Jūs esate čia

Advento rekolekcijos vyks gruodžio 22 - 23 dienomis

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 22 - 23 dienomis.  Rekolekcijas pradėsime šeštadienį vakare 18 val. susitaikinimo pamaldomis, po kurių bus aukojamos Šv. Mišios ir sakoma homilija. Sekmadienį Šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi: 8; 10; 12.30 val. ir vakare 18 val. Taigi dalyvaukime rekolekcijose, daugiau laiko skirkime maldai, rūpestingai pasiruoškime adventinei išpažinčiai. Rekolekcijas ves Marijampolės Bazilikos klebonas, teologijos  dr. kun. Andrius Šidlauskas.
Gruodžio 23 d., sekmadienį, rinkliava bus daroma  tikinčiųjų aukomis išlaikomai kunigų seminarijai - klierikų studijoms ir išlaikymui bei jaunimo sielovadai. Už jūsų aukas iš anksto dėkojame.

Tags: