Jūs esate čia

Kviečiame registruotis norinčius priimti Sutvirtinimo Sakramentą

       

Norinčius priimti Sutvirtinimo sakramentą, kviečiame registruotis į pasiruošimo grupes. Registracija vyksta sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių parapijos namuose. Sutvirtinimo sakramentas teikiamas sulaukusiems 14 m. ir vyresniems, taip pat ir suaugusiems, kurie dar neesate priėmę. Registracijai reikia turėti krikšto pažymėjimo kopiją.

      Žodis „Sutvirtinimas“ mums primena, kad šis sakramentas sustiprina mumyse krikšto malonę, sutvirtina mūsų ryšį su Kristumi, padaro tvirtesnį mūsų ryšį su Bažnyčia, suteikia mums ypatingą Šventosios Dvasios dovaną, kad sugebėtume skelbti tikėjimą, išpažinti Kristų ir niekada nesigėdyti jo kryžiaus. Dėl to turime pasirūpinti, kad vaikams būtų suteiktas šis sakramentas. Pasirūpiname savo vaikus pakrikštyti, paruošti pirmajai šv. Komunijai. Ir tai gerai. Tik deja ne visi pasirūpiname Sutvirtino sakramentu: paliekame mūsų vaikus pusiaukelėje, negavusius Šventosios Dvasios, kuri tokia svarbi krikščioniškajame gyvenime, nes suteikia jėgų eiti pirmyn. Tai labai svarbu. Jei turite vaikų, anūkų, kurie jau galėtų priimti Sutvirtinimo sakramentą, padarykite viską kas įmanoma, kad jie sėkmingai užbaigtų šitą įkrikščioninimo kelią ir kad gautų šventosios Dvasios dovanas.

    Smulkesnė informacija teikiama parapijos namuose ir zakristijoje.

Tags: