Jūs esate čia

Naujienos

Didžiosios savaitės ir šv. Velykų pamaldų tvarka

DIDYSIS KETVIRTADIENIS
8.00 Šv. Mišių ir Adoracijos nebus
18.00 Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios

DISYSIS PEMKTADIENIS - JĖZAUS KANČIOS IR MIRTIES DIENA. KRYŽIAUS DIENA

Nuo 16 val.bus galima melstis prie švč. Sakramento, esančio priekiniame kairiajame altoriuje
17.25 Kryžiaus kelio pamaldos
18.00 Kristaus Kančios pamaldos

DISYSIS ŠEŠTADIENIS

Nuo 9 val.bus galima melstis prie švč. Sakramento, esančio altoriuje dešinėje navoje - simboliniame Kristaus kape

20.00 Velyknakčio pamaldos - KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTIMAS

Tags: 

Prienų jaunieji Maltiečiai rengia akciją

Lurdo žvakių akcija - maltiečių organizuojama akcija prieš piligriminę kelionę į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu ir stebuklingais išgijimais garsėjantį Prancūzijos miestą Lurdą. Į piligrimystę maltiečių padedami kartu vyksta žmonės, turintys negalią. Visi negalintys keliauti į šventovę kviečiami už auką įsigyti Lurdo žvakę ir ant specialių lapelių užrašyti savo intenciją. Jūsų maldavimai bus nuvežti į Lurdą ir gegužės pirmąjį savaitgalį paaukoti Švč.

Tags: 

Kovo 23 d. šv. Mišios iš mūsų bažnyčios bus transliuojama per Marijos radiją

Kovo 23 d., ketvirtadienį, mūsų bažnyčioje 11:30 val. kalbamas rožinis.
12:00 šv. Mišios bus transliuojama per Marijos radiją. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos kovo 24-26 d.

2023 m. gavėnios rekolekcijų Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijoje
PROGRAMA

Penktadienis, kovo 24 d.
17.25 val. Kryžiaus kelias
18.00 val. Šv. Mišios ir išgydymo pamaldos
(meldžiamės už ligonius)

Šeštadienis, kovo 25 d.
Bendruomenių vakaras
16.00 val. Švenčiausiojo sakramento adoracija
* klausomos išpažintys
* šlovinimas
17.20 val. rožinio malda
18.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. agapė ir bendrystė parapijos salėje

Tags: 

Kovo 11 d. melsimės už Tėvynę

Kovo 11 d. 11.00 val. malda už Tėvynę Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Vėliau renginiai Laisvės aikštėje.

Tags: 

Kviečiame į Kryžiaus kelio pamaldas ir adoraciją

Gavėnios laikotarpiu penktadieniais prieš vakarines šv. Mišias (17:25) ir sekmadieniais prieš sumos šv. Mišias (11:25) einamas Kryžiaus kelias (Kryžiaus kelio pamaldos). Kiekvieną ketvirtadienį 9-18 val. Švč. Sakramento adoracija.

Tags: 

Kovo 13 d. Maldos ir šlovinimo vakaras

2023 m. kovo 13 d. bendruomenė Gloriosa Trinita kviečia į maldos ir šlovinimo vakarą Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. 17:30 Šlovinimas, 18:00 Šv. Mišios, Švč. Sakramento Adoracija, Rožinis, agapė (kviečiame pabendrauti prie arbatos).

Tags: 

Lietuvos CARITAS kviečia aukoti sunkumus patiriantiems Ukrainos žmonėms

Lietuvos CARITAS jau 5-ąjį kartą kviečia aukoti sunkumus patiriantiems Ukrainos žmonėms.
Prienuose, Kęstučio g. 16 daiktai bus priimami 12 - 15 val.

Tags: 

Kovo 4 d. Šv. Kazimiero iškilmė

Šv. Kazimiero iškilmė, šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 18.00 val.

Tags: 

Vasario 23 d. Pelenų diena. Prasideda Gavėnia

Vasario 23 d. Pelenų diena. Pelenų dieną bažnyčioje šventinami pelenai, atliekama simbolinė jų barstymo arba patepimo jais apeiga. Žmonėms ant galvų barstomi pelenai, primenant, kad žmogus iš dulkių gimęs, dulkėmis ir pavirsiąs. Šią dieną tikintiesiems privalomas pasninkas. Pelenų diena prasideda Gavėnios laikotarpis. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais prieš vakarines šv. Mišias (17:25) ir sekmadieniais prieš sumos šv. Mišias (11:25) bus einamas Kryžiaus kelias (Kryžiaus kelio pamaldos).

Tags: 

Vasario 16 d. melsimės už Lietuvą

Vasario 16 d. 10 val. šv. Mišios už Lietuvą. Vėliau renginiai miesto aikštėje bei kultūros ir laisvalaikio centre.

Tags: 

Bendruomenė Gloriosa Trinita kviečia į šlovinimo vakarą

2023 m. sausio 13 d. bendruomenė Gloriosa Trinita kviečia į
MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARĄ
Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.
18:00 Šv. Mišios, Švč. Sakramento Adoracija, Rožinis, agapė
(kviečiame pabendrauti prie arbatos)

Tags: 

Šv. Mišių laikas per Kalėdas

Gruodžio 24 d. (šeštadienį) Šv. Mišios 8.00; 10.00 ir (piemenėlių) 22.00
Gruodžio 25-26 d. 8.00; 10.00 12.30 ir 18.00

Tags: 

Kviečiame į rekolekcijas gruodžio 17 d.

Gruodžio 17d. (šeštadienis) nuo 15.00 adoracija bažnyčioje ir 17.00 Susitaikymo pamaldos. 18.00 Šv. Mišios
Gruodžio 18d. (Sekmadienis) Kunigas svečias per šv. Mišias sakys pamokslus ir klausys Išpažinčių. Rekolekcijos pasibaigs 12.30 šv. Mišiomis.
Maloniai visus kviečiame dalyvauti susikaupimo dienose ir ruoštis švęsti Šv. Kalėdų paslapties Iškilmę.

Tags: 

Video seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“ spalio 18 d.

Kviečiame sutuoktinius, sužadėtinius ir ne tik į Video seminarą „Per juokus į geresnę santuoką“ spalio 18 d., 18:30 Prienų parapijos namuose. Planuojami 5 susitikimai. Registracija tel. : 864596211 (Rita) arba el. paštu ritastrav123@gmail.com.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos