Jūs esate čia

Naujienos

Prasideda parapijiečių kalėdojimas

Sausio 14 d.į po sumos Šv. Mišių bus kalėdojama: Sodų, Mėlynių, Pievų ir Bruknių gatvės.

Tags: 

Sausio 14 d. 11 val. bažnyčioje vyks atminties valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai

Sausio 14 d., sekmadienį, 11 val. bažnyčioje vyks atminties valanda, skirta Laisvės gynėjų dienai. Aktoriaus ir režisieriaus Algirdo Latėno poezijos skaitymai ,,Svietiškos giesmės Lietuvai". Kviečiame dalyvauti. 

Tags: 

Kviečiame į katechezę, skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikų ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams, kuri vyks sausio 9 d., ateinantį antradienį 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Sausio 8 d., pirmadienį, švęsime Kristaus Krikšto šventę

Sausio 8 d., pirmadienį, švęsime Kristaus Krikšto šventę. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 17 val. Baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį bažnyčiose " Betliejus" laikomas ir kalėdinės giesmės giedamos iki Grabnyčių šventės, t.y. vasario 2d.

Tags: 

Po Trijų Karalių šventės pradedamas kalėdojimas - parapijos lankyms

Po Trijų Karalių šventės pradėsime kalėdojimą - parapijos lankymą. Todėl jau dabar prašome kaimų, gatvių, daugiabučių namų ar laiptinių atstovus ateiti susitarti dėl aplankymo datos ir laiko.

 

Tags: 

Sausio 7 d. - Trijų Karalių šventė

Sausio 7 d. - Trijų Karalių šventė. Mūsų bažnyčioje bus švenčiami tituliniai Kristaus Apsireiškimo pasauliui - Trijų Karalių atlaidai. Sumos metu bus šventinamos simbolinės dovanos: auksas, smilkalai ir kreida. 

Tags: 

Sausio 1-oji - Naujieji metai

Sausio 1-oji - Naujieji metai, Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė ir Pasaulinė taikos diena. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 17 val. Pirmąją N. Metų dieną ryte 8 val. Šv. Mišių nebus. Prieš sumą bus giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk". Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant himną.

Tags: 

2017 m. gruodžio 31 d. vakaro pamaldos

Vakare, užbaigiant metus, 17 val. bažnyčioje vyks padėkos pamaldos. 22 val. - Eucharistinė adoracija, o 23 val. šv. Mišios, pasitinkant Naujuosius 2018 metus. 

Tags: 

2017 m. gruodžio 31 d. - Šventosios Šeimos šventė

2017 m. gruodžio 31 d., sekmadienis - Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Meldžiame mūsų šeimoms Dievo palaimos, ištvermės sunkumuose.  Po 10 val. Šv. Mišių kviečiame šeimas, kurios priėmę Santuokos sakramentą, atnaujinti santuokinius pasiryžimus ir priimti palaiminimą.

Tags: 

Grupelė Prienų piligrimų išvyko į vienos dienos kelionę

Gruodžio 2 d., prieš įžengiant į adventinį laiką, grupelė Prienų piligrimų išvykome į vienos dienos kelionę Kaišiadorių kryptimi. Šią kelionę suorganizavo Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo Prienų grupė. Kadangi tiek apie bendruomenę, kuri šiemet švenčia atkūrimo 50-metį, tiek apie Prienuose jau trečius metus veikiančią grupelę mažai kas žinojo, tad kelionės pradžioje buvo pristatyta ši veikla. Toliau važiavome melsdamiesi už taiką pasaulyje, šeimose, kiekvienoje širdyje, už Prienų žmones; į bendrą maldą sudėjome ir kiekvienas savo širdžių troškimus bei dėkojimus.

Tags: 

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 16 - 17 d

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 16 - 17 dienomis. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį, gruodžio 16 d. vakare 17 val. susitaikinimo pamaldomis. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10; 12.30 ir vakare 17 val. Rekolekcijas ves Telšių Kunigų seminarijos rektorius, teologijos  dr. kun. Ramūnas Norkus. 

Tags: 

Gruodžio 10 d. lankysisi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Gruodžio 10 d. sekmadienį 10 val. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2018 m. kalendoriaus ,,Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai" pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Gruodžio 8 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę

Gruodžio 8 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 17 val.

Tags: 

Carito labdaros akcija „Gerumas mus vienija"

Advento metu vyksta kasmetinė Carito labdaros akcija „Gerumas mus vienija".  Kviečiame Jus, įsigyjant Caritas žvakelę, paaukoti vargstantiesiems. Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje. Akcijos ,,Gerumas mus vienija" žvakelės nepardavinėjamos ir nedovanojamos kaip padėka, o įsigyjamos už auką, kaip realios pagalbos ir vilties suteikimo parapijos vargstantiems ženklas.

Tags: 

Gruodžio 3 d. prasideda adventas

Adventas – tai ateinančio Gelbėtojo laukimas, tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės laikas. Advento sekmadieniais 7. 30 val. giedamos Marijos valandos, o 8. 00 val. aukojamos Rarotų šv. Mišios. Advento penktadieniais tikintiesiems yra privalomas pasninkas. Bažnyčia kviečia susilaikyti nuo pasilinksminimų ir tikinčiuosius kviečia daryti gailestingumo darbus.

 

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos