Jūs esate čia

MALDOS GRUPĖS

"Lectio Divina". Šv.Raštas yra Dievo Žodis, Dievo Laiškas (LECTIO DIVINA) skirtas mums visiems ir man asmeniškai. Užsiėmimo metu skaitome šv.Rašto ištrauką, gilinamės į teksto prasmę ir tyloje, išgyvendami Dievo artumą, klausiame savęs - ką Dievas nori pasakyti man? Po to pasidaliname savo įžvalgomis bendrame rate. Kaip Dievas mane prakalbino, kokie teksto žodžiai palietė mano širdį, ką turėčiau pakeisti savo gyvenime? LECTIO DIVINA užsiėmimai vyksta penktadieniais parapijos namuose po vakarinių šv.Mišių. Dalyvių grupelė maža. Nežiūrint to, jau septinti metai susitinkam ir gilinamės į Dievo Žodį, skirtą mums. Visus, kurie nori geriau pažinti Dievą ir save, kviečiame į LECTIO DIVINA susitikimus. Renkamės penktadieniais 18.30 val. parapijos namuose. Norintieji sužinoto daugiau prašome pasiteirauti Vidos, tel.861499427.

grupelė: „MOTINOS MALDOJE“.
Jeigu širdyje jaučiate troškimą kartu melstis už savo vaikus, anūkus, krikšto vaikus kviečiame prisijungti prie mūsų. Maldos grupelė „MOTINOS MALDOJE“ renkasi trečiadieniais po vakarinių Šv. Mišių parapijos namuose.