Jūs esate čia

Naujienos

Sausio 25 d., šeštadienį, kviečiame žiūrėti dokumentinį filmą

Popiežius Pranciškus šiais metais paskelbė liturginę naujovę: jis įrašė Trečiąjį eilinį sekmadienį į liturginį kalendorių kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Apie šią naujovę jis paskelbė apaštališkajame laiške APERUIT ILLS apie Dievo žodį krikščionio gyvenime.

Tags: 

Pradedame kalėdojimą - parapijos lankymą

Pradedame kalėdojimą – parapijos lankymą.

Sausio 15 d. (trečiadienį) bus kalėdojama Bagrėno ir Žarijų kaimai.

Sausio 19 d. (sekmadienį) po sumos Šv. Mišių – Sodų, Pievų, Bruknių ir Mėlynių gatvės Prienuose.

Sausio 21 d. – Kauno g. Prienuose

 Sausio 25 d. – F. Vaitkaus gatvės 1-oji dalis.

Dėl aplankymo prašome iš anksto susitarti su parapijos klebonu.

 

Tags: 

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. Vakaro Šv. Mišiose 18 val. melsimės už tėvynę Lietuvą.

 

Tags: 

Sausio 12 d. Kristaus Krikšto šventė

Sausio 12 d. Kristaus Krikšto šventė. Su šia švente baigiasi Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį paliekama prakartėlė  ir giedamos kalėdinės giesmės iki  vasario 2 d. Viešpaties paaukojimo (Grabnyčių) šventės.

Tags: 

KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRIJŲ KARALIŲ) IŠKILMĖS

Trijų Karalių iškilmę švęsime sausio 6 d.  Šv. Mišios 8 val., 10 val., 18 val.
 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KURIJOS PAAIŠKINIMAS DĖL KRISTAUS APSIREIŠKIMO (TRIJŲ KARALIŲ) IŠKILMĖS 

Tags: 

Projektas šeimoms - „Atkurti ir išsaugoti“

     Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre sausio 25 dieną prasidės penkių paskaitų projektas „Atkurti ir išsaugoti“, skirtas šeimoms, susiduriančioms su vaisingumo iššūkiais. Pastebima, jog jiems kylant, bėgant laikui ir vaikelio šeimoje nesulaukiant, kartu ir nežinoma, į ką kreiptis, kaip gauti reikalingą medicininę pagalbą ir rasti priežastis, sukeliančias vaisingumo sutrikimus bei kitas organizmo disfunkcijas.

Tags: 

Pamaldų tvarka Šv. Kalėdų laikotarpyje (atnaujinta)

Gruodžio 24 d. Kūčios

Piemenėlių Šv. Mišios – 22 val.

Gruodžio 25 d.
KRISTAUS GIMIMAS (Šv. Kalėdų I d.)

Šv. Mišios
Votyva – 8 val., jaunimo – 10 val.,
suma – 12:30 val., vakaro – 18 val.

Gruodžio 26 d.
Šv. Steponas kankinys (Šv. Kalėdų II d.)

Šv. Mišios.
Votyva – 8 val., jaunimo – 10 val.,
vakaro – 18 val.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės

Padėkos Šv. Mišios – 18 val.

Sausio 1 d.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMDYTOJOS ŠVENTĖ
(Naujieji metai)

Tags: 

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 21 - 22 dienomis

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 21 - 22 dienomis. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį vakare 18 val. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi: 8; 10; 12.30 val. ir vakare 18 val. Dalyvaukime rekolekcijose, daugiau laiko skirkime maldai, rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai. Rekolekcijas ves Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas.

Tags: 

Gruodžio 15 d. šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Gruodžio 15 d., sekmadienį, 10 val. šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2020 m kalendoriaus „Apaštalas Paulius Graikijoje" pristatymas.

Tags: 

Advento metu „Caritas“' vykdo labdaros akciją „Gerumas mus vienija“

Advento metu „Caritas“' vykdo vargstantiems paremti skirtą labdaros akciją „Gerumas mus vienija“. Esame kviečiami jsigyti žvakelę, kurią galėsime įžiebti Kūčių vakarienės metu. Žvakeles galite įsigyti sekmadieniais po šv Mišių bažnyčios prieangyje ir „Carite“ antradieniais bei ketvirtadieniais nuo 10 iki 14 val.

Tags: 

Visų šventųjų diena ir Vėlinės

Lapkričio 1d. Visų Šventųjų diena

8 val.(votyva)

10 val.(vaikų ir jaunimo)

12:30 val.(Suma)

18val. (po Šv. Mišių gedulingą procesija bažnyčioje)

 

Lapkričio 2 d. Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės)

8 val.(votyva)

10 val.(vaikų ir jaunimo)

12:30 val.(Suma, po jos gedulinga procesija bažnyčioje)

18 val.

 

Tags: 

Vėlinėms skirtas maldos ir susikaupimo vakaras

Lapkričio 1 d., pasitinkant visų išėjusiųjų Amžinybėn dieną – Vėlines, gedulinio giedojimo grupės „De profundis” nariai Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje mirusiųjų atminimą pagerbs ir už juos melsis šimtmečių gelmes siekiančia tradicine malda – giedodami Švč. Jėzaus Vardo rožinį. Bus giedama trečioji rožinio dalis – Garbės slėpiniai. Vėlinėms skirtame maldos ir susikaupimo vakare taip pat dalyvaus skaitovas  – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis, kuris maldų ir giesmių pynę prasmingai papildys refleksijai ir susikaupimui skatinančiais tekstais.

Tags: 

Informacija tėvams dėl pasiruošimo vaikų ir jaunimo Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams

Kviečiame visus ketvirtokus ir vyresnius vaikučius ruoštis priimti Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentus Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje.

Reikia:

1.Pasirinkti tinkamą dieną (trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį) klausytis katechezės 14 val.

2.Užsiregistruoti parapijos namuose sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.

3.Užpildyti gautąją anketą, bei turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Katechezės prasideda nuo 2019 m. Spalio mėn.

Tags: 

Kviečiame piligrimystei į amžinąjį miestą

Tags: 

Kviečiame Į ALFA kurso užbaigimo šventę

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos