Jūs esate čia

Liepos 30 d. bus švenčiami šv. Onos atlaidai

      Liepos 30 d. mūsų bažnyčioje bus švenčiami šv. Onos atlaidai. Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos: 8; 10; 11; suma 12.30 ir vakare 18 val. Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. Prieš sumą bus daroma Eucharistinė procesija. Kviečiame atlaiduose gausiai dalyvauti, įsijungti į procesiją ir džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.

     Sakoma, kad šv. Onos šventei jau galima išsikepti šviežių javų duonos. Taigi šv. Ona parūpina šviežios duonos, o parapijos karitietės nori parūpinti saldumynų daugiavaikėms šeimoms ir vienišiems seneliams. Todėl šv. Onos atlaidų dieną organizuojame saldumynų akciją. Karitietės lauks aukotojų su saldumynais prieš ir po kiekvienų šv. Mišių. Visiems būsimiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

Tags: