Jūs esate čia

Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenės (KGB) Prienų grupelė atšventė susitikimų užbaigimą

Šiltą gegužės 30-tosios vakarą Lietuvos Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomenės (KGB) Prienų grupelė susirinkome atšvęsti susitikimų užbaigimą prieš vasaros atostogas. Meldėmės litaniją Gegužinėse pamaldose, Mišiose meldėmės už visą Bendruomenę, dėkojome Dievui už gautas malones. Kartu su mumis, prieniškiais, buvo ir mūsų grupelės palydėtoja Sigutė iš Kauno. Po Mišių visi susirinkom Vytautės ir Virginijaus jaukiame kiemelyje pabendravimui ir vaišėms. Vakaras buvo šiltas visomis prasmėmis. Išsiskirstėme, linkėdami vieni kitiems gražios,  Dievo palaiminimų gausios vasaros.

Trumpai pristatysiu, kas yra toji KGB. Tai pasauliečių asociacija Bažnyčioje, kurios ištakos siekia šv.Ignaco Lojolos laikus. Ji tęsia Marijos kongregacijų, įkurtų jėzuito Jeano Leuniso ir pirmą kartą popiežiaus Grigaliaus XIII oficialiai patvirtintų 1584 m., veiklą. O bendruomenės šaknys siekia metą, kai dar prieš atsirandant Marijos kongregacijoms nuo 1540 m. šv. Ignaco Lojolos ir jo bendražygių iniciatyva įvairiose šalyse pradėjo burtis pasauliečių grupės. Bėgant amžiams, šios bendruomenės po truputėlį tolo nuo savo ignaciškųjų šaknų. Po Vatikano II susirinkimo buvo nutarta grįžti prie savo ištakų ir daugelis atsikūrusių Marijos kongregacijų tapo vieninga Krikščioniškojo Gyvenimo bendruomene. Šiuo metu Bendruomenė įsikūrusi daugiau nei 60 - tyje valstybių. Bendruomenę Lietuvoje sudaro apie 230 narių: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Anykščiuose, Alytuje ir Prienuose. Prienų grupelėje šiuo metu esame 7 nariai, mūsų koordinatorė yra Vytautė.

Lietuvos ir Latvijos Bendruomenes globoja (asistentas) t. Algis Gudaitis SJ.

Krikščioniškojo Gyvenimo Bendruomenė yra tam tikras būdas sekti Jėzumi ir darbuotis su Juo statant Dievo Karalystę - ten, kur gyvename savo kasdienį gyvenimą: šeimoje, darbovietėje, visuomenėje, ilsintis, švenčiant... Kaip ir visa Bendruomenė, Prienų grupelė esame atviri naujiems nariams, jaučiantiems pašaukimą šiam gyvenimo būdui.

Danutė Olsevičienė

 

 

Tags: