Jūs esate čia

Naujienos

Prienų parapijos jaunimas organizuoja stovyklą jaunimui „KLAUSYKITĖS“

Prienų parapijos jaunimas organizuoja stovyklą jaunimui „KLAUSYKITĖS“. Stovykloje kviečiami dalyvauti jaunuoliai 14-20 metų amžiaus. Stovykla vyks rugpjūčio 5-9 dienomis stovyklavietėje Mankūnuose. Registracija į stovyklą vyksta iki liepos 6 dienos, dalyvių skaičius ribotas. Kviečiame registuotis ir dalyvauti.

 

Tags: 

Birželio 17 d. Šv. Antano atlaidai

Birželio 17 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami Vyskupijos globėjo Šv. Antano atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12. 30 ir vakare 18 val.

Tags: 

Birželio 8 d. - Švč. Jėzaus Širdies iškilmė

Birželio 8 d., penktadienis - Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šv. Mišios ryte 8 val. ir vakare 18 val. 

Tags: 

Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenės (KGB) Prienų grupelė atšventė susitikimų užbaigimą

Šiltą gegužės 30-tosios vakarą Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenės (KGB) Prienų grupelė susirinkome atšvęsti susitikimų užbaigimą prieš vasaros atostogas. Meldėmės litaniją Gegužinėse pamaldose, Mišiose meldėmės už visą Bendruomenę, dėkojome Dievui už gautas malones. Kartu su mumis, prieniškiais, buvo ir mūsų grupelės palydėtoja Sigutė iš Kauno. Po Mišių visi susirinkom Vytautės ir Virginijaus jaukiame kiemelyje pabendravimui ir vaišėms. Vakaras buvo šiltas visomis prasmėmis. Išsiskirstėme, linkėdami vieni kitiems gražios,  Dievo palaiminimų gausios vasaros.

Tags: 

Birželio 3 d. - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Birželio 3 d., sekmadienis, - Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Tėvo diena. 8.00 ir 10.00 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios už gyvus tėvus, 18.00 val. - už mirusius tėvus. Šią dieną Bažnyčia teikia iškilmingą palaiminimą tėvams.

Rinkliava bus daroma Popiežiaus vizito išlaidoms padengti. Iš anksto dėkojame.

Tags: 

Birželinės pamaldos - Švč. Jėzaus Širdies garbei

Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos vyks prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val.

Tags: 

Informcija, norintiems dalyvauti pop. Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d.

Norintys dalyvauti popiežiaus Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje, prašome registruotis parapijos klebonijoje arba zakristijoje. Kvietimus galėsite atsiimti rugpjūčio mėn. pabaigoje.

 

Tags: 

Gegužės 27 d. - Švč. Trejybės šventė.

Gegužės 27 d. - Švč. Trejybės šventė.

Tags: 

Gegužės 20 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

"Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti“ (Apd 2, 1-4).

Tags: 

Gegužės 13 d. Viešpaties žengimo į Dangų šventė - Šeštinės

Gegužės 13 d., sekmadienis  - Viešpaties žengimo į Dangų šventė - Šeštinės. Bažnyčiose rinkliava bus daroma krikščioniškai žiniasklaidai paremti. Ši rinkliava skiriama Marijos radijui ir kitai krikščioniškai žiniasklaidai palaikyti.

Tags: 

Gegužės 6 d. Motinos diena

Gegužės 6 d., sekmadienį, Visuotinė Katalikų Bažnyčia švenčia Motinos dieną. 8.00 val. ir 10.00 val. bus aukojamos šv. Mišios už gyvąsias, o 18.00 val. - už mirusias motinas.

Tags: 

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnesį kaip ir kasmet, Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius gegužinėms pamaldoms tiek bendrai bažnyčioje, tiek privačiai namuose savo šeimose. Gegužines pamaldas sudaro Švč. M. Marijos litanija, šv. Bernardo malda ir giesmė "Sveika Marija, Motina Dievo...". Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks prieš vakarines šv. Mišias 17. 45 val., o sekmadieniais po sumos šv. Mišių.

Tags: 

Balandžio 29 d. parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas

Balandžio 29 d. po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas „Muzikos sparnais per pavasarį“, skirtas Motinos dienai. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 27 d. 18 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Balandžio 27 d., penktadienį vakare 18 val. Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija R. Norvila mūsų bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti ir kartu su Ganytoju už sutvirtinamuosius pasimelsti.

Tags: 

26 d. Kviečiame adoruoti Švč. Sakramentą

Kaip ir ankstesniais metais Lietuvoje tęsiama Švč. Sakramento adoracija. Šiemet ji ypatingai siejama su Valstybės šimtmečiu. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks balandžio 26 d. Kviečiame tikinčiuosius adoruoti Švč. Sakramentą.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos