Jūs esate čia

Naujienos

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 21 - 22 dienomis

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 21 - 22 dienomis. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį vakare 18 val. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi: 8; 10; 12.30 val. ir vakare 18 val. Dalyvaukime rekolekcijose, daugiau laiko skirkime maldai, rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai. Rekolekcijas ves Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas.

Tags: 

Gruodžio 15 d. šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Gruodžio 15 d., sekmadienį, 10 val. šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2020 m kalendoriaus „Apaštalas Paulius Graikijoje" pristatymas.

Tags: 

Advento metu „Caritas“' vykdo labdaros akciją „Gerumas mus vienija“

Advento metu „Caritas“' vykdo vargstantiems paremti skirtą labdaros akciją „Gerumas mus vienija“. Esame kviečiami jsigyti žvakelę, kurią galėsime įžiebti Kūčių vakarienės metu. Žvakeles galite įsigyti sekmadieniais po šv Mišių bažnyčios prieangyje ir „Carite“ antradieniais bei ketvirtadieniais nuo 10 iki 14 val.

Tags: 

Visų šventųjų diena ir Vėlinės

Lapkričio 1d. Visų Šventųjų diena

8 val.(votyva)

10 val.(vaikų ir jaunimo)

12:30 val.(Suma)

18val. (po Šv. Mišių gedulingą procesija bažnyčioje)

 

Lapkričio 2 d. Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės)

8 val.(votyva)

10 val.(vaikų ir jaunimo)

12:30 val.(Suma, po jos gedulinga procesija bažnyčioje)

18 val.

 

Tags: 

Vėlinėms skirtas maldos ir susikaupimo vakaras

Lapkričio 1 d., pasitinkant visų išėjusiųjų Amžinybėn dieną – Vėlines, gedulinio giedojimo grupės „De profundis” nariai Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje mirusiųjų atminimą pagerbs ir už juos melsis šimtmečių gelmes siekiančia tradicine malda – giedodami Švč. Jėzaus Vardo rožinį. Bus giedama trečioji rožinio dalis – Garbės slėpiniai. Vėlinėms skirtame maldos ir susikaupimo vakare taip pat dalyvaus skaitovas  – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis, kuris maldų ir giesmių pynę prasmingai papildys refleksijai ir susikaupimui skatinančiais tekstais.

Tags: 

Informacija tėvams dėl pasiruošimo vaikų ir jaunimo Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams

Kviečiame visus ketvirtokus ir vyresnius vaikučius ruoštis priimti Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentus Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje.

Reikia:

1.Pasirinkti tinkamą dieną (trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį) klausytis katechezės 14 val.

2.Užsiregistruoti parapijos namuose sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

3.Užpildyti gautąją anketą, bei turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Katechezės prasideda nuo 2019 m. Spalio mėn.

Tags: 

Kviečiame piligrimystei į amžinąjį miestą

Tags: 

Kviečiame Į ALFA kurso užbaigimo šventę

Tags: 

Dėkojame už visokeriopą paramą bažnyčiai.

     Mieli tikintieji, nuoširdžiai dėkojame už visokeriopą paramą bažnyčiai. Dėka Jūsų aukų bažnyčioje palaikoma tvarka, atliekami kapitaliniai ir einamieji darbai, išlaikomi bažnyčios tarnautojai. Šiais metais bus rengiamas bažnyčios vidaus remonto ir restauravimo darbų projektas. Primename, kad iki gegužės 1 d. dirbantieji gali 2 proc. pajamų mokesčio sumos pervesti mūsų bažnyčiai. Tai išties puiki galimybė padaryti gerą darbą, paremti Bažnyčią ir jos veiklą, be to, tai jums nieko nekainuos.
Tags: 

Kviečiame į katechezę, skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, kviečiame jus į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks balandžio 10 d., trečiadienį 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Didžiojo tridienio ir Velykų pamaldų tvarka Prienų parapijoje

Didžiojo tridienio ir Velykų pamaldų tvarka Prienų parapijoje

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos balandžio 13-14 d.

Gavėnios rekolekcijos Prienų bažnyčioje balandžio 13-14 d.

Tags: 

Gavėnios laikotarpiu kviečiami eiti kryžiaus kelią

Tags: 

Vasario 10 d. kviečiame kartu paminėti „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejų

2019 m Vasario 10 d. kviečiame kartu paminėti „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejų Prienuose.
Programa:
10 val. - šv. mišios Prienų bažnyčioje;
11 val. - Komiteto įsteigimo paminėjimas Prienų parapijos salėje.
Pranešėjai - arkivysk. Sigitas Tamkevičius, vysk. Jonas Kauneckas, Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė, Politologas Dovilas Petkus.
Koncertuos Skriaudžių ansamblis „Kanklės“ (vadovė Elena Sakavičiūtė)

Tags: 

Dar galima įsijungti į Alfa kursą vasario 7 d.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos