Jūs esate čia

Gruosžio 11 d. (šeštadienį) prasideda advento rekolekcijos

Šeštadienį I-ji rekolekcijų diena
14.00 Konferencija, mąstymas ir Švč. Sakramento adoracija
17.00 atgailos pamaldos
18.00 Šv. Mišios
Sekmadienį II- ji diena, rekolekcijas praves kun. Mindaugas Martinaitis

10.00 valandą Šv. Mišias aukos jo ekscelencija vysk. Eugenijus Bartulis ir po Šv. Mišių pristatys savo išleistą kalendorių, kurį taip pat bus galima įsigyti.

Tags: