Jūs esate čia

Naujienos

Penktadienį, gegužės 27 d.vyks Prienų jaunimo organizuojamos Gegužinės

Penktadienį, gegužės 27 d.vyks Prienų jaunimo organizuojamos Gegužinės. Prieš vakarines šv. Mišias bus kalbama švč. Mergelės Marijos litanija.

Po vakarinių šv. Mišių Prienų parapijos namuose vyks šokių vakaras. Šokisime liaudiškus šokius, prieš kiekvieną šokį bus vedama pamokėlė, tad kviečiame visus dalyvauti, tiek mokančius, tiek norinčius išmokti.

Ypač kviečiame jaunimą (ir ne tik).

Tags: 

Gegužės 3 d. 15 val. Prienų Just. Marcinkevičiaus bibliotekoje vyks knygos "Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija", pristatymas

Gegužės 3 d. 15 val.  Prienų Just. Marcinkevičiaus  bibliotekoje vyks knygos "Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija", pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei

Prasidėjo gegužės mėnuo, kuris skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks prieš vakarines šv. Mišias 17 45 val., o sekmadieniais po sumos šv. Mišių. Melsimės pagerbdami dangiškąją Motiną ir prašydami jos užtarimo visuose reikaluose.  Kviečiame kuo gausiau tikinčiuosius dalyvauti. Galima pelnyti visuotinius atlaidus.

Tags: 

Gegužės 2 d. kviečiame pasiklausyti kunigo Arūno Simonavičiaus mokymo

Gegužės 2 d., pirmadienį, kviečiame visus norinčius į parapijos namus paskutinį kartą prieš “vasaros atostogas” pabūti drauge, pabendrauti prie arbatos puodelio, o taip pat pasiklausyti svečio kunigo Arūno Simonavičiaus mokymo.

Beta kurso organizatoriai.

Tags: 

Balandžio 25 d. kviečiame pasiklausyti mokymo “Kuo ypatinga Šventoji Marija?”

Žinome daug vardų, kuriais vadinama Šventoji Marija: Jėzaus Motina, Dievo Gimdytoja, Mergelė, Bažnyčios Motina ir t.t. Sukurta daug gražių maldų ir giesmių prašant jos užtarimo. Bet ji buvo ir tiesiog moteris, daugiau nei prieš du tūkstančius metų vaikščiojusi žeme, jos gyvenimas buvo pripildytas rūpesčių, džiaugsmų ir kančių – kaip ir kiekvieno žmogaus; išgyveno iki senatvės.

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kuo ypatinga Šventoji Marija?” balandžio 25 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose. Lektorius – teologijos mokslų daktaras Benas Ulevičius.

Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Birželio 11 d. Vilkaviškyje vyks jaunimo diena

Birželio 11 d. Vilkaviškyje vyks jaunimo diena skirta paminėti vyskupijos 90-mečiui.

Vyskupo pasiūlymu, pirmieji 200 užsiregistravusių jaunuolių birželio 11 d. vyks į mūsų vyskupijos pirmtakę, istorinę Seinų vyskupijos katedrą, o grįžę kartu su visais kitais dalyvaus programoje Vilkaviškyje.

Numatoma programa:

09:00 Svečiuojamės Seinuose*
10:00 Baranausko kapo ir paminklo lankymas
10:30 Užkandis
11:30 Išvykimas iš Seinų į Punską
13:00 Išvykimas su lenkų ir lietuvių jaunimu į Vilkaviškį.

Tags: 

Gegužės 6–8 dienomis Vilniuje vyks Nacionalinis gailestingumo kongresas

2016 m. gegužės 6–8 dienomis Vilniuje vyks Nacionalinis gailestingumo kongresas – didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys, kuriame laukiami tikintieji iš visos Lietuvos. Dauguma kongreso renginių vyks Vilniaus senamiestyje, o pagrindine susibūrimo vieta taps Katedros aikštė.

Daugiau informacijos www.kongresas.lt

Prienuose registracija tel. 861212007 arba el. p.  arnas.budrius@gmail.com

Tags: 

Vaikučių Velykėlės Prienų parapijos namuose

      Nors šv. Velykų jau sulaukėme, jas džiugia širdimi šventėme, bet Velykų gėrio, džiaugsmo šviesa yra nušvietusi visą balandį. Tradiciškai Prienų parapijos namuose buvo švenčiamos vaikučių Velykėlės, viena iš velykinio laikotarpio švenčių. Prienų parapijos namų kūrybinio sambūrio vadovė Velykėlių organizatorė Regina Danulevičienė šventę simboliškai pavadino „Margučiu“. Į šventę sugūžėjo tikras vaikučių margumynas: priešmokyklinės gupės mokinukai iš „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir „Ąžuolo“ progimnazijos, Birštono gimnazijos pirmokėliai ir lopšelio-darželio „Saulutė“ mažyliai.

Tags: 

Balandžio 22 d. 18 val. mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Balandžio 22 d.  18 val. Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija R. Norvila mūsų bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 18 d. mokymai tema “Kodėl gerbiame šventųjų relikvijas?”

“Relikvijos yra tai, kas priklausė asmenims, paskelbtiems šventaisiais. Katalikai rūpestingai saugo relikvijas ir jas gerbia. Kartais įvyksta stebuklų meldžiantis prie jų ar prie jų prisilietus.” (www.kunigas.lt)

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kodėl gerbiame šventųjų relikvijas?” balandžio 18 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose. Lektorius – teologijos mokslų daktaras Benas Ulevičius.

Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Parapijos namuose koncertavo Prienų meno mokyklos jaunieji atlikėjai

Pavasarišką sekmadienio rytą į Prienų parapijos namus sugužėjo nemažas būrys vaikų. Tai – Prienų meno mokyklos jaunieji atlikėjai rinkosi į koncertą „Muzikos sparnais per pavasarį“. Linksmai nusiteikę mažieji atlikėjai dainavo daineles apie pavasarį, klausėmės ne tik choro atliekamų dainų, bet ir dueto bei solo  pasirodymų, taip pat buvo galima išgirsti įvairiais muzikos instrumentais atliekamus kūrinius. Vaikai grojo pianinu, smuiku, saksofonu, birbyne, dūdele, gitara, akordeonu.

Tags: 

Balandžio 11 d. Kviečiame pasiklausyti mokymo “Atlaidų dovana”

Dažnai parapijose vykstant atlaidams, į bažnyčias žmonių priguža gerokai daugiau, nei eilinį sekmadienį. Kas ten mus taip vilioja? Kas iš tikrųjų yra tie atlaidai? Kaip jais pasinaudoti savo gerovei?

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Atlaidų dovana” balandžio 11 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose.  Lektorius moralės teologijos dr. kunigas Petras Algirdas Kanapka.

Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Balandžio 10 d. parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas

Balandžio 10 d. sekmadienį po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose vyks Prienų meno mokyklos vaikų koncertas ,,Muzikos sparnais per pavasarį". Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 4 d. kviečiame pasiklausyti mokymo “Gailestingumas"

     “Trokštu, kad ateinantys metai būtų persmelkti gailestingumo mums artinantis prie kiekvieno žmogaus ir nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą!”- kalbėjo popiežius Pranciškus, paskelbdamas Gailestingumo ypatingąjį jubiliejų.
     Kviečiame pasiklausyti mokymo “Gailestingumas". Kas tai ir kaip juo gyventi?”. Lektorius Prienų parapijos klebonas Jonas Baliūnas.
     Balandžio 4 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose.
     Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Nuo pirmadienio ryto iki antradienio mūsų bažnyčioje vyks visos paros Eucharistinė adoracija

Nuo pirmadienio (2016-04-04) 8 val. ryto iki antradienio 8 val. ryto mūsų bažnyčioje vyks visos paros Eucharistinė adoracija, skirta Gailestingumo metams. Kviečiame atrasti laiko ir įsijungti į adoraciją, pabūti maldos vienybėje  prie Eucharistijos dovanos, kuri yra pats Jėzus. Sekmadienį po šv. Mišių bažnyčios prieangyje kviečiame užsirašyti kuriomis valandomis galėsite dalyvauti adoracijoje.
 

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos