Jūs esate čia

Naujienos

Verbų sekmadienis

      Verbų sekmadienis - antroji rekolekcijų diena. Sumos metu bus šventinamos Verbos ir einama procesija. Visose bažnyčiose bus daroma rinkliava Kunigų seminarijai - klierikų studijoms ir išlaikymui. Prašome pagal išgales prisidėti.

Tags: 

Kovo 14 d. 17.30 val. paskaita-mokymai “Eucharistijos Sakramentas. Liturgija”

Kovo 14 d. 17.30 val. Prienų parapijos namuose kviečiame pasiklausyti kunigo Viliaus Sikorsko (grigališkojo choralo magistras, humanitarinių mokslų daktaras) mokymo “Eucharistijos Sakramentas. Liturgija”. Kaip elgtis, kur kreipti savo mintis ir širdį Šventųjų Mišių metu, kad tas laikas neprailgtų, o taptų tikra dovana? Po mokymo galima pasilikti diskusijoms.

Tags: 

Iš piešinių parodos „Pasivaikščiojimas Vilniaus senamiestyje“ atidarymo...

     Iš piešinių parodos „Pasivaikščiojimas Vilniaus senamiestyje“ Prienų parapijos namuose atidarymo...
     Autorės žodis:
     „Senasis Vilnius... Katedra baltoji...
     Tai mano žemė – mylima, gimtoji!“

Tags: 

Vyko renginiai skirti pasiruošimui Pasaulio Jaunimo dienoms

     Kovo 6 d. Prienų parapijos jaunimas, besiruošiantis vykti į Pasaulio jaunimo dienas, organizavo Kaziuko mugę, piešinių parodos atidarymą bei koncertą, skirtą šv. Kazimiero garbei. Jau nuo ankstyvo ryto aplink bažnyčią buvo girdimas šurmulys – tai jaunimas ruošėsi mugei. Mugės metu buvo galima įsigyti rankų darbo papuošalų, naminių keksiukų, medaus, kitų skanumynų. Kiekvienas galėjo rasti mielą smulkmeną tiek sau, tiek savo artimiesiems.

Tags: 

Balandžio 23 d. piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai

Į piligriminį žygį  Alytus – Pivašiūnai
PALAIMINTI GAILESTINGIEJI, NES JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO (Mt 5,7)
kviečia Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato šeimos centras, Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato tikybos mokytojų metodinis centras, Kaišiadorių   vyskupijos Alytaus dekanato jaunimo centras ir Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanato katechetikos centras. 
Š.m. balandžio 23 d., šeštadienį, vyks  piligriminis žygis Alytus – Pivašiūnai, skirtas Gailestingumo metams, Pasaulio Jaunimo dienoms, ir Gyvybės dienai paminėti.

Tags: 

Kovo 7 d. mokymai apie atgailos sakramentą

7 dorybės, 7 didžiosios nuodėmės, Atgailos sakramentas – dauguma apie tai girdėjome dar vaikystėje, kai buvome ruošiami priimti Pirmąją Komuniją. Kaip visa tai suprasti ir praktiškai taikyti savo gyvenime kovo 7 d. 17.30 val. Prienų parapijos namuose mokys Griškabūdžio parapijos klebonas kunigas Vytautas Mazirskas. Po mokymo galima pasilikti diskusijoms.

Kviečiame visus norinčius. Renginys nemokamas.

Tags: 

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks kovo 19 - 20 dienomis

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks kovo 19 - 20 dienomis. Tai bus šeštadienis prieš Verbas ir Verbų sekmadienis.  Rekolekcijų dienomis Šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi 8; 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 17 val. Šeštadienį vakare 17 val. - susitaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi ir Šv. Mišios.  Rekolekcijas ves VDU dėstytojas, teol. dr. kun. Arvydas Kasčiukaitis. Kviečiame dalyvauti, kad vieningoje maldoje šlovintume Viešpatį, prašytume Jo malonės perkeisti mūsų širdis ir padaryti panašias į Jo Gailestingąją širdį.

Tags: 

Parapijos Caritas kviečia prisidėti prie vargstančių gyvenimo palengvinimo

   Gavėnia mus kviečia prie  atgailos, atsivertimo , susikaupimo, apmąstymų ir gerų darbų. Ypatingai šiais Gailestingumo metais. Žodis gailestingumas turi daug prasmių, viena iš jų - rūpestis žmonėmis, kuriems prasčiau sekasi gyvenime. O mes, daugelis žmonių, ar susimąstome apie tai? Ir mūsų bendruomenėje yra šeimų kur bedarbiai tėvai ar vieniša mama stokoja būtiniausių daiktų sau ir savo vaikams.

Tags: 

Vasario 29 d. vyks paskaita “Įkrikščioninimo sakramentai”

Dievas, trokšdamas, kad Jo sukurtas žmogus būtų labai laimingas, prigalvojo jam visokiausių dovanų. Ar mes žinome apie tas dovanas? Jei žinome, tai ar mokame “išspausti” visą jų duodamą naudą, kad gyventume laisvą ir pilnaveryišką gyvenimą? Apie tai vasario 29 d. 17.30 val. Prienų parapijos namuose mus mokys Skriaudžių parapijos klebonas kunigas Arūnas Simonavičius. Tema “Įkrikščioninimo sakramentai”. Po mokymo galima pasilikti diskusijoms.

Kviečiame visus norinčius. Renginys nemokamas.

 

Tags: 

Kaziuko mugė

KAZIUKO MUGĖ
Kovo 6 d., sekmadienį, vyks renginiai skirti paremti Prienų jaunimui dalyvausiančiam Pasaulio Jaunimo dienose. 
Numatoma programa:
    Prieš ir po 10 val. šv. Mišių vyks Kaziuko mugė.
    11:30 parapijos namuose vyks:
    Piešinių parodos atidarymas „Pasivaikščiojimas Vilniaus senamiestyje“.
    Koncertas skirtas šv. Kazimiero dienai. Programoje skambės klasikinės muzikos kūriniai atliekami pianinu, akordeonu, gitara, smuiku.
    Bendravimas prie arbatos.

Tags: 

Kviečiame jaunimą į Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje

Kviečiame jaunimą į Pasaulio jaunimo dienas, kurios šią vasarą vyks Krokuvoje.
Kviečiame jaunuolius 14 – 29 metų amžiaus registruotis į Pasaulio Jaunimo dienas, kurios vyks liepos 20 – 31d. Krokuvoje. Visi norintys vykti su Prienų dekanato grupe gali registruotis tel. 861212007 arba el. paštu: arnas.budrius@gmail.com
Daugiau informacijos apie PJD programą galima rasti: http://jaunimodienos.lt/pjd2016/

 

Tags: 

Kalėdojimo grafikas (atnaujinamas)

Parapijos kunigai kalėdos tokia tvarka:

Kovo 17 d. bus kalėdojamas Vartų kaimas

 

Tags: 

Beta kursas (atnaujinta)

Dešimt Dievo Įsakymų – tvora, apribojanti mano laisvę? O gal turėklai, kopiančiam į Dangų? Kiekvienas juos priimam savaip, o kaip iš tikrųjų?
  Apie visa tai klausėmės mokymo ir po to diskutavome vasario 15 dieną susirinkę Prienų parapijos namuose. Taip pradėjome Beta kursą, kurį žadame baigti balandžio gale, rinkdamiesi kiekvieną pirmadienį klausytis mokymo ir diskutuoti mažose grupelėse (arbatos pertraukėlės atsisakėme).

Tags: 

Valentino diena KITAIP ''Meilės nuotykis 3x77''

Jau devintą kartą Kauno arkivyskupija organizuoja Šv. Valentino dieną KITAIP. Jau ketvirtus metus šis renginys vyks Kauno Žalgirio arenoje. Renginys gimė kaip atsakas ir kvietimas paminėti šią dieną bei  įvairiomis meno formomis kalbėti apie tikrąsias vertybes, atsiduodančią ir dovanojančią Meilę. Vasario 14-osios kvietimas mylėti turi platesnę prasmę, nei proginiai meilės prisipažinimai. Kiekvienais metais švantė turi skirtingą temą ir kviečia dalyvaujančius pažvelgti į meilę vis kitu kampu.

Tags: 

Ketvirtadienis - Pasaulinė ligonių diena.

Ketvirtadienis - šv. Jono Pauliaus II-ojo paskelbta Pasaulinė ligonių diena. Tą dieną pasimelskime už sergančius, juos aplankykime

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos