Jūs esate čia

Naujienos

Vasario 5 d. - šv. mergelės ir kankinės Agotos minėjimas

Vasario 5 d. - šv. mergelės ir kankinės Agotos minėjimas. Bus šventinama duona ir vanduo, kaip priemonė prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

Tags: 

Tęsiamas parapijiečių kalėdojimas

Vasario 5 d. bus kalėdojama Pačiudiškių kaimas.

Vasario 7 d. - Dariaus ir Girėno gatvė.

Vasario 10 d. - Vaitkaus gatvės II dalis.

Vasario 11 d. - Lenktoji, Pamiškio ir dalis Žalgirio gatvės.

 

Tags: 

Vasario 3 d. šv. vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas

Šeštadienį  šv. vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas. 17 val. Šv. Mišiose bus šventinamos žvakės ir prašysime, kad šv. Blažiejui užtariant, Viešpats apsaugotų nuo gerklės ligų ir kitų susirgimų.

Tags: 

Vasario 2 d. švęsime Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventę

Vasario 2 d. (penktadienį) švęsime Kristaus PAAUKOJIMO (Grabnyčių) šventę ir PAŠVĘSTOJO gyvenimo dieną. Ryte 8 val. ir vakare 17 val. Šv. Mišios ir žvakių šventinimas. 9 val. Šv. Mišios bus aukojamos už "Žiburio" gimnazijos įkūrėją ir ilgametį direktorių kan. Feliksą Martišių, bei gimnazijos bendruomenę: mirusius mokytojus, mokinius, prašysime bendruomenės nariams Dievo palaimos bei sveikatos. Kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius bendruomenės narius ir kartu pasimelsti.

Tags: 

Vyksta parapijiečių kalėdojimas

Sausio 21 d. bus kalėdojama: Žaliakalnio, Miško, Eglių, Vyturių ir Medelyno gatvės.

Sausio 23 d. - Taikos ir S. Nėries gatvės.

Sausio 24 d. - Vytauto gatvės 20 namas.

Sausio 25 d. - Maironio gatvė.

Sausio 31 d. - Šiauliškių kaimas.

Vasario 3 d. - Vaitkaus gatvės 1-oji dalis.

Vasario 4 d. - Pošvenčio kaimas.

 

Tags: 

Sausio 27 d. Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio minėjimas

Ateinantį šeštadienį Marijampolės bazilikoje vyks pal. Jurgio Matulaičio minėjimas. Tai Palaimintojo mirties - gimimo dangui diena, ypatingai švenčiama Marijampolės bazilikoje prie Palaimintojo relikvijų, kurio dalyviai tą dieną turi galimybę įprastinėmis sąlygomis pelnyti visuotinius atlaidus. Pagrindinės Šv. Mišios 12 val.

Tags: 

Sausio 21 d. Kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją. Adoracija - tai buvimas, bendravimas, šlovinimas, atsiprašymas, prašymas, dėkojimas ir susitikimas su gyvuoju Kristumi savo širdies tyloje. Adoracija prasidės šį sekmadienį (2018 01 21) 15 val. bažnyčioje. Vaikams tęsis iki pusvalandžio. Po to bus tęsiama iki 17 val. - vakarinių Šv. Mišių. Tokia adoracija numatoma kiekvieno mėnesio III-jį sekmadienį. Leiskime Kristui apkabinti mūsų vaikus ir patirti Jo dievišką gerumą

Tags: 

Prasideda parapijiečių kalėdojimas

Sausio 14 d.į po sumos Šv. Mišių bus kalėdojama: Sodų, Mėlynių, Pievų ir Bruknių gatvės.

Tags: 

Sausio 14 d. 11 val. bažnyčioje vyks atminties valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai

Sausio 14 d., sekmadienį, 11 val. bažnyčioje vyks atminties valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai. Aktoriaus ir režisieriaus Algirdo Latėno poezijos skaitymai ,,Svietiškos giesmės Lietuvai". Kviečiame dalyvauti. 

Tags: 

Kviečiame į katechezę, skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikų ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks sausio 9 d., ateinantį antradienį 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Sausio 8 d., pirmadienį, švęsime Kristaus Krikšto šventę

Sausio 8 d., pirmadienį, švęsime Kristaus Krikšto šventę. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 17 val. Baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį bažnyčiose " Betliejus" laikomas ir kalėdinės giesmės giedamos iki Grabnyčių šventės, t.y. vasario 2d.

Tags: 

Po Trijų Karalių šventės pradedamas kalėdojimas - parapijos lankyms

Po Trijų Karalių šventės pradėsime kalėdojimą - parapijos lankymą. Todėl jau dabar prašome kaimų, gatvių, daugiabučių namų ar laiptinių atstovus ateiti susitarti dėl aplankymo datos ir laiko.

 

Tags: 

Sausio 7 d. - Trijų Karalių šventė

Sausio 7 d. - Trijų Karalių šventė. Mūsų bažnyčioje bus švenčiami tituliniai Kristaus Apsireiškimo pasauliui - Trijų Karalių atlaidai. Sumos metu bus šventinamos simbolinės dovanos: auksas, smilkalai ir kreida. 

Tags: 

Sausio 1-oji - Naujieji metai

Sausio 1-oji - Naujieji metai, Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė ir Pasaulinė taikos diena. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 17 val. Pirmąją N. Metų dieną ryte 8 val. Šv. Mišių nebus. Prieš sumą bus giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk". Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant himną.

Tags: 

2017 m. gruodžio 31 d. vakaro pamaldos

Vakare, užbaigiant metus, 17 val. bažnyčioje vyks padėkos pamaldos. 22 val. - Eucharistinė adoracija, o 23 val. šv. Mišios, pasitinkant Naujuosius 2018 metus. 

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos