Jūs esate čia

Naujienos

Informcija, norintiems dalyvauti pop. Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d.

Norintys dalyvauti popiežiaus Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje, prašome registruotis parapijos klebonijoje arba zakristijoje. Kvietimus galėsite atsiimti rugpjūčio mėn. pabaigoje.

 

Tags: 

Gegužės 27 d. - Švč. Trejybės šventė.

Gegužės 27 d. - Švč. Trejybės šventė.

Tags: 

Gegužės 20 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

"Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti“ (Apd 2, 1-4).

Tags: 

Gegužės 13 d. Viešpaties žengimo į Dangų šventė - Šeštinės

Gegužės 13 d., sekmadienis  - Viešpaties žengimo į Dangų šventė - Šeštinės. Bažnyčiose rinkliava bus daroma krikščioniškai žiniasklaidai paremti. Ši rinkliava skiriama Marijos radijui ir kitai krikščioniškai žiniasklaidai palaikyti.

Tags: 

Gegužės 6 d. Motinos diena

Gegužės 6 d., sekmadienį, Visuotinė Katalikų Bažnyčia švenčia Motinos dieną. 8.00 val. ir 10.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už gyvąsias, o 18.00 val. - už mirusias motinas.

Tags: 

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnesį kaip ir kasmet, Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius gegužinėms pamaldoms tiek bendrai bažnyčioje, tiek privačiai namuose savo šeimose. Gegužines pamaldas sudaro Švč. M. Marijos litanija, šv. Bernardo malda ir giesmė "Sveika Marija, Motina Dievo...". Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks prieš vakarines šv. Mišias 17. 45 val., o sekmadieniais po sumos šv. Mišių.

Tags: 

Balandžio 29 d. parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas

Balandžio 29 d. po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas „Muzikos sparnais per pavasarį“, skirtas Motinos dienai. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 27 d. 18 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Balandžio 27 d., penktadienį vakare 18 val. Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija R. Norvila mūsų bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti ir kartu su Ganytoju už sutvirtinamuosius pasimelsti.

Tags: 

26 d. Kviečiame adoruoti Švč. Sakramentą

Kaip ir ankstesniais metais Lietuvoje tęsiama Švč. Sakramento adoracija. Šiemet ji ypatingai siejama su Valstybės šimtmečiu. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks balandžio 26 d. Kviečiame tikinčiuosius adoruoti Švč. Sakramentą.

Tags: 

Balandžio 25 d. - šv. Morkaus evangelisto šventė

Balandžio 25 d. - šv. Morkaus evangelisto šventė. Vakare 18 val. vyks maldavimų pamaldos, prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.

Tags: 

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją

Kviečiame vaikus, kurie ruošiasi I Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, bei jų tėvelius į Švč. Sakramento adoraciją. Adoracija prasidės balandžio 15 d., sekmadienį 15 val. bažnyčioje. Vaikams tęsis iki pusvalandžio. Po to bus tęsiama iki 18 val. - vakarinių Šv. Mišių.

Tags: 

Balandžio 27–29 d. piligriminis žygis Alytus - Pivašiūnai - Onuškis - Trakai

Organizuojamas tradicinis pavasarinis piligriminis žygis, šiek tiek papildytu maršrutu,

Alytus – Pivašiūnai – Onuškis – Trakai, kurį pavadinome Sveika Marija!

Jis vyks balandžio paskutinį savaitgalį 27 – 28 – 29 dienomis.

Žygis skirtas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 100-osioms metinėms, Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms, Pivašiūnų Dievo Motinos vainikavimo 30-osioms metinėms, Šventojo Tėvo atvykimui pasiruošti, Gyvybės dienai paminėti.

Piligriminio žygio vieta ir laikas:

Tags: 

Prienų parapijos jaunimo bendruomenė dėkoja visiems aukojusiems

Prienų parapijos jaunimo bendruomenė dėkoja visiems aukojusiems ir taip prisidedantiems prie jaunimo veiklos Prienų parapijoje vykdymo. Aukos buvo renkamos Verbų sekmadienį ir Didįjį šeštadienį. Jaunimą paremti buvo galima įsigyjant verbą Verbų sekmadienį bei įsigyjant žvakę prieš Didžiojo šeštadienio pamaldas ar po Šv. Mišių įsigyjant jaunimo margintą pašventintą margutį velykų stalui.

Tags: 

Po 50 metų Prienų bažnyčioje rekolekcijas vedė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Po 50 metų Prienų bažnyčioje rekolekcijas vedė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Prienų jaunimas jį pasveikino...

Tags: 

Balandžio 1 d. Velykos - Kristaus Prisikėlimo šventė

Balandžio 1 d., sekmadienis - Velykos, Kristaus Prisikėlimo šventė. Prisikėlimo šv. Mišios ryte 8 val. Po to šv. Mišios dar bus aukojamos 10. 30 val. ir vakare 18 val. Velykų ryto liturgiją pradėsime švęsti eucharistine procesija, todėl labai nuoširdžiai prašome tikinčiuosius įsijungti ir dalyvauti procesijoje, nebūti tik stebėtojais, bet dalyviais. Prašome rinktis 7. 30 val., kad galėtume tinkamai pasiruošti procesijai ir džiaugsmingai švęsti liturgiją. Ypatingai kviečiame jaunimą.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos