Jūs esate čia

Naujienos

Birželio 12 d. vyks Vilkaviškio vyskupijos 90-mečio iškilmes

Birželio 12 d. Kviečiame į Vilkaviškio vyskupijos 90-mečio iškilmes, korios vyks Vilkaviškio katedroje.

PROGRAMA:

10.80 Kauno sakralinės muzikos mokykla

10.45-11.05 kan. Kęstučio Žemaičio paskaita-įžvalgos „Vilkaviškio vyskupijos istorija“

11.05-11.15 Kauno sakralinės muzikos mokykla

11.15-11.25 Vienuolijos vyskupijoje ir jų indėlis į vyskupijos gyvenimą

11.30 Vyskupijos globėjo - šventojo Antano pristatymas

12.00 Iškilmingos šv. Mišios katedroje

Po šv. Mišių agapė prie Vilkaviškio parapijos salės

Tags: 

Prienuose įsikūrė Maltos Ordino pagalbos tarnyba

Prienuose įsikūrė Maltos Ordino pagalbos tarnyba. Tai katalikiška savanoriška organizacija, kurios tikslas padėti likimo nuskriaustiems žmonėms: vienišiems seneliams, neįgaliems. Maltos Ordino devizas ,,Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems“. Jeigu žinote savo aplinkoje, kaimynystėje, Prienų mieste tokių pagalbos reikalingų žmonių, prašome užeiti į zakristiją, duosime Maltos Ordino narių kontaktus.

Tags: 

Birželio 12 d. bus švenčiami šv. Antano atlaidai

Birželio 12 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Antano atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12 30 ir vakare 18 val. Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. Adoraciją užbaigsime Eucharistine procesija, o po to bus aukojamos sumos šv. Mišios. 8 ir 11 val. val. šv. Mišios bus aukojamos aukotojų į šv. Antaną intencijomis. Kviečiame tikinčiuosius atlaiduose gausiai dalyvauti, pakvieskite savo artimuosius, pažįstamus, bendradarbius.

Tags: 

Prasideda birželio mėnuo, kuris skirtas Švč. J. Širdies garbei

Prasideda birželio mėnuo, kuris skirtas Švč. J. Širdies garbei. Birželinės pamaldos vyks prieš vakarines šv. Mišias 17.15 val.

Tags: 

Gegužės 29 d. Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Gegužės 29 d.  Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Po 10 val. šv. Mišių bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos bei vaikai. O po sumos šv. Mišių bus daroma tradicinė Devintinių procesija - altorėlių apvaikščiojimas.

Tags: 

Penktadienį, gegužės 27 d.vyks Prienų jaunimo organizuojamos Gegužinės

Penktadienį, gegužės 27 d.vyks Prienų jaunimo organizuojamos Gegužinės. Prieš vakarines šv. Mišias bus kalbama švč. Mergelės Marijos litanija.

Po vakarinių šv. Mišių Prienų parapijos namuose vyks šokių vakaras. Šokisime liaudiškus šokius, prieš kiekvieną šokį bus vedama pamokėlė, tad kviečiame visus dalyvauti, tiek mokančius, tiek norinčius išmokti.

Ypač kviečiame jaunimą (ir ne tik).

Tags: 

Gegužės 3 d. 15 val. Prienų Just. Marcinkevičiaus bibliotekoje vyks knygos "Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija", pristatymas

Gegužės 3 d. 15 val.  Prienų Just. Marcinkevičiaus  bibliotekoje vyks knygos "Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija", pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei

Prasidėjo gegužės mėnuo, kuris skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks prieš vakarines šv. Mišias 17 45 val., o sekmadieniais po sumos šv. Mišių. Melsimės pagerbdami dangiškąją Motiną ir prašydami jos užtarimo visuose reikaluose.  Kviečiame kuo gausiau tikinčiuosius dalyvauti. Galima pelnyti visuotinius atlaidus.

Tags: 

Gegužės 2 d. kviečiame pasiklausyti kunigo Arūno Simonavičiaus mokymo

Gegužės 2 d., pirmadienį, kviečiame visus norinčius į parapijos namus paskutinį kartą prieš “vasaros atostogas” pabūti drauge, pabendrauti prie arbatos puodelio, o taip pat pasiklausyti svečio kunigo Arūno Simonavičiaus mokymo.

Beta kurso organizatoriai.

Tags: 

Balandžio 25 d. kviečiame pasiklausyti mokymo “Kuo ypatinga Šventoji Marija?”

Žinome daug vardų, kuriais vadinama Šventoji Marija: Jėzaus Motina, Dievo Gimdytoja, Mergelė, Bažnyčios Motina ir t.t. Sukurta daug gražių maldų ir giesmių prašant jos užtarimo. Bet ji buvo ir tiesiog moteris, daugiau nei prieš du tūkstančius metų vaikščiojusi žeme, jos gyvenimas buvo pripildytas rūpesčių, džiaugsmų ir kančių – kaip ir kiekvieno žmogaus; išgyveno iki senatvės.

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kuo ypatinga Šventoji Marija?” balandžio 25 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose. Lektorius – teologijos mokslų daktaras Benas Ulevičius.

Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Birželio 11 d. Vilkaviškyje vyks jaunimo diena

Birželio 11 d. Vilkaviškyje vyks jaunimo diena skirta paminėti vyskupijos 90-mečiui.

Vyskupo pasiūlymu, pirmieji 200 užsiregistravusių jaunuolių birželio 11 d. vyks į mūsų vyskupijos pirmtakę, istorinę Seinų vyskupijos katedrą, o grįžę kartu su visais kitais dalyvaus programoje Vilkaviškyje.

Numatoma programa:

09:00 Svečiuojamės Seinuose*
10:00 Baranausko kapo ir paminklo lankymas
10:30 Užkandis
11:30 Išvykimas iš Seinų į Punską
13:00 Išvykimas su lenkų ir lietuvių jaunimu į Vilkaviškį.

Tags: 

Gegužės 6–8 dienomis Vilniuje vyks Nacionalinis gailestingumo kongresas

2016 m. gegužės 6–8 dienomis Vilniuje vyks Nacionalinis gailestingumo kongresas – didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys, kuriame laukiami tikintieji iš visos Lietuvos. Dauguma kongreso renginių vyks Vilniaus senamiestyje, o pagrindine susibūrimo vieta taps Katedros aikštė.

Daugiau informacijos www.kongresas.lt

Prienuose registracija tel. 861212007 arba el. p.  arnas.budrius@gmail.com

Tags: 

Vaikučių Velykėlės Prienų parapijos namuose

      Nors šv. Velykų jau sulaukėme, jas džiugia širdimi šventėme, bet Velykų gėrio, džiaugsmo šviesa yra nušvietusi visą balandį. Tradiciškai Prienų parapijos namuose buvo švenčiamos vaikučių Velykėlės, viena iš velykinio laikotarpio švenčių. Prienų parapijos namų kūrybinio sambūrio vadovė Velykėlių organizatorė Regina Danulevičienė šventę simboliškai pavadino „Margučiu“. Į šventę sugūžėjo tikras vaikučių margumynas: priešmokyklinės gupės mokinukai iš „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir „Ąžuolo“ progimnazijos, Birštono gimnazijos pirmokėliai ir lopšelio-darželio „Saulutė“ mažyliai.

Tags: 

Balandžio 22 d. 18 val. mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Balandžio 22 d.  18 val. Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija R. Norvila mūsų bažnyčioje teiks Sutvirtinimo sakramentą. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Balandžio 18 d. mokymai tema “Kodėl gerbiame šventųjų relikvijas?”

“Relikvijos yra tai, kas priklausė asmenims, paskelbtiems šventaisiais. Katalikai rūpestingai saugo relikvijas ir jas gerbia. Kartais įvyksta stebuklų meldžiantis prie jų ar prie jų prisilietus.” (www.kunigas.lt)

Kviečiame pasiklausyti mokymo “Kodėl gerbiame šventųjų relikvijas?” balandžio 18 d., pirmadienį, Prienų parapijos namuose. Lektorius – teologijos mokslų daktaras Benas Ulevičius.

Pradžia 18.30 val.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos