Jūs esate čia

Vasario 3 d. šv. Mišios už „Žiburio“ gimnazijos įkūrėją

Vasario 3 d. 9 val. ryte šv. Mišios už „Žiburio“ gimnazijos įkūrėją ir ilgametį direktorių kan. Peliksą Martišių ir visą gimnazijos bendruomenę.

Tags: