Jūs esate čia

Pradedama vaikų ir jaunuolių registracija Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui

     Pradedama mūsų parapijoje vaikų (sulaukusių 10 m.) ir jaunuolių (sulaukusių 13 m.)
registracija į pamokas ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.
Registruotis galima bažnyčioje arba mokykloje pas tikybos mokytojus. Apie pirmą susitikimą
bus pranešta vėliau.

Tags: