Jūs esate čia

Liepos 25 d. šv. Onos atlaidai Prienų bažnyčioje

Liepos 25 d. šv. Onos atlaidai Prienų bažnyčioje.
Šv. Mišios bus aukojamos 8,10,12.30, ir 18 val.
Prieš 12.30 šv. Mišias eisime Švenčiausiojo Sakramento procesijoje. Po šv. Mišių - agapė bažnyčios šventoriuje, kurios metu pristatysime Alfa kursą, kurso komandą bei talkininkus, išgirsime baigusių Alfa kursą liudijimus. Susipažinsime su šiuo metu parapijoje vykstančiomis veiklomis, bendrausime ir vaišinsimės.
Prašome aktyviai įsijungti į procesiją, atsivesti vaikus, jaunimą

Tags: