Jūs esate čia

Lapkričio 29 d. - pirmasis advento sekmadienis

Lapkričio 29 d. - pirmasis advento sekmadienis. Rarotų šv. Mišios ryte 8 val. Prieš šv. Mišias 7 30 val. bus giedama Marijos valandos. Po šv. Mišių bus iškilmingai šventinami kalėdaičiai - plotkelės Kūčių vakarienei. Atsiimti plotkeles galėsite prieš ir po šv. Mišių - zakristijoje, o jei kitu laiku, prašome užeiti į kleboniją.

Tags: