Jūs esate čia

Pusę amžiaus - su Prienų krašto žmonėmis

     Sekmadienį Sumos šv. Mišių metu Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje susirinkę Prienų krašto žmonės ir garbūs svečiai meldėsi kartu su monsinjoru Juozapu Užupiu, dėkojančiu Dievui už gyvenimo metus ir pašaukimą, minint jo gyvenimo 90-ties metų sukaktį. Padėkos šv. Mišioms vadovavo JE Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, homiliją sakė Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Vytautas Mazirskas.
Jis - buvęs prieniškis, vienas iš tų, kuriems monsinjoras padėjo susivokti gyvenime. Ir kunigas Vytautas – ne vienintelis mūsų krašto jaunas žmogus, kuriam jubiliatas padėjo surasti savo pašaukimą. Per keturiasdešimt penkerius tarnystės prieniečiams metus monsinjoras į kunigystę palydėjo ir daugiau jaunuolių, savo išmintimi bei patarimais pasidalijo su gražiu būriu vikarų, šiandien sėkmingai besidarbuojančių klebonais kitose parapijose.
Monsinjoras Užupis buvo ir vienas iš ryškiausių Atgimimo šauklių Prienuose, jo rūpesčio ir pastangų dėka daug nuveikta tvarkant bažnyčią ir parapijai grąžintus pastatus, organizuojant Carito, jaunimo ir kitų organizacijų veiklą.
     Tarp šv. Mišių dalyvių buvo ir nemažai buvusių prieniškių, atvažiavusių iš kitų Lietuvos vietovių. Juos čia atvedė noras padėkoti už suteiktą dvasinę paramą, už palaimintą santuoką, už suteiktus Krikšto ir Sutvirtinimo  sakramentus vaikams, anūkams arba tiesiog už šiltą, jaukią dvasinę bendrystę.
     Taigi, pasibaigus šv. Mišių iškilmei, monsinjoras buvo apsuptas gausaus sveikintojų būrio. Jubiliatui dėkojo ir ilgų gyvenimo metų linkėjo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Seimo narys Andrius Palionis, mokyklų, bendruomenių nariai, giesmininkai, maltiečių ir jaunimo atstovai, giminės, bičiuliai. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro delegatai savo sveikinimus prakalbino daina. Pats jubiliatas kaip visada buvo geros nuotaikos ir visus sveikintojus pradžiugino taikliu sąmojumi ar gražiu prisiminimu, suvedusiu įvairiomis gyvenimo akimirkomis.

Ramutė Šimukauskaitė

 

Tags: