Jūs esate čia

Naujienos

Malda už Tėvynę Kovo 11 d.

Kviečiame dalyvauti šv. Mišiose kovo 11 d. 11 val. Melsimės už Tėvynę. Vėliau vyks programa Prienų m. Laisvės aikštėje.

Tags: 

Kviečiame leistis į Bažnyčios atsinaujinimo – sinodinę kelionę

2021 metų gale popiežius Pranciškus pakvietė visus leistis į Bažnyčios atsinaujinimo – sinodinę kelionę, truksiančią dalinėse Bažnyčiose iki 2022 m. rugpjūčio. Šios kelionės tikslas: įsiklausyti į Dievo tautos balsą, siūlant kiekvienam – ypač tiems, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo Bažnyčios – galimybę išreikšti save ir būti išgirstiems, siekiant prisidėti prie Dievo tautos – Bažnyčios kūrimo.
2021 spalio 17 d. Lietuvos vyskupai paragino visus įsijungti į šią kelionę. Visą informaciją apie tai galima rasti internetinėje svetainėje sinodas.katalikai.lt

Tags: 

Baigėsi Alfa kursas. Dalyvės pasidalinimas

„Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.“ (Jonas Paulius II)

Vienas iš tų paprastų dalykų yra Alfa kursas.

Tags: 

Kalėdų laiko pamaldų tvarka

Gruodžio 24 d. Bernelių Šv. Mišios – 22 val.
Gruodžio 25 d. Kalėdų Šv. Mišios – 8, 10, 12.30 ir 18 val.
Gruodžio 26 d. – Kalėdų II dienos Šv. Mišios – 8, 10, 12.30 ir 18 val.
Gruodžio 31 d. 18.00 val. Padėkos Šv. Mišios
Sausio 1 d. Sekmadienio tvarka. 8.00; 10.00; 12.30; 18.00

Tags: 

Gruodžio 12 d. 10.00 valandą Šv. Mišias aukos jo ekscelencija vysk. Eugenijus Bartulis

Sekmadienio 10.00 valandos Šv. Mišias aukos jo ekscelencija vysk. Eugenijus Bartulis ir po Šv. Mišių pristatys savo išleistą kalendorių, kurį taip pat bus galima įsigyti.

Tags: 

Gruosžio 11 d. (šeštadienį) prasideda advento rekolekcijos

Šeštadienį I-ji rekolekcijų diena
14.00 Konferencija, mąstymas ir Švč. Sakramento adoracija
17.00 atgailos pamaldos
18.00 Šv. Mišios
Sekmadienį II- ji diena, rekolekcijas praves kun. Mindaugas Martinaitis

10.00 valandą Šv. Mišias aukos jo ekscelencija vysk. Eugenijus Bartulis ir po Šv. Mišių pristatys savo išleistą kalendorių, kurį taip pat bus galima įsigyti.

Tags: 

Gruodžio 8 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė

Gruodžio 8 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Šv. Mišios
8.00, 10.00 ir 18.00 val.

Tags: 

Kviečiame į Alfa kursą

Alfa kurse gali dalyvauti kiekvienas, kuris ieško atsakymų į jam rūpimus klausimus, jaučiasi vienišas ar nori atrasti gyvenimo prasmę. Tai mokymai apie krikščionybę, bendrystė ir diskusijos.

Alfa kursas vyks Prienų parapijos namuose, Kęstučio 16, pirmadieniais, 18 val. (11 susitikimų).
Pirmasis susitikimas spalio 4 d.

Kurso vadovas Gediminas Olsevičius
Dvasinis vadovas kunigas Vaidotas Labašauskas..
Registracija Tel. 8 650 79073, el. p. bite@wilara.lt (Danutė)

Tags: 

Šv. Onos atlaidai

Atlaiduose pagerbę Jėzaus senelius, prieniškiai dar porą valandų bendravo agapėje, kurioje pristatytas Alfa kursas, pasidalinta liudijimais, pasveikinti pernykščio Alfa kurso absolventai.

Tags: 

Liepos 25 d. šv. Onos atlaidai Prienų bažnyčioje

Liepos 25 d. šv. Onos atlaidai Prienų bažnyčioje.
Šv. Mišios bus aukojamos 8,10,12.30, ir 18 val.
Prieš 12.30 šv. Mišias eisime Švenčiausiojo Sakramento procesijoje. Po šv. Mišių - agapė bažnyčios šventoriuje, kurios metu pristatysime Alfa kursą, kurso komandą bei talkininkus, išgirsime baigusių Alfa kursą liudijimus. Susipažinsime su šiuo metu parapijoje vykstančiomis veiklomis, bendrausime ir vaišinsimės.
Prašome aktyviai įsijungti į procesiją, atsivesti vaikus, jaunimą

Tags: 

Sakralinės muzikos koncertas Prienų bažnyčioje liepos 6 d.

Liepos 6 d. 12.00 bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvą. Prieš šv. Mišias ir po jų sakralinės muzikos festivalis "Džiaugsmas pasauliui". Dalyvauja Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios gospel choras ir Prienų "Žiburio" gimnazijos choras.

Liepos 9 d. 18.00 Šv. Mišios už POLA (pagalba onkologiniams ligoniams asociacija) ir visus sergančiuosius.

Tags: 

Birželio 14 d. renginiai gedulo ir vilties dienai atminti

18.00 Šv. Mišios trėmimų aukoms pagerbti.
Po šv. Mišių renginys bažnyčioje, kurį organizuoja Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.

Tags: 

Birželio 13 d. švęsime Šv. Antano Paduviečio atlaidus

Birželio 13 d. švęsime Šv. Antano Paduviečio atlaidus, kuriuos praves kun. Mindaugas Martinaitis. Švč. Sakramento procesija vyks prieš sumos Šv. Mišias.

Tags: 

Birželio 11 d. Švč. Jėzaus Širdies iškilmė

Penktadienį Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, vakare 18.00 Šv. Mišios už POLA (Pagalba onkologiniams ligoniams asociaciją) ir visus sergačiuosius. Šv. Mišiose gros šlovintojas Evaldas Pukelis iš Marijampolės.

Tags: 

Birželio 6 d. Tėvo diena

Visą savaitę nuo birželio 6 d. melsimės už gyvus ir mirusius tėvus aukotojų intencijomis.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos