Jūs esate čia

Naujienos

Kviečiame ruoštis susitaikymo ir pirmosios šv. komunijos sakramentams

Kviečiame vaikus, besimokančius ketvirtoje klasėje ir vyresnius, ruoštis SUSITAIKYMO IR PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS SAKRAMENTAMS. Vaikams, norintiems priimti šiuos sakramentus, reikės dalyvauti vienoje savaitinėje katechezėje ir sekmadienio šv. Mišiose. Registracija katechezei vyksta parapijos namuose (kitoje kelio pusėje prieš bažnyčią) rugsėjo 13; 20; 27 dienomis ir spalio mėn. 4 d. po 10 val. šv. Mišių. Registruojantis reikia turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Tags: 

Rugpjūčio 24 d. organizuojamas susitikimas su filosofijos mokslų dr. lektore Brone Gudaityte

Rugpjūčio 24 d. 18:30 organizuojamas susitikimas

su filosofijos mokslų daktare lektore Brone Gudaityte.

Tema „Gyvenimo vertybių dialektika“

Lauksime jūsų Prienų parapijos namuose

Tags: 

Pakeliui į Santjago de Kompostelą - sustojimas Prienuose

Švenčiant Pašvęstojo gyvenimo metus, gegužės 5 d. – spalio 16 d. grupė piligrimų keliauja pėsčiomis su kryžiumi iš Žagarės į Santjago de Kompostelą, prašydami Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui.

Dešimtąją savo kelionės dieną piligrimai buvo sustoję Išlauže bei Prienuose, o vienuoliktąją pradėję šv. Mišiomis Prienuose, per pietus užsuko ir į Balbieriškį, o po to nukeliavo Krokialaukio link.  

Tags: 

Artėja Lietuvos jaunimo dienos

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ Lk 12, 34

Birželio 27 – 28 dienomis VII – tą kartą vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos Alytuje sukvies iki 6000 dalyvių džiaugtis, švęsti, dalintis bei ieškoti Lobio kartu.

Lietuvos jaunimo dienos tęsia Pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėtą prieš 25 metus ir yra skirtos tikinčiam ir ieškančiam jaunimui. Tai yra „keliaujantis“ nacionalinis, atviras visiems jauniems žmonėms susitikimas, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste.

Tags: 

Alfa kursą baigė antra lankytojų grupė

Alfa kursą baigė antra lankytojų grupė

Sekmadienį į šv. Mišias Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje susirinkę parapijiečiai galėjo išgirsti Alfa kurso, vykusio Prienų parapijos namuose, lankytojų asmeniškus liudijimus apie tai, kaip jie vienuolikos kassavaitinių susitikimų metu susipažino su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir sutvirtino savo tikėjimą.

Tags: 

Kunigo H. Šulco laiškas

Mielieji Bičiuliai,

Tags: 

Brangūs broliai ir seserys. Linksmų Velykų!

     Nuoširdžiausiai sveikinu Jus visus, drauge besidžiaugiančius Kristaus prisikėlimu, jo pergale prieš mirtį.

Tags: 

Didžiojo tridienio katechezė

Didžiojo Tridienio, t.y. Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir šeštadienio pamaldos – vakarais 18 val.
ŠV. VELYKOS, SEKMADIENIS BALANDŽIO 5 D.
8.00 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios.
Eucharistinė procesija.
10.30 val. – Šv. Mišios.
18.00 val. – Šv. Mišios.

Tags: 

Filmas „Avinėlio vartai“

Šių metų sausio 23 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo rodomas kino režisieriaus Audriaus Stonio filmas „Avinėlio vartai“. Filmo pristatyme dalyvavo ir filmo  idėjos autorius brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis.

„Avinėlio vartai“ – tai dokumentinis filmas apie Krikšto  sakramentą, jo esmę, skirtingus išgyvenimus priėmus šį sakramentą, bei Krikšto sakramento skirtingas apeigas skirtingose tradicijose.

Tags: 

Pradedamas II-asis Alfa kursas

Kas yra Alfa kursas?

Tags: 

Dvasinių pratybų atgarsiai

"Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta"  (Mt 6,33).

Truputis priešistorės.

Tags: 

Kitoks Naujųjų metų sutikimas Prienų parapijoje

     Naujųjų metų šventė yra viena ryškiausių švenčių metuose. Paprastai tai būna ta metų naktis, kurią praleidžiame ne miegodami, o užsiimdami triukšmingais pasilinksminimais.Šį kartą palydėti 2014-uosius metus ir sutikti Naujuosius 2015-uosius, kvietė mūsų parapijos vikaras kun. Arnas. Šventė prasidėjo likus dar porai valandų iki Naujųjų sutikimo.   Bažnyčioje nuo 22 val. vyko švenčiausiojo Sakramento adoracija. Po jos prasidėjo šv. Mišios, kurios buvo kiek kitokios nei įprasta. Visi dalyvaujantys šv. Mišiose sėdėjo aplink altorių, kaip viena didelė šeima.

Tags: 

Kalėdinė popietė „Apkabink artimą savo“

      Laikotarpiu prieš šv. Kalėdas visuomet būna pilnas įvairių renginių, tik ir girdime apie adventines popietes, vakarones ir kitus adventinius renginius. Tad šį kartą Prienų parapijos bendruomenės nariai nusprendė, jog paįvairinti reikėtų ne tik prieššventinį laikotarpį, bet ir pačių šv. Kalėdų šventę dėl to kvietė visus dalyvauti kalėdinėje popietėje „Apkabink artimą savo“.
      Ši popietė buvo daugiau skirta vyresnio amžiaus žmonėms, kurie kartais jaučiasi vieniši, tačiau kviečiami buvo visi norintys praleisti sekmadienio popietę kiek kitaip.

Tags: 

Prienų dekanato Šeimų šventė 2015 m. sausio 11 d.

Šventės programa:

12.30 - Šv. Mišios, kurias už Prienų dekanato šeimas aukos J. E. Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.
Santuokos pažadų atnaujinimas
Tėvų palaiminimas vaikams
14.00- šventei skirta programa parapijos namuose:
Agapė ( suneštinės vaišės)
Programa vaikams
Supervizija;  šeimų liudijimai
Koncertinė programa - Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas  Liudas Mikalauskas

Tags: 

Advento rekolekcijos 2014 m. gruodžio 20 - 21 dienomis

Prienų kristaus apsireiškimo parapijos bažnyčioje advento rekolekcijos vyks 2014 m. gruodžio 20 - 21 dienomis. Rekolekcijų dienotvarkė:

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos