Jūs esate čia

Kovo 25 d. - Verbų sekmadienis

Verbų sekmadienį visose bažnyčiose bus daroma rinkliava Kunigų seminarijai - klierikų studijoms ir išlaikymui. Prašome tikinčiuosius pagal išgales prisidėti.

Verbų sekmadienį prieš kiekvienas šv. Mišias iš Prienų parapijos jaunimo galėsite įsigyti verbas. Už verbas surinktos aukos bus skirtos vyskupijos jaunimo dienoms Alytuje ir jaunimo susitikimui su Popiežiumi Vilniuje bei kitai jaunimo veiklai paremti. Tad kviečiame įsigyti verbą ir taip paremti jaunimo veiklą Prienuose. Jaunimą bus galima atpažinti iš ryškių geltonų liemenių.

Tags: