Jūs esate čia

Parama parapijai ir šv. Mišių užsakymo tvarka

Jeigu šiuo sunkiu metu norėtumėt užsakyti Šv. Mišias telefonu arba el. p.: jbaliunas@gmail.com prašome sakyti ar rašyti Jūsų pageidaujamą intenciją už ką... (pvz: Vyto 1 met., Stasio 30 d. , gyv. int. Marijai prašant Dievo palaimos ir sveikatos ir t.t. ). Nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją galima pervesti į parapijos sąskaitą,   tik mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti  „Auka už Mišias".

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms, galime aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“ .

1,2% GPM PARAMA PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO PARAPIJAI

Dėkojame visiems, kurie skiriate 1,2 proc. pajamų mokesčio Prienų Kristaus Apsireiškimo  parapijos veiklai paremti. Ši parama Jums nieko nekainuoja, tiesiog Jūs pasinaudosite savo teise 1,2% nuo praėjusiais metais valstybei jau sumokėto pajamų mokesčio skirti paramai. Ją galite skirti deklaruojant pajamas – reikia tik apsisprendimo ir geranoriškumo.

Mūsų rekvizitai:

Gavėjo pavadinimas: Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija
Juridinio asmens kodas: 291289050
Bankas:  Luminor
A. s. LT284010041100050785

 Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose. (1 Tes 1,2)

 

 

Artėja Motinos diena. Motinos dienoje melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Norintieji prisidėti prie Šv. Mišių už motinas, auką galite perduoti į rankas arba pervesti internetu į parapijos sąskaitą.

Tags: