Jūs esate čia

Artėja Lietuvos jaunimo dienos

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ Lk 12, 34

Birželio 27 – 28 dienomis VII – tą kartą vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos Alytuje sukvies iki 6000 dalyvių džiaugtis, švęsti, dalintis bei ieškoti Lobio kartu.

Lietuvos jaunimo dienos tęsia Pasaulio jaunimo dienų tradiciją, pradėtą prieš 25 metus ir yra skirtos tikinčiam ir ieškančiam jaunimui. Tai yra „keliaujantis“ nacionalinis, atviras visiems jauniems žmonėms susitikimas, vykstantis vis kitame Lietuvos mieste.

Jaunimo dienos buvo inicijuotos popiežiaus Jono Pauliaus II. 1984 metais popiežius pakvietė jaunus žmones iš viso pasaulio švęsti Verbų sekmadienį Romoje, Šv. Petro aikštėje. Susitikimas sulaukė didelio pasisekimo – susirinko daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių. Popiežius nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje. Jau 1985 metais pasaulio jaunimo dienos buvo paskelbtos reguliariu renginiu. Jos minimos kiekvienų metų Verbų sekmadienį, o kas trečius metus sukviečia visą pasaulio jaunimą į tarptautinį susitikimą.

Lietuvos jaunimo dienų ištakomis galima laikyti susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II 1993 09 06 Kaune, Dariaus ir Girėno stadione.

Lietuvos jaunimo dienos yra ne vien tik dviejų dienų šventė, bet ir kvietimas leistis į tikėjimo kelionę kartu su savo bendraamžiais, draugais. Tai vidinio ieškojimo ir augimo laikas. Tam, kad Lietuvos jaunimo dienos įvyktų ir būtų prasmingos, reikalingas kiekvieno dalyvio pasiruošimas. Prienuose pasirengimas vyksta: mokytojos Daivos grupė pirmadieniais 14.30 val. 78 kab., Renuovos pagrindinėje mokykloje; mokytojos Jūratės grupė renkasi penktadieniais 13.40 val. Žiburio gimnazijoje; kunigo Arno grupė renkasi pirmadieniais 16.30 val. Prienų parapijos namuose. Kontaktai: mokytojos Daivos Anžaitės tel. nr. 8 675 901 39, mokytojos Jūratės Liubamirskaitės tel. nr. 8 600 421 36, kun. Arno Budriaus tel. nr. 8 612 120 07.

Vienas iš Lietuvos jaunimo dienų simbolių yra kryžius. Šis kryžius 2004 metais Lietuvos jaunimo dienų metu buvo nešamas piligriminėje kelionėje į Kryžių kalną, kuriame stovėjo iki 2007 m. vasaros. LJD 2007 dalyviams Klaipėdoje tarptautinės katalikų maldos ir evangelizacinės mokyklos ,,Jeunesse et Liumere“ vadovas kun. Rene Lucas sakė: ,,Lietuvos tikintiesiems dabar reikia nešti kryžius ne į Kryžių kalną, o iš jo – į pasaulį, į savo kasdienę aplinką“. Po Lietuvos jaunimo dienų Klaipėdoje šis kryžius nuo 2009 metų pradžios keliavo po visas septynias Lietuvos vyskupijas. Jis tapo artėjančių Lietuvos jaunimo dienų šaukliu. Kryžius keliavo 535 dienas, su juo susitiko beveik 32 000 žmonių 140 parapijų. 2013 metais LJD kryžius buvo sutinkamas jaunimo susitikimuose Kauno miesto parapijose, o prieš Lietuvos jaunimo dienas Alytuje jis keliauja po visas Lietuvos vyskupijas.

Šiuo metu, nuo gegužės 1 d. iki 8 d. šis kryžius „vieši“ Prienų Kristaus Apreiškimo bažnyčioje. Kviečiame jaunimą ir visus, kuriems rūpi Lietuvos ir Prienų krašto jaunimas, pabudėti maldoje prie kryžiaus.

Parengė Danutė Olsevičienė

Nuotraukos kun. Arno Budriaus

 

Tags: