Jūs esate čia

Vasario 2 d. švęsime Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventę

Vasario 2 d. (penktadienį) švęsime Kristaus PAAUKOJIMO (Grabnyčių) šventę ir PAŠVĘSTOJO gyvenimo dieną. Ryte 8 val. ir vakare 17 val. Šv. Mišios ir žvakių šventinimas. 9 val. Šv. Mišios bus aukojamos už "Žiburio" gimnazijos įkūrėją ir ilgametį direktorių kan. Feliksą Martišių, bei gimnazijos bendruomenę: mirusius mokytojus, mokinius, prašysime bendruomenės nariams Dievo palaimos bei sveikatos. Kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius bendruomenės narius ir kartu pasimelsti.

Tags: