Jūs esate čia

Naujienos

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Šv. Ignacas: Dievą rasti visuose dalykuose”

Kviečiame pasiklausyti mokymo

“Šv.Ignacas: Dievą rasti visuose dalykuose”

Vasario 13 d. 17.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves jėzuitas kunigas Aldonas Gudaitis.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Kviečiame pažiūrėti ispanų režisieriaus Chuano Manuelio Kotelo filmą Marijos žemė

Ispanijos nacionalinis radijas šią juostą paskelbė žiūrimiausiu pasaulyje ispanišku dokumentiniu filmu.

Tags: 

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena. Vakare 17 val. šv. Mišiose melsimės už Lietuvą ir jos žmones, dėkosime už laisvės dovaną.

 

Tags: 

Kviečiame į katechezę skirtą tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, maloniai jus kviečiame į katechezę skirtą tėvams. Katechezė vyks sausio 10 d. 17.30 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Kristaus Krikšto šventė

Pirmadienis - sausio 9 d. yra Kristaus Krikšto šventė. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 17 val. Baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį mūsų bažnyčiose "Betliejus" laikomas ir kalėdinės giesmės giedamos iki Grabnyčių šventės, t.y. vasario 2 d.

Tags: 

Trijų Karalių šventė

Sausio 8 d. - Trijų Karalių šventė. Mūsų bažnyčioje švenčiami tituliniai Kristaus Apsireiškimo pasauliui - Trijų Karalių atlaidai. Sumos metu bus šventinamos simbolinės dovanos: auksas, smilkalai ir kreida. Dalyvaujant atlaiduose galima pelnyti visuotinius atlaidus.

Po Trijų Karalių šventės pradėsime kalėdojimą - parapijos lankymą. Todėl jau dabar prašome kaimų, gatvių, daugiabučių namų ar laiptinių atstovus ateiti susitarti dėl datos ir laiko kada galėsime jus aplankyti, pašventinti namus ir trumpai pabendrauti, jus išklausyti.

 

Tags: 

Kviečiame švęsti šv. Kalėdas

Kūčios - gruodžio 24 d. šeštadienį. Kūčių dieną privalomas pasninkas. Vakare 22 val. prakartėlės pašventinimas ir Bernelių Šv. Mišios. Šv. Mišių metu giedos Ąžuolo progimnazijos mokinių choras. Vadovė Linutė Suchorukovienė. Kviečiame dalyvauti.

Kalėdos- gruodžio 25 d. Šv. Mišios bus aukojamos: 8; 10; suma 12.30 ir vakare 17 val.

II -ąją Šv. Kalėdų dieną Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka.

Tags: 

„Pažink save” savaitgaliui praėjus...

Lapkričio 18 – 19 dienomis Prienų parapijos namai buvo užpildyti jaunimo keliamo šurmulio. Čia susirinko būrelis Prienų parapijos jaunimo, kurie dalyvavo programoje „Pažink save“. Programą vedė savanoriai, atvykę iš Kauno. Savanoriai ne tik vedė paskaitas su praktiniais užsiėmimais, bet ir pasidalijo savo asmenine  patirtimi, liudijo tikrais pavyzdžiais iš savo gyvenimo.

Kiekviena tema, vedanti link savęs ir šalia esančiųjų pažinimo leido atrasti daugybę naujų dalykų.

Fragmentai iš savaitgalio:

Tags: 

Gruodžio 11 d. kviečiame į šventę parapijos namuose „Advento takas“

Štai ir atėjo metas, kai begaliniais ratais skrosdamas dangaus platybes, į Žemę pamažu pradėjo leistis angelas...Adventas. Pamažu artėja Kalėdos. Tai ypatingas metas, kuomet norisi iš esmės peržvelgti ir sutvarkyti savo dienų ir darbų aruodus. Tyla, esanti gamtoje, tarytum persmelkia žmogaus vidų, kviečia atsigręžti į save, išgirsti savo širdį, nurimti ir pabūti su artimais, vaikais, bičiuliais...

Gruodžio 11 d., sekmadienį, 16 val. kviečiame į mažytę šventę parapijos namuose „Advento takas“

Tags: 

Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis

2016 lapkričio 26 d. Prienuose, Parapijos namuose, įvyko atkuriamasis Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo Vilkaviškio vyskupas J.E. Rimantas Norvila, Prienų klebonas, dekanas kan. Jonas Baliūnas, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratorius, Liudvinavo parapijos kleb. teol. dr. Žydrūnas Kulpys ir vyskupijos dekanatų Šeimų centų atstovai. Susitikimo metu buvo aptarta dabartinė šeimų sielovados situaciją dekanatuose, dalinamasi gerąja patirtimi ir įžvalgomis.

Tags: 

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 17-18 dienomis

Adventas tai ne vien prisiminimas daugiau nei prieš 2000 metų buvusio Dievo atėjimo į mūsų žemę. Adventas – tai laikas, kai Dievas ateina tuo pačiu tikslu ir šiandien į mūsų tarpą, mūsų šeimas, mūsų parapijų bendruomenes per Eucharistiją, Šv. Mišių šventimą, per Šventąją Komuniją ateina asmeniškai į kiekvieno mūsų širdį, kad ją padarytų tinkamą amžinajai laimei.

Tags: 

Gruodžio 4 d. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis,

Gruodžio 4 d., sekmadienį 10 val. Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis, po kurių įvyks 2017 m. kalendoriaus ,,Išganytojo relikvijos" pristatymas. Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

 

Tags: 

Lapkričio 27 d.- pirmasis Advento sekmadienis

Lapkričio 27 d.- pirmasis Advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios aukojamos rytais 8 val. Prieš šv. Mišias 7. 30 val. giedama Marijos valandos. Po šv. Mišių bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai - plotkelės Kūčių vakarienei. Atsiimti kalėdaičius - plotkeles galite prieš ir po šv. Mišių - zakristijoje, o jei kitu laiku, prašome užeiti į kleboniją.

Tags: 

,,Caritas" vykdo labdaros akciją ,,Gerumas mus vienija"

Advento metu ,,Caritas" vykdo vargstantiems paremti skirtą labdaros akciją ,,Gerumas mus vienija". Akcijos metu platinamos žvakelės, norint surinkti aukų gailestingumo darbams. ,,Caritas" aukas už žvakeles naudoja labiausiai vargstantiems ir skurstantiems, ligų ar nelaimių ištiktiems paremti, taip išreiškiant savo krikščionišką solidarumą ir meilę artimui. Šiais metais prie žvakelės pridedamas lankstinukas, supažindinantis su Advento vainiko prasme. Kviečiame dalyvauti Advento akcijoje. Žvakeles galėsite įsigyti sekmadieniais po Šv.

Tags: 

Kviečiame įsijungti į bendrą Rožinio maldą.

Primename, kad kiekvieną šeštadienį prieš vakarines Šv. Mišias 16.30 val. bažnyčioje kalbamas Rožinis. Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į bendrą Rožinio maldą.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos