Jūs esate čia

Gegužės 20 d. Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

"Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti“ (Apd 2, 1-4).

Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Sekminėmis baigiasi liturginis Velykų laikas, tačiau katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės.

Tags: