Jūs esate čia

Liepos 24 d. šv. Onos atlaidai

Liepos 26 d. Bažnyčia pagerbia du ypatingus šventuosius – Joakimą ir Oną. Ypatingus, nes jie laikomi Mergelės Marijos tėvais ir Įsikūnijusio Dievo Žodžio seneliais. Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva nuo šių metų paskutinis liepos sekmadienis (jis būna arčiausiai šių šventųjų minėjimo) yra minimas kaip senelių ir pagyvenusių žmonių diena.
Prienų parapijoje šventuosius Oną ir Joakimą pagerbiame švęsdami atlaidus.
Kviečiame visus liepos 24 dieną drauge švęsti šventos Onos atlaidus.
Šv. Mišios 8, 10, 12.30 ir 18 val. Labai prašome visus, kas tik galite, dalyvauti procesijoje prieš 12.30 val. šv. Mišias: vaikus, jaunimą, vyresnius žmones, vyrus ir moteris. Po šių Mišių kviečiame į agapę bažnyčios šventoriuje: atsigaivinsim, pasivaišinsim, pabendrausim, pasilinksminsim.

Tags: