Jūs esate čia

Naujienos

Kviečiame į Alfa kursą

Kokia gyvenimo prasmė? Kodėl Jėzus mirė? Ar Dievas gydo šiandien?

Iš kur žinoti, kad tai, kuo tikiu – tiesa?

Keli sau tokius ir panašius klausimus ir norėtum drauge ieškoti atsakymų?

Kviečiame į Alfa kursą. Tai 12 kassavaitinių susitikimų su mokymu, diskusijomis mažose grupelėse ir vienas šeštadienis kurso viduryje.

Šis kursas labiau orientuotas į netikinčiuosius ir niekada ar retai besilankančius bažnyčioje, tačiau tinka ir praktikuojantiems katalikams, taip pat visiems, norintiems susipažinti su krikščionybe, ieškantiems gilesnės gyvenimo prasmės.

Tags: 

Rugpjūčio 28 d. kviečiame į susitikimą su Prienų parapijos jaunimu

Prienų Jaunimas džiaugiasi sėkmingai sugrįžę iš Krokuvos ir dėkoja visiems už palaikymą. Kad Pasaulio Jaunimo dienose įgyta patirtis niekur nedingtų ir neliktų užmiršta, kviečiame visus į padėkos koncertą, kuris vyks rugpjūčio 28d. (paskutinįjį vasaros sekmadienį) po 10 val. Šv. Mišių. Koncerto metu bus galima ne tik pasiklausyti jaunimo atliekamų kūrinių, bet ir išgirsti liudijimus, kaip Jaunmo Dienų metu jaunuoliai išgyveno susitikimą su Dievu, Popiežiumi ir jaunimu iš viso pasaulio. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Steigiama dar viena maldos grupelė: „MOTINOS MALDOJE“

Steigiama dar viena maldos grupelė: „MOTINOS MALDOJE“.
Jeigu širdyje jaučiate troškimą kartu melstis už savo vaikus, anūkus, krikšto vaikus kviečiame prisijungti prie mūsų.
Maldos grupelė „MOTINOS MALDOJE“ rinksis trečiadieniais 18:45 po vakarinių Šv. Mišių parapijos namuose.                                                  
Pirmas susitikimas: 2016-08-17 d.  18:45 val.
 

Tags: 

Prienų parapijos jaunimo nuotykiai Pasaulio Jaunimo dienose

Praėjus didžiausiam pasaulyje renginiui, kuris suburia daugiausiai žmonių (jaunimo) iš viso pasaulio, norisi tiek daug papasakoti, nes ten tiek visko daug įvyko, bet vos pradėjus rašyti suprantu, kad to, ką patyrėme, aprašyti ir nupasakoti neįmanoma. Neįmanoma perteikti tų emocijų, kurios užplūsta pamačius tas susirinkusias minias, neįmanoma perteikti jausmo, kai du milijonai  jaunuolių iš viso pasaulio kartu švenčia Šv.

Tags: 

Vyko Vilkaviškio vyskupijos šeimų stovykla

Ilgąjį Joninių savaitgalį šeimos iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos vietų susirinko Kryžiuose. Čia vyko tradicinė šeimų stovykla, į kurią susirenka šeimos pabūti kartu, pabendrauti, pasidalinti savo patirtimi, pailsėti ir prasmingai praleisti savaitgalį nuostabioje gamtoje.

Visą savaitgalį stovyklos dalyvius džiugino šviečianti saulė, tad niekas nesušalo, o ir Dusios ežere išsimaudyti buvo smagi pramoga. Stovyklos dalyviams paskaitą apie Vilkaviškio vyskupijos istoriją vedė kun. kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis.

Tags: 

Liepos 2 d. į Prienus atvyks maldininkų grupė iš Lenkijos, kurie pėsčiomis keliauja į Vilnių, Aušros Vartus

Liepos 2 d., ateinantį šeštadienį į Prienus atvyks maldininkų grupė iš Lenkijos, kurie pėsčiomis keliauja į Vilnių, Aušros Vartus. Prienuose jie planuoja būti 14 00 val. Čia jie aplankys mūsų bažnyčią, pasimels, papietaus, trumpai pailsės ir keliaus toliau. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo auka ar maisto produktais prisidedate prie maldininkų pietų. Ypatingai dėkojame mūsų caritietėms, kurios rūpinasi jų priėmimu. Dievas teatlygina.

 

Tags: 

Birželio 30 d. Marijos Valtortos knygos „Taip man buvo atskleista Evangelija“ pristatymas ir paskaita

Birželio 30 d., ketvirtadienį, po vakaro šv. Mišių parapijos namuose bus Marijos Valtortos knygos „Taip man buvo atskleista Evangelija“ pristatymas ir paskaita „Motinų krikščioniška atsakomybė už vaikus“. Su Jumis bendraus br. kun. Antanas Grabnickas OFM. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Birželio 29 d. - šv. ap. Petro ir Pauliaus iškilmė

Birželio 29 d. -  šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos ryte 8 val. ir vakare 18 val. Ryte 8 val. melsimės aukotojų į šv. ap. Petrą ir Paulių intencijomis. 

Tags: 

Birželio 12 d. vyks Vilkaviškio vyskupijos 90-mečio iškilmes

Birželio 12 d. Kviečiame į Vilkaviškio vyskupijos 90-mečio iškilmes, korios vyks Vilkaviškio katedroje.

PROGRAMA:

10.80 Kauno sakralinės muzikos mokykla

10.45-11.05 kan. Kęstučio Žemaičio paskaita-įžvalgos „Vilkaviškio vyskupijos istorija“

11.05-11.15 Kauno sakralinės muzikos mokykla

11.15-11.25 Vienuolijos vyskupijoje ir jų indėlis į vyskupijos gyvenimą

11.30 Vyskupijos globėjo - šventojo Antano pristatymas

12.00 Iškilmingos šv. Mišios katedroje

Po šv. Mišių agapė prie Vilkaviškio parapijos salės

Tags: 

Prienuose įsikūrė Maltos Ordino pagalbos tarnyba

Prienuose įsikūrė Maltos Ordino pagalbos tarnyba. Tai katalikiška savanoriška organizacija, kurios tikslas padėti likimo nuskriaustiems žmonėms: vienišiems seneliams, neįgaliems. Maltos Ordino devizas ,,Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems“. Jeigu žinote savo aplinkoje, kaimynystėje, Prienų mieste tokių pagalbos reikalingų žmonių, prašome užeiti į zakristiją, duosime Maltos Ordino narių kontaktus.

Tags: 

Birželio 12 d. bus švenčiami šv. Antano atlaidai

Birželio 12 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Antano atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12 30 ir vakare 18 val. Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. Adoraciją užbaigsime Eucharistine procesija, o po to bus aukojamos sumos šv. Mišios. 8 ir 11 val. val. šv. Mišios bus aukojamos aukotojų į šv. Antaną intencijomis. Kviečiame tikinčiuosius atlaiduose gausiai dalyvauti, pakvieskite savo artimuosius, pažįstamus, bendradarbius.

Tags: 

Prasideda birželio mėnuo, kuris skirtas Švč. J. Širdies garbei

Prasideda birželio mėnuo, kuris skirtas Švč. J. Širdies garbei. Birželinės pamaldos vyks prieš vakarines šv. Mišias 17.15 val.

Tags: 

Gegužės 29 d. Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Gegužės 29 d.  Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Po 10 val. šv. Mišių bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos bei vaikai. O po sumos šv. Mišių bus daroma tradicinė Devintinių procesija - altorėlių apvaikščiojimas.

Tags: 

Penktadienį, gegužės 27 d.vyks Prienų jaunimo organizuojamos Gegužinės

Penktadienį, gegužės 27 d.vyks Prienų jaunimo organizuojamos Gegužinės. Prieš vakarines šv. Mišias bus kalbama švč. Mergelės Marijos litanija.

Po vakarinių šv. Mišių Prienų parapijos namuose vyks šokių vakaras. Šokisime liaudiškus šokius, prieš kiekvieną šokį bus vedama pamokėlė, tad kviečiame visus dalyvauti, tiek mokančius, tiek norinčius išmokti.

Ypač kviečiame jaunimą (ir ne tik).

Tags: 

Gegužės 3 d. 15 val. Prienų Just. Marcinkevičiaus bibliotekoje vyks knygos "Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija", pristatymas

Gegužės 3 d. 15 val.  Prienų Just. Marcinkevičiaus  bibliotekoje vyks knygos "Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija", pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos