Jūs esate čia

Verbų sekmadienis balandžio 10 d.

Ketvirtadienį (kovo 7 d. 11,30 Rožinio malda ir 12.00 Šv. Mišios, kurias transliuos per Marijos radiją.
Penktadienį (kovo 8 d.) 18.00 melsimės už onkologinius ligonius ir visus sergančiuosius.
Sekmadienį (balandžio 10 d.) švęsimime Verbas, rinkliava bus daroma seminarijai ir sielovadiniams projektams paremti.

Tags: