Jūs esate čia

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS 2018 m. KOVO 24 – 25 DIENOMIS

REKOLEKCIJŲ DIENOTVARKĖ:

Kovo 24 diena    

(šeštadienis)

8.00 val. – rekolekcijų pradžia, himnas Šv. Dvasiai, Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;

12.30 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

17.00 val. – SUSITAIKINIMO PAMALDOS su individualia išpažintimi, po jų Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Kovo 25 diena

(Verbų sekmadienis)

8.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu);

11.45 val. – Kryžiaus kelio malda;

12.30 val. – Verbų šventinimas, procesija. Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Rekolekcijų pabaiga.

18.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Rekolekcijas ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Rekolekcijų dienomis bus daugiau svečių kunigų, tad kviečiame tuo pasinaudojant švęsti Susitaikinimo sakramentą (atlikti išpažintį), kad neliktų paskutinėms dienoms prieš Šv. Velykas.

Kviečiame visus drauge išgyventi Dievo gailestingumą ir artumą šiomis dienomis.

 

Tags: