Jūs esate čia

Birželio 5 d. Tėvo diena ir Sekmines

Birželio 5 d. švesime Tėvo dieną ir Šv, Dvasios atsiuntimo iškilmę (Sekmines). Mišių metu melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Mišios bus aukojamos visą savaitę po to už gyvus ir mirusius tėvus.
Po 10.00 val. Šv. Mišių bus koncertas, kurį atliks saksofonistų kvartetas.

Tags: