Jūs esate čia

Naujienos

Kovo 10 d. kviečiame tėvus, kurų vaikai ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui, į susirinkimą

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui, kviečiame jus į susirinkimą skirtą tėvams. Susirinkimas vyks kovo 10 d. po vakarinių šv. Mišių parapijos namų salėje.

Tags: 

Kviečiame gavėnios metu eiti Kryžiaus kelią

Kiekvieną gavėnios penktadienį  17.20 val., o sekmadieniais 11.45 val. bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias.

Tags: 

Kovo 6 d. vaikų Pirmoji Išpažintis

Kovo 6 d. 16.30 val. bažnyčioje vyks vaikų, kurie antradieniais ir trečiadieniais lanko katechezes, Pirmoji Išpažintis. Kviečiame dalyvauti ir tėvus.

Tags: 

Kovo 5 d. kviečiame į katechezę tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, kviečiame jus į katechezę (skirtą tėvams). Katechezė vyks kovo 5 d. 18 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Kovo 4 d. Šv. Kazimiero iškilmė

Kovo 4 d. švęsime Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmę. Kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose 18 val.

Tags: 

Prasideda Gavėnia

Gavėnia prasideda vasario 26 d. Pelenų diena.

Penktadieniais 17.20 val. ir sekmadieniais 11.45 val. bus einamas Kryžiaus kelias. Kviečiame dalyvauti.

Tags: 

Prienų dekanato Šeimos centras kviečia į sužadėtinių kursus

Sužadėtiniai rengiami santuokai pagal atnaujintą programą "Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti" (Kor. 4, 9 - 10). Tai darbas grupėse, dalijantis patirtimi, atliekant pratimus, sprendžiant situacijas, diskutuojant. Vienas susitikimas trunka apie dvi valandas. Viso yra aštuoni susitikimai:
 

Tags: 

Tęsiamas kalėdojimas – parapijos lankymas (atnaujinta)

Tęsiamas kalėdojimas – parapijos lankymas.

Vasario 16 d. po sumos šv. mišių bus kalėdojama Pošvenčio kaimas,

Vasario 18 d. Stadiono ir Maironio gatvės,

Vasario 21 d. Vytauto g. 27 namas,

Vasario 22 d. Kudirkos gatvė.

Kovo 1 d. Alksnių, Klonio, Pakalnės, Mykolaičio Putino ir Lakštingalų g. 

Kovo 3 d. Šiauliškių k.

Kovo 5 d. Ignacavo vienkiemis

Kovo 7 d. F. Martišiaus, Alyvų, Šiltnamių g.

Kovo 8 d. Valančiaus g.

Kovo 14 d. Skersabalio ir Užbalių k.

Kovo 21 d.- Basanavičiaus g.

Tags: 

Vasario 20 d. kviečiame į katechezę tėvams

Mieli tėveliai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, kviečiame jus į katechezę (skirtą tėvams). Katechezėkuri vyks vasario 20 d. 18 val. parapijos namų salėje.

Tags: 

Vasario 16-ąją pradėsime švęsti šv. Mišiomis

Vasario 16-ąją pradėsime švęsti 10 val. šv. Mišiomis už Lietuvą.

Tags: 

Vasario 5 d. šv. mergelės ir kankinės Agotos minėjimas

Vasario 5 d. šv. mergelės ir kankinės Agotos minėjimas. Vakare 18 val. bus šventinama duona ir vanduo, kaip priemonė prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

Tags: 

Vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas

Vyskupo ir kankinio Blažiejaus minėjimas vasario 3 d. 18 val Šv. Mišiose bus šventinamos žvakės ir prašysime, kad šv. Blažiejui užtariant, Viešpats apsaugotų nuo gerklės ligų ir kitų susirgimų.

Tags: 

Vasario 3 d. šv. Mišios už „Žiburio“ gimnazijos įkūrėją

Vasario 3 d. 9 val. ryte šv. Mišios už „Žiburio“ gimnazijos įkūrėją ir ilgametį direktorių kan. Peliksą Martišių ir visą gimnazijos bendruomenę.

Tags: 

Prienų dekanato Šeimos centras kviečia į sužadėtinių kursus

Sužadėtiniai rengiami santuokai pagal atnaujintą programą "Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti" (Kor. 4, 9 - 10). Tai darbas grupėse, dalijantis patirtimi, atliekant pratimus, sprendžiant situacijas, diskutuojant. Vienas susitikimas trunka apie dvi valandas. Viso yra aštuoni susitikimai:
 

Tags: 

Vasario 2 d. Kristaus paaukojimo šventė

Vasario 2 d. Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios) ir pašvęstojo gyvenimo diena. Sumos šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės.

Tags: 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Naujienos