Jūs esate čia

Maltos Ordino akcija “Lurdo žvakės”

   Maltos Ordino pagalbos tarnyba ir Jaunieji maltiečiai vykdo “Lurdo žvakių” akciją.

   Akcijos tikslas – nuvežti maldas, intencijas ar prašymus Šv. Mergelei tų žmonių, kurie, deja, negali keliauti kartu į Lurdą.

   Šios akcijos metu, žmonės, už auką gali įsigyti Lurdo žvakę bei  ant intencijos lapelio gali užrašyti savo prašymus, norus ir perduoti  juos maltiečiams. Visos intencijos bus surenkamos bei vežamos į Lurdą, kur jos sudegs lietuviškų Mišių Lurdo Grotoje (Šv. Mergelės apsireiškimo vietoje) metu. Surinktos aukos yra skiriamos neįgaliųjų, keliaujančių kartu piligriminėje kelionėje, išlaidų daliai finansuoti.

   Gegužės pradžioje (pirmą savaitgalį) rengiama viso pasaulio maltiečių piligrimų kelionė į Lurdą. Svarbu nuvežti negalią turinčius asmenis, nes tikime, kad gali įvykti stebuklas ir jie gali išgyti,  bei nugabenti  žmonių maldas, intencijas ar prašymus Švč. Mergelei Marijai, kuriuos jie parašė aukodami.

 

Plačiau apie Lurdo žvakių akciją:

❖ Tradicinė ir kasmetinė maltiečių akcija, kuri vykdoma Lietuvoje nuo 2007-ųjų metų;

❖ Akcija, į kurią įsitraukia maltiečių ir jaunųjų maltiečių grupės visoje Lietuvoje;

❖ Akcija, vykstanti prieš piligriminę kelionę į, Šv. Mergelės Marijos apsireiškimu ir stebuklingais išgijimais garsėjantį Prancūzijos miestą, Lurdą;

❖ Akcija, kurios metu, visi negalintys keliauti į piligriminę kelionę, už tam tikrą auką gali įsigyti Lurdo žvakę bei užrašyti savo maldą, prašymą ar intenciją ant specialiai paruoštų lapelių. Jie bus nuvežti į Lurdą ir per Motinos dieną sudeginti Lurdo Grotoje (Šv. Mergelės apsireiškimo vietoje);

Nuo ko viskas prasidėjo?

1958 metais Pijus XII lankėsi Lurde kaip popiežius delegatas. Tuo metu Popiežius išleido encikliką - Lurdo Piligrimystė. Šiam popiežiaus poelgiui įtakos turėjo tai, jog prieš šimtmetį Lurde apsireiškė Švč. Mergelė Marija jaunai merginai Bernadetai. Popiežius norėdamas paminėti šią progą paskelbė kas metinę kelionę į apreiškimo vietą. Lurdas vis dar yra viena iš populiariausių pasaulio piligrimų vietų ypač tarp ligonių. Nors fizinis išgijimas yra gan retas atvejis, bet dauguma žmonių bei piligrimų patiria vidinius stebuklus. Maltiečiai norėdami į stebuklais garsėjantį miestą nuvežti žmones, kurie negali patys nuvykti pradėjo vykdyti Lurdo žvakių akciją. Šiais metais bus minimos 60-tosios metinės kai į Lurdą vyksta maltiečiai. Tačiau nuo apsireiškimo jau praėjo 160metų.

Koks yra Lurdo žvakių akcijos tikslas?

❖ Suteikti galimybę į piligriminę kelionę į Lurdą vykti neįgaliems asmenims.

❖ Skatinti žmones, kurie negali vykti užrašyti intencijas, maldas ir prašymus.

Kokios yra pagrindinės Lurdo žvakių akcijos datos?

❖ Iki sausio 16 dienos – poreikių analizė, žvakių, intencijų lapelių bei plakatų gaminimas;

❖ Iki vasario 10 dienos – žvakių, intencijų lapelių Kam yra skiriamos aukos, surinktos Lurdo žvakių akcijos metu?

❖ Fizinę negalią turinčių asmenų piligriminės kelionės išlaidoms padengti;

❖ Padėjėjų (helperių), kurie visos kelionės metu rūpinasi neįgaliaisiais, kelionės išlaidoms padengti.

Kas organizuoja Lurdo žvakių akcijas miestuose?

❖ Jaunųjų maltiečių grupės;

❖ Maltiečių grupės;

❖ Maltiečių įgalioti asmenys (pagal atskirą susitarimą).

Kuo pasirūpina maltiečių grupės, kurios vykdo akciją?

❖ Vieta, kur bus vykdoma akcija (bažnyčia, grupės patalpos, miesto aikštė ar kt.);

❖ Kvietimais miesto bendruomenei (facebook‘e, plakatais ir kt.);

❖ Sklandžiu ir tvarkingu akcijos vykdymu bei ataskaitų pateikimu. Kuo pasirūpina organizatoriai?

❖ Žvakėmis (užsakymu ir perdavimu miestams);

❖ Intencijų lapeliais (užsakymu ir perdavimu miestams);

❖ Plakatais (užsakymu ir perdavimu miestams);

❖ Naujienų paskelbimu internetinėje erdvėje apie akciją miestuose.

Ką dar turėtumėte žinoti?

❖ Paaukojęs žmogus gauna žvakę atminimui ir specialų intencijų lapelį. Ant intencijų lapelio užrašomas prašymas, malda ar intencija, o tada lapelis plėšiamas per pusę. Vieną pusė lieka asmeniui, o kita keliauja į indą, kuriame renkamos intencijos.

❖ Siūloma aukos kaina už žvakę yra 2 eurai. Tačiau jei asmuo negali tiek skirti, duodame jam žvakę už mažesnę auką;

❖ Užrašyti intencijų lapeliai yra pašventinami kunigo ir sudeginame Grotoje per Motinos dieną;

❖ Žvakės yra pašventintos kunigo;

❖ Jei renkate lėšas neįgaliojo kelionei, reikėtų nurodyti visą informaciją, kurios reikalauja registracijos formoje neįgaliesiems, kurią rasite prisegtą prie elektroninio laiško.

❖ Dėl fizinių kliūčių kelionėje iš viso gali dalyvauti tik 6 neįgalieji (lėktuve 3) turintys fizinę negalią ir judantys vežimėlyje. Protinę negalią turinčius asmenis taip pat galima registruoti, tačiau tai priklauso nuo negalės lygio;

❖ Lurdas yra ypatingas miestas pietų Prancūzijoje. Katalikai tiki, kad šioje vietoje Šv. Bernadetai Subiru net 18 kartų yra apsireiškusi Švč. Mergelė Marija. Marija liepė Bernadetai kalbėti rožančių už nusidėjėlių atsivertimą ir atkasti urve glūdintį šaltinį, kurio vanduo stebuklingai 3 gydys ligonius. Šaltinio vietoje buvo pastatyta Lurdo šventovė Kripta (La Crypte) - katalikų pasaulyje garsiausia ir labiausiai lankoma piligriminė vieta.

❖ Jau 60-dešimt metų vykstą Maltos ordinas, todėl prisijungimas prie akcijos grupėms yra privalomas.

Pasiūlymai ir/ar patarimai:

❖ Paprašyti, kad kunigas mišių metu papasakotų apie akciją ir pakviestų žmones rašyti intencijas bei įsigyti žvakių;

❖ Svarbu vykdyti akciją Verbų sekmadienį, nes šią dieną susirenka daug tikinčiųjų;

❖ Kviečiant žmones, svarbu pabrėžti, kad intencijos Lurde būna paaukotos per motinos dieną. Tai reiškia, jog yra puiki proga parašyti intencijas už savo mamas;

❖ Jei turite, vilkėti maltietišką atributiką (marškinėliai, džemperiai, skarelės, šalikai ir kt.);

❖ Tris savaites iš eilės nesiūlome vykti su Lurdo žvakėmis į tą pačią bažnyčią.

❖ Mišios yra per Motinos dieną, todėl kviečiame rašyti intencijas už gyvas ir mirusias mamas. 

Tags: