Jūs esate čia

Praktinės nuorodos dėl Didžiosios savaitės ir Velykų tridienio šventimo bei kitų aktualijų pandemijos sąlygomis

2020 m. kovo 27 d.

Gyvename nelengvu, iššūkių kupinu metu. Pandemijai visame pasaulyje sparčiai plintant, Bažnyčia šiais metais atitinkamai modifikuoja Didžiosios savaitės ir Velykų tridienio šventimą, kad jis užtikrintų tikinčiųjų bei dvasininkų saugumą. Vykdant Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos 2020 m. kovo 25 d. dekreto Covid-19 metu nuostatas, atidžiai apsvarsčius ir išnagrinėjus Bažnyčios kitose šalyse sprendimus šiuo klausimu, informuojame Jus apie šias privalomas praktines nuorodas dėl Didžiosios savaitės ir Velykų tridienio šventimo Lietuvoje 2020 m.:

1. Verbų sekmadienis

Viešpaties įžengimo į Jeruzalę liturginės apeigos atliekamos bažnyčios pastato viduje, o ne lauke.

2. Krizmos Mišios

Krizmos (Didžiojo ketvirtadienio ryto) Mišios vyks be visų kunigų dalyvavimo, kaip yra įprasta šiose pamaldose.

3. Didysis ketvirtadienis

Didžiojo ketvirtadienio vakarą, Paskutinės vakarienės Mišių metu, nebus liturgijoje numatyto kojų plovimo – kadangi pamaldos vyks be susirinkusių tikinčiųjų. Mišių pabaigoje nėra procesijos, o Švč. Sakramentas ir toliau lieka tabernakulyje. Didįjį ketvirtadienį visi kunigai išimties tvarka gali aukoti Mišias be žmonių tinkamoje vietoje.

Viešpaties kapas šiemet yra nerengiamas.

4. Didysis penktadienis

Didįjį penktadienį Šventojo Sosto nurodymu pridedamos maldos už sergančiuosius, mirštančiuosius, medikus ir visus žmones, kurie sutrikę pandemijos akivaizdoje. Pagerbiant šv. Kryžių jį bučiuoja tik pagrindinis celebrantas.  Įprastinė rinkliava dėl pagalbos Šventajai Žemei šiais metais nevykdoma.

5. Velyknaktis

Švenčiamas tik katedrose ir parapinėse bažnyčiose. Žiburių liturgijoje šiemet atliekami tokie pakeitimai: nekuriama Velykų ugnis, bet iškart uždegama Velykų žvakė; procesija praleidžiama, o Velykinis šlovinimas (Exsultet) giedamas taip, kaip numatyta Mišiole. Žodžio liturgija vyksta kaip įprastai, o Krikšto liturgijos metu praleidžiamos visos dalys, išskyrus Krikšto pažadų atnaujinimą.

6. Velykų rytas ir diena

Ryte nevyksta Velykų procesija. 8 val. ryto skambinama varpais, skelbiant Viešpaties Prisikėlimą.

Šv. Mišios aukojamos žmonėms nedalyvaujant. Tikintieji raginami dalyvauti velykinėse šv. Mišiose, kurios per radiją, TV ar internetą bus transliuojamos iš Vatikano, savo vyskupijos katedros ar parapijos.

7. Išpažintys

Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos. Galima išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių.

8. Sutvirtinimas ir Pirmoji komunija

Neteikiami tol, kol tęsiasi karantinas. Karantinui pasibaigus, bus nuspręsta dėl šių sakramentų teikimo tvarkos.

9. Aukos ir Mišių intencijos

Nemažai žmonių kreipiasi su prašymu aukoti šv. Mišias jų intencijomis. Vyskupai primena, jog šv. Mišios ir toliau aukojamos privačiai, o norint perduoti intenciją ar palikti auką, nebūtina eiti į bažnyčią. Visą reikiamą informaciją, kontaktinius duomenis ar būdus paaukoti tikintieji gali rasti parapijų svetainėse. Atliekant pinigų perlaidą, paskirtyje svarbu įrašyti, už ką konkrečiai ta auka skiriama.

Jei aukojama internetu, aukotojams rekomenduotina grafoje «Mokėjimo paskirtis» nurodyti aukos paskirtį, pvz., «Sekmadienio rinkliava» arba «Mišioms kovo 27 už a.a. Praną (9 m.), Adelę (6 m.), D. p. sv. Petraičių gim.».

Šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti.

Tad kaip paremti parapijas ir jose tarnaujančius kunigus?

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galime aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“ (parapijos  kontaktus rasite čia: www.prienuparapija.lt)

Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus.

Užsakant Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“.

Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu.

Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas leistų kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir padėtų šį sunkų laiką išgyventi bendrystėje su Viešpačiu ir su palaikančiais parapijiečiais.

Nors Bažnyčios istorijoje tokios situacijos, kai tikintieji negali dalyvauti Mišiose, nėra buvę, Vyskupų konferencijos pirmininkas priminė, kad mūsų tautos istorijoje buvo panašių laikmečių, pavyzdžiui, tremtys, kai tikintieji negalėjo pasiekti kunigų. „Bažnyčia tokiais atvejais visada kviečia dvasiškai jungtis su Viešpaties artumu, išgyventi Kryžiaus slėpinį ir Prisikėlimą. Nieko nepadarysi, yra tokia situacija – nors unikali – meldžiamės pagal galimybes. Tas unikalumas yra galimybė naujoms malonėms.“

 

Parapijos rekvizitai:

Gavėjo pavadinimas: Prienų Kristaus apsireiškimo parapija
Juridinio asmens kodas: 291289050
Adresas: Kęstučio g. 7, 59129 Prienai
Bankas:  Luminor
A. s. LT284010041100050785

Tags: