Jūs esate čia

Kunigo H. Šulco laiškas

Mielieji Bičiuliai,

nuoširdžiai sveikinu iš Jaunimo sodybos Žemaitijoje, kur tęsiama graži veikla su vaikais ir jaunimu iš socialiai silpnų šeimų. Jau keletą  metų Jaunimo sodyba  yra vieta, kur ištisus metus mielai atvyksta įvairios jaunimo ir suaugusiųjų grupės: konferencijoms, susikaupimo savaitgaliams, rekolekcijoms. Praeitą rudenį čia vyko visos Lietuvos policijos kapelionų suvažiavimas – konferencija. Vasarą vyksta įvairios stovyklos, tad  per trejetą vasaros mėnesių Jaunimo sodyba sulaukia apie 1500 lankytojų.  Stovyklaujančios grupės prisideda prie didėjančio Jaunimo sodybos savarankiškumo.

Ruandoje Jaunimo sodyba yra kito masto ir pobūdžio: įkurtame našlaityne nuolat gyvena apie 100 našlaičių,  apie 500 vaikų iš apylinkės dėl nuotolinio rėmimo turi galimybę lankyti mokyklą. Lietuvoje yra  apie 150 šių mokinukų rėmėjų. Čia turime ir savo gimnaziją su aukštuoju technikos institutu, kur galėtų mokytis per 500 mokinių, bet šiuo metu turime apie 300. Gimnazijai vadovauja moteris, kuri buvo tarp pačių pirmutinių vaikų, kuriuos sutelkiau, kai prieš 35 metus pradėjau veiklą Ruandoje. Gimnazijos vadovė Italijoje daktaro laipsniu baigė universitetą ir iki šiol labai kompetetingai vadovauja mūsų gimnazijai.

Gimnaziją ir našlaityną aptarnauja nemažas personalas. Jaučiuosi laimingas ir dėkingas, kad jau virš 30 m.  apie 50 asmenų iš apylinkės turi pastovų darbą ir tokiu būdu gali išlaikyti savo šeimas, gerinti gyvenimo sąlygas.

Ir Ruandoje ir Lietuvoje prie bendro Jaunimo sodybos išlaikymo prisideda mūsų laukai ir sodai. Ruandoje džiaugiamės ir medžio apdirbimo, metalo suvirinimo bei keramikos produkcija.

Kas tęs visą tai, kai tavęs nebebus? – manęs dažnai klausia bičiuliai. Šis klausimas pasidarė opus, nes 2014 m. spalio mėn. man sukako 75 m. Metų skaičius didėja, o jėgų darosi vis mažiau...

Jaunimo sodybos ir Lietuvoje ir Ruandoje yra viešos įstaigos, įkurtos pagal  vietinės valdžios reikalavimus ( Labdaros ir paramos fondai ) ir pagal įstatus yra užtikrinama jų paskirtis  - tarnystė ir pagalba paramos reikalingam jaunimui. Šie fondai nepriklauso nuo vieno asmens, o turi vadovaujančius komitetus.

Ruandoje ši tarnyba ir jaunimui ir  apylinkės vargdieniams jau vyksta virš 30 m., Lietuvoje – apie 20 m.. Man tai yra didelis padrąsinimas, kad per tuos metus buvo atlikta naudinga ir kilni tarnystė, o dosnių žmonių ištikima pagalba man yra apčiuopiama palaima.

Linkiu Jums visiems gausios palaimos ir malonaus pavasario!

Dėkingomis širdimis Kunigas Šulcas ir Jaunimėlis

 

Tags: