Jūs esate čia

Gavėnios rekolekcijos balandžio 2 d.

Rekolekcijos prasidės šeštadienį (balandžio 2d.)
Šv. Sakramento adoracija po 10 val. Šv. Mišių nuo 11.00 val.
Kviečiami vis asmeniniam pasibuvimui su Kristumi.
16.00 val konferencija/mąstymas
17.00 atgailos pamaldos
18.00 Šv. Mišios
Sekmadienį (balandžio 3d.)
Kunigas Mindaugas Martinaitis Mišiose sakys pamokslus ir klausys išpažinčių.
Visus maloniai kviečiame dalyvauti rekolekcijose ir ruoštis Velykų iškilmės šventimui

Tags: