Jūs esate čia

Naujienos

Vasario 10 d. kviečiame kartu paminėti „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejų

2019 m Vasario 10 d. kviečiame kartu paminėti „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto“ 40 metų jubiliejų Prienuose.
Programa:
10 val. - šv. mišios Prienų bažnyčioje;
11 val. - Komiteto įsteigimo paminėjimas Prienų parapijos salėje.
Pranešėjai - arkivysk. Sigitas Tamkevičius, vysk. Jonas Kauneckas, Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Ernesta Juodsnukytė, Politologas Dovilas Petkus.
Koncertuos Skriaudžių ansamblis „Kanklės“ (vadovė Elena Sakavičiūtė)

Tags: 

Dar galima įsijungti į Alfa kursą vasario 7 d.

Tags: 

Alfa kursas prasideda sausio 31 d.

ALFA KURSAS

 

Tai mokymai apie krikščionybę, bendrystė ir diskusijos rūpimais klausimais, kurie gal seniai neduoda tau ramybės. Tai vieta, kur bet koks klausimas yra svarbus.

Kas gali dalyvauti Alfa kurse?

Kiekvienas, kuris ieško atsakymų į jam rūpimus klausimus, jaučiasi vienišas ar nori atrasti gyvenimo prasmę.

Kur ir kada vyks Alfa kursas?

Prienų Kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje 1 a., ketvirtadieniais, 17.30 val. (12 susitikimų).

Tags: 

Pusę amžiaus - su Prienų krašto žmonėmis

     Sekmadienį Sumos šv. Mišių metu Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje susirinkę Prienų krašto žmonės ir garbūs svečiai meldėsi kartu su monsinjoru Juozapu Užupiu, dėkojančiu Dievui už gyvenimo metus ir pašaukimą, minint jo gyvenimo 90-ties metų sukaktį. Padėkos šv. Mišioms vadovavo JE Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, homiliją sakė Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Vytautas Mazirskas.

Tags: 

Sausio 27 d. 10 val. Šv. Mišiose kviečiame melstis už Alfa kursą Prienuose

Kviečiame!
Sausio 27 d. 10 val. Šv. Mišiose kviečiame melstis už Alfa kursą Prienuose - už kiekvieną dalyvį, kad Viešpats juos ypatingai laimintų.
Bus keletas svečių, kurie trumpai papasakos, ką Dievas jų gyvenime nuveikė šio kurso dėka.
Kviečiame atsivesti namiškius, kaimynus, pažįstamus, draugus, bičiulius.

 

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą. Pirmasis susitikimas sausio 31 d.

ALFA KURSAS

Atrask gyvenimo prasmę

Kas yra Alfa kursas?

Tai mokymai apie krikščionybę, bendrystė ir diskusijos rūpimais klausimais, kurie gal seniai neduoda tau ramybės. Tai vieta, kur bet koks klausimas yra svarbus.

Kas gali dalyvauti Alfa kurse?

Kiekvienas, kuris ieško atsakymų į jam rūpimus klausimus, jaučiasi vienišas ar nori atrasti gyvenimo prasmę.

Kur ir kada vyks Alfa kursas?

Tags: 

2019 m. sausio 6 d., sekmadienį - Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

2019 m. sausio 6 d., sekmadienį - Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai). Švęsime Kristaus Apsireiškimo atlaidus.

Po Trijų Karalių šventės pradėsime kalėdojimą - parapijos lankymą. Todėl jau dabar prašome ateiti susitarti dėl aplankymo datos ir laiko.

Tags: 

2019 m. sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė

2019 m. sausio 1 d. Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. Pamaldos vyks : 10.00, 12.30 ir 18.00 val.  Bus galima laimėti visuotinius atlaidus.

Tags: 

2018 m. gruodžio 31 d. Padėkos šv. Mišios už 2018 metus.

2018 m. gruodžio 31 d., pirmadienį, 18.00 val. Padėkos šv. Mišios už 2018 metus.

Tags: 

Gruodžio 26 d. - antroji Šv. Kalėdų diena

Gruodžio 26 d., antrąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos vyks 8.00; 10.00 ir 18.00 val.

Tags: 

Gruodžio 25 d.- pirmoji Šv. Kalėdų diena

Gruodžio 25 d., pirmąją Šv. Kalėdų dieną, pamaldos vyks sekmadienio tvarka:  8.00; 10.00; 12.30 ir 18.00 val.

Tags: 

Gruodžio 24 d. Kūčios

Gruodžio 24 d., pirmadienis, Kūčios. Šv. Mišios aukojamos 8.00 val. ir  Bernelių Šv. Mišios 22.00 val.

Tags: 

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 22 - 23 dienomis

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 22 - 23 dienomis.  Rekolekcijas pradėsime šeštadienį vakare 18 val. susitaikinimo pamaldomis, po kurių bus aukojamos Šv. Mišios ir sakoma homilija. Sekmadienį Šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi: 8; 10; 12.30 val. ir vakare 18 val. Taigi dalyvaukime rekolekcijose, daugiau laiko skirkime maldai, rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai. Rekolekcijas ves Marijampolės Bazilikos klebonas, teologijos  dr. kun. Andrius Šidlauskas.

Tags: 

Gruodžio 8 d. - Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė

Gruodžio 8 d. -  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Mergelę Mariją bus aukojamos vakare 18 val.

Tags: 

Gruodžio 6 d., ketvirtadienį, vyks adventinė popietė „Kristaus gimimo belaukiant“

Gruodžio 6 d., ketvirtadienį 14 val. Carito patalpose vyks adventinė popietė „Kristaus gimimo belaukiant“.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos