Jūs esate čia

Didžiojo tridienio pamaldos

Velykų tridienio, t.y. didžiojo ketvirtadienio, penktadienio ir šeštadienio pamaldos vyks vakarais 18 val.

Didysis Ketvirtadienis - Paskutinės vakarienės Šv. Mišios .
Didysis Penktadienis - Kristaus Kančios  pamaldos .
​Didysis Šeštadienis - Velyknakčio Šv. Mišios.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Didįjį Penktadienį bus daroma rinkliava visuotinės Bažnyčios reikalams - Šventosios Žemės šventovių išlaikymui.

Tags: