Jūs esate čia

Prienų parapijos žmonės dalyvavo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju šventėje birželio 25 d.

Birželio 25 d. 14 val. iškilminga procesija į Katedros aikštę atlydėtas Teofiliaus Matulionio sarkofagas.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas kreipėsi į popiežiaus legatą kardinolą Angelo Amato, prašydamas paskelbti palaimintuoju arkivyskupą ir kankinį Teofilių Matulionį.

Beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Mindaugas Sabonis perskaitė trumpą arkivyskupo Teofiliaus biografiją.

Kardinolas Amato, perskaitė popiežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką, kuriame sakoma:

Mes, išpildydami Mūsų Brolio Jono Ivanausko, Kaišiadorių vyskupo, ir daugelio kitų brolių vyskupystėje, ir daugybės Kristų tikinčiųjų maldavimus, patariant Šventųjų skelbimo kongregacijai, savo Apaštaline galia patvarkome, kad Garbingasis Dievo tarnas Teofilius Matulionis, Arkivyskupas-Kaišiadorių vyskupas, kankinys, ganytojas pagal Kristaus širdį, didvyriškas Evangelijos liudytojas, drąsus Bažnyčios ir žmogaus orumo gynėjas, ateityje būtų vadinamas Palaimintojo vardu ir kasmet birželio mėnesio keturioliktąją dieną būtų švenčiamas teisės nustatyta tvarka ir nustatytoje vietoje.

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Duota Romoje, prie Šventojo Petro, gegužės mėnesio 13 dieną, minint Fatimos Palaimintąją Mergelę Mariją, du tūkstančiai septynioliktais Viešpaties ir penktais Mūsų Pontifikato metais.

Pranciškus

 

Prienų parapijos žmonės Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju šventėje birželio 25 d.

Tags: