Jūs esate čia

Gavėnios rekolekcijos vyks kovo 24 - 25 dienomis

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks kovo 24 - 25 dienomis. Tai bus šeštadienis ir Verbų sekmadienis. Rekolekcijas ves Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Rekolekcijų dienomis Šv. Mišios bus aukojamos ir pamokslai sakomi 8; 10 val., suma 12.30 val. ir vakare 17 val. Šeštadienį vakare 17 val. - susitaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi ir Šv. Mišiomis.  Kviečiame dalyvauti, su pasitikėjimu ir meile žvelgti į Viešpatį, prašyti sustiprinti mus visuose pasiryžimuose įveikti savo paklydimus, nugalėti savyje bet kokį blogį ir kaip Jis nešti šviesą pasauliui.

Tags: