Jūs esate čia

Carito labdaros akcija „Gerumas mus vienija"

Advento metu vyksta kasmetinė Carito labdaros akcija „Gerumas mus vienija".  Kviečiame Jus, įsigyjant Caritas žvakelę, paaukoti vargstantiesiems. Bendrystė su vargstančiaisiais mums primena Jėzų, gimusį tvartelyje, nes tie, kurie turėjo visko užtektinai, Jo nepriėmė. Atsigręždami į tuos, kuriems trūksta būtiniausių dalykų, mes keičiamės patys ir parengiame tikrąjį Betliejų savo širdyje. Akcijos ,,Gerumas mus vienija" žvakelės nepardavinėjamos ir nedovanojamos kaip padėka, o įsigyjamos už auką, kaip realios pagalbos ir vilties suteikimo parapijos vargstantiems ženklas. Žvakeles galite įsigyti sekmadieniais po Šv. Mišių bažnyčios prieangyje arba Carite antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 14 val.

Tags: