1988 02 23*2018 06 29 Kęstučio g. 16, 59129 Prienai.

Diakonas – Gediminas Olsevičius, tel. +370 650 67555

Užsiprenumeruoti RSS - BENDRUOMENĖ