Jūs esate čia

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 19 - 20 dienomis

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 19 - 20 dienomis, t.y. šeštadienį ir IV advento sekmadienį. Rekolekcijas pradėsime šeštadienį vakare 17 val. susitaikinimo pamaldomis. Sekmadienį šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi kaip įprasta sekmadienio tvarka. Rekolekcijas ves Vilniaus Kunigų seminarijos dėstytojas, katalikų radijo ,,Mažoji studija" redaktorius, vienuolis pranciškonas kun. Julius Sasnauskas. Taigi rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai, dalyvaukime rekolekcijose.

Tags: