Jūs esate čia

Naujienos

Birželio 14 d.- Gedulo ir Vilties diena

Birželio 14 d. - Gedulo ir Vilties diena. Vakare 18 val. melsimės už tremtinius ir politinius kalinius. Po Šv. Mišių vyks Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Prienuose vyks renginiai, skirti Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju iškilmėms

                  2016 m. gruodžio 2 d. Vatikano radijas pranešė nuostabią žinią visai Katalikų Bažnyčiai, o ypač brangią Lietuvai. Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Paskutinį kartą palaimintuoju buvo skelbiamas arkivyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais Romoje. Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m.

Tags: 

Birželio 11 d. šv. Antano atlaidai

Birželio 11 d., sekmadienį,  mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Antano, vyskupijos Globėjo, atlaidai.  

Tags: 

Birželio 10 d. Vilkaviškyje vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė

Birželio 10 d. Vilkaviškyje vyks Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė: ,,trys viename ir šeimos gyvenimo prieskoniai". Kviečiame šeimas dalyvauti. Renginio metu vyks atskira programa vaikams ir paaugliams. Šeimas, norinčias dalyvauti šventėje, kviečiame registruotis bažnyčios zakristijoje.

Tags: 

Birželio 4 d. Sekminės ir Tėvo diena

Birželio 4 d. Sekminės ir Tėvo diena. Šv. Mišios bus aukojamos už tėvus. 

Tags: 

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei

Ketvirtadienį prasideda birželio mėnuo, kuris skirtas Švč. J. Širdies garbei. Birželinės pamaldos vyks prieš vakarines šv. Mišias 17.40 val.

Tags: 

Tarptautinė ALFA konferencija. Unikali patirtis

Tarptautinė ALFA konferencija. Unikali patirtis

Didžioji dauguma visuomenės yra girdėjusi apie Lietuvoje paplitusį evangelizacinį ALFA kursą, skirtą visiems, kurie nori susipažinti su krikščionybe, ieško atsakymų į gyvenimo klausimus ar nori pagilinti savo tikėjimą. Kurso metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama atrasti asmeninį santykį su Jėzumi. Šis kursas jau nebe pirmi metai vyksta ir Prienuose, parapijos namuose, o jiems vadovauja Danutė ir Gediminas Olsevičiai.

Tags: 

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo takais

    Mes, dvylika parapijiečių, vykome į piligriminę kelionę. Tikslas – geriau pažinti Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio paskelbimo palaimintuoju iškilmė vyks birželio 25 d. Vilniuje. Kelionę organizavo Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenė (šios bendruomenės grupelė yra ir Prienuose).

Tags: 

2015-04-27 parapijos namuose vykusio Atvelykio renginio atgarsiai

Nuoširdumo, džiaugsmo ir tyrumo oazė vaikams parapijos namuose

arba

„Vaikai, tas medinis daiktas ant sienos – ne didelis kardas, o kryžius“

 

Tu atverk langelį, pamuojuok žvaigždelei

Vakaro žvaigždelė šypsosi tau,

Ir į žemę krinta meilės kibirkštėlės,

Kad širdelėje būtų šviesiau…

 

Tags: 

Vyskupo Jono Ivanausko kvietimas

Brangūs broliai ir seserys,

 

          Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą.

Tags: 

Birželio 25 dieną organizuojama išvyka į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje.

Birželio 25 dieną organizuojama išvyka į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes Vilniuje. Kelionės kaina – 8 Eur. Kviečiame registruotis bažnyčios zakristijoje.

Tags: 

Gegužės 7 d. Motinos diena

Gegužės 7 d. Motinos diena. Melsimės už gyvas ir mirusias motinas.

Tags: 

Bažnyčia kviečia gegužinėms pamaldoms

Gegužės mėnesį kaip ir kasmet, Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius gegužinėms pamaldoms tiek bendrai bažnyčioje, tiek privačiai namuose savo šeimose. Gegužines pamaldas sudaro Švč. M. Marijos litanija, šv. Bernardo malda ir giesmė "Sveika Marija, Motina Dievo...". Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks prieš vakarines šv. Mišias 17. 45 val., o sekmadieniais po sumos šv. Mišių.  

Tags: 

Balandžio 30 d. kviečiame į renginį „Gyvybės diena“

Balandžio 30 d. po 10 val. šv. Mišių Prienų parapijos

namuose vyks minėjimas, skirtas gyvybės dienai.

Programoje:

Paskaita apie gyvybę, piešiniai gyvybės tema, žaidimai

Kviečiame aktyviai dalyvauti

 

Tags: 

Balandžio 24 d. kviečiame pasiklausyti mokymo "Paslaptingoji Šventoji Dvasia"

Kviečiame pasiklausyti mokymo

"Paslaptingoji Šventoji Dvasia"

Balandžio 24 d. 18.30 val. Prienų parapijos namų salėje.

Mokymą ves teologijos dr. Benas Ulevičius.

Maloniai kviečiame.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos