Jūs esate čia

Prašome pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai.

Kreipiamės į visus, kurie dirbate, prašydami pasinaudoti įstatymo numatyta teise pervesti 2 % sumokėto pajamų mokesčio mūsų bažnyčiai. Tai puiki galimybė, neišleidžiant nei vieno papildomo cento, paremti Bažnyčią ir jos veiklą. Prašome užeiti į zakristiją ar kleboniją, užpildysime prašymo formą, tereikės nunešti į mokesčių inspekciją. Tai galima padaryti ir elektroniniu būdu. Esame visiems dėkingi už jūsų prisidėjimą prie Bažnyčios išlaikymo, jos veiklos ir remontų. Dievas teatlygina!

Prašymai priimami iki gegužės 1 d.

Gavėjo pavadinimas Prienų Kristaus apsireiškimo parapija
Juridinio asmens kodas 291289050
Adresas Kęstučio g. 7, 59129 Prienai
Bankas AB DNB bankas
A. s. LT284010041100050785

Tags: