Jūs esate čia

Naujienos

Sausio 1-oji - Naujieji metai

Sausio 1-oji - Naujieji metai, Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė ir Pasaulinė taikos diena. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 17 val. Pirmąją N. Metų dieną ryte 8 val. Šv. Mišių nebus. Prieš sumą bus giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk". Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant himną.

Tags: 

2017 m. gruodžio 31 d. vakaro pamaldos

Vakare, užbaigiant metus, 17 val. bažnyčioje vyks padėkos pamaldos. 22 val. - Eucharistinė adoracija, o 23 val. šv. Mišios, pasitinkant Naujuosius 2018 metus. 

Tags: 

2017 m. gruodžio 31 d. - Šventosios Šeimos šventė

2017 m. gruodžio 31 d., sekmadienis - Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Meldžiame mūsų šeimoms Dievo palaimos, ištvermės sunkumuose.  Po 10 val. Šv. Mišių kviečiame šeimas, kurios priėmę Santuokos sakramentą, atnaujinti santuokinius pasiryžimus ir priimti palaiminimą.

Tags: 

Grupelė Prienų piligrimų išvyko į vienos dienos kelionę

Gruodžio 2 d., prieš įžengiant į adventinį laiką, grupelė Prienų piligrimų išvykome į vienos dienos kelionę Kaišiadorių kryptimi. Šią kelionę suorganizavo Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo Prienų grupė. Kadangi tiek apie bendruomenę, kuri šiemet švenčia atkūrimo 50-metį, tiek apie Prienuose jau trečius metus veikiančią grupelę mažai kas žinojo, tad kelionės pradžioje buvo pristatyta ši veikla. Toliau važiavome melsdamiesi už taiką pasaulyje, šeimose, kiekvienoje širdyje, už Prienų žmones; į bendrą maldą sudėjome ir kiekvienas savo širdžių troškimus bei dėkojimus.

Tags: 

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 16 - 17 d

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 16 - 17 dienomis. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį, gruodžio 16 d. vakare 17 val. susitaikinimo pamaldomis. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10; 12.30 ir vakare 17 val. Rekolekcijas ves Telšių Kunigų seminarijos rektorius, teologijos  dr. kun. Ramūnas Norkus. 

Tags: 

Gruodžio 10 d. lankysisi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Gruodžio 10 d. sekmadienį 10 val. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2018 m. kalendoriaus ,,Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai" pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Gruodžio 8 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę

Gruodžio 8 d. švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 17 val.

Tags: 

Carito labdaros akcija „Gerumas mus vienija"

Advento metu vyksta kasmetinė Carito labdaros akcija „Gerumas mus vienija".  Kviečiame Jus, įsigyjant Caritas žvakelę, paaukoti vargstantiesiems. Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje. Akcijos ,,Gerumas mus vienija" žvakelės nepardavinėjamos ir nedovanojamos kaip padėka, o įsigyjamos už auką, kaip realios pagalbos ir vilties suteikimo parapijos vargstantiems ženklas.

Tags: 

Gruodžio 3 d. prasideda adventas

Adventas – tai ateinančio Gelbėtojo laukimas, tai vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės laikas. Advento sekmadieniais 7. 30 val. giedamos Marijos valandos, o 8. 00 val. aukojamos Rarotų šv. Mišios. Advento penktadieniais tikintiesiems yra privalomas pasninkas. Bažnyčia kviečia susilaikyti nuo pasilinksminimų ir tikinčiuosius kviečia daryti gailestingumo darbus.

 

Tags: 

Kviečiame į vienos dienos piligriminę kelionę

Gruodžio 2 d., šeštadienį, kviečiame į vienos dienos piligriminę kelionę ir aplankyti Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse įrengtą Rožinio slėpinių kelią, Paparčių Betliejaus seserų vienuolyną ir užbaigti kelionę šventomis Mišiomis Kaišiadorių Katedroje prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų.

Programa: 

Išvykstame iš Prienų  9.00 val.

Guronys  10.15 – 11.30 val.

Paparčių vienuolynas. Pietūs    12.00 – 14.45 val.  

Kaišiadorių Katedra. Asmeninė malda prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų 15.30 val.

Tags: 

Piligrimai aplankė Fatimą

Daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių leidosi į piligrimystę, skirtą Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečio paminėjimui, ir įvairiais keliais bei skirtingu metu pasiekė šią Marijos šventovę, kur spalio 22 šventė Lietuvos dieną Fatimos Jubiliejuje.

Nuostabios Dievo malonės dėka mudu su vyru Gediminu spalio 21-22 dienomis taip pat galėjome dalyvauti toje džiaugsmo apstumo šventėje.

 

Tags: 

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų šventė. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka: 8; 10; suma 12. 30 ir vakare 17 val. Vakaro šv. Mišios 17 val. bus aukojamos aukotojų intencijomis už mirusius ir daroma gedulinga procesija.

Lapkričio 2 d. - Maldos už mirusius diena (Vėlinės). Pamaldos vyks sekmadienio tvarka. Pasirūpindami sutvarkyti kapus, nepamirškite reikalingiausio - MALDOS.  Ypač reikalinga malda už staiga mirusius, žuvusius nelaimėse, mirusius be šventųjų sakramentų. Taip pat svarbu, kad artimieji priimtų Švč. Sakramentą, jei reikia atsiliktų išpažintį.

Tags: 

Spalio 29 d. po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje vyks paskaita ,,choras katalikų bažnyčios liturgijoje"

Spalio 29 d. po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje vyks paskaita ,,choras katalikų bažnyčios liturgijoje" ir Vilniaus berniukų ir jaunuolių choro ,, Ąžuoliukas" koncertas.

 

Tags: 

Jaunimo akcija skirta spalio mėnesiui

Spalio 1 d. prieš 10 val. Šv. Mišias, vyks Prienų parapijos jaunimo organizuojama akcija skirta spalio mėnesiui. Spalio mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei, tad akcijos metu bus galima įsigyti jaunimo gamintus rožinius, taip paremiant parapijos jaunimo veiklą.

Tags: 

Vyko Jaunimo 2016 – 2017 metų veiklos aptarimas

 

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos