Jūs esate čia

Piligrimai aplankė Fatimą

Daugiau nei 600 piligrimų iš Lietuvos bei lietuvių iš kitų šalių leidosi į piligrimystę, skirtą Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmečio paminėjimui, ir įvairiais keliais bei skirtingu metu pasiekė šią Marijos šventovę, kur spalio 22 šventė Lietuvos dieną Fatimos Jubiliejuje.

Nuostabios Dievo malonės dėka mudu su vyru Gediminu spalio 21-22 dienomis taip pat galėjome dalyvauti toje džiaugsmo apstumo šventėje.

 

                         

1 nuotrauka. Rožinio malda pačioje Fatimos širdyje – Apsireiškimo koplyčioje. Koplyčia pastatyta tiksliai toje vietoje, kur piemenėliams pasirodydavo Marija. Marijos karūnoje yra saugoma kulka, kuria buvo pasikėsinta į popiežių Joną Paulių II (šią kulką pats popiežius atvežė į Fatimą).

 

2 nuotrauka Žvakių procesija po rožinio maldos tarsi upė išsiliejo iš Koplyčios į aikštę.

3 nuotrauka Sekmadienio šventimas Švč. Trejybės bazilikoje.  Mišioms vadovavo ir homiliją sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Drauge koncelebravo 8 vyskupai ir 50 kunigų. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad Išlaužo parapijos klebonas Slavomir į Fatimą atėjo pėsčiomis iš Santiago de Compostelos (kaip vėliau sužinojome, ėjo 15 dienų).

4 ir 5 nuotraukos  Po Mišių aikštėje sveikinomės ir džiaugėmės vieni kitais.

6 nuotr. Atlanto vandenyno dovanos

7 nuotr. Atlanto vandenų platybė! Bet Dievo gerumas ir gailestingumas begalinis ir nesuvokiamas.

 

Pridedame keletą nuorodų apie kelionę:

http://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=4914

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/arkivyskupo-zodis/

http://lt.radiovaticana.va/news/2017/10/24/lietuvi%C5%B3_dienos_fatimoje...

http://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=4897

Danutė Olsevičienė

Tags: 

Komentarai